You, the petitioner

Aanpassingen Leidseweg-Noord Voorschoten

185 signatures

Het asfalt (+/- 40 jaar oud) en de riolering zijn verouderd c.q. werken niet afdoende en/of zijn echt tot op de draad versleten. Op de Leidseweg-Noord zijn > 10.000 verkeersbewegingen per dag. De weg nodigt in zijn huidige hoedanigheid uit om veel te hard te rijden waardoor de verkeersveiligheid in gevaar komt. Het is wachten tot het eerste dodelijk ongeval! In 2016 is er in de verkeersvisie opgesteld dat de Leidseweg-Noord geen wijkontsluiting zal zijn voor de wijken Noord-Hofland en de Stevenshof (Leiden) echter in de praktijk maken ongeveer 7.000 motorvoertuigen per dag gebruik van deze weg als niet-lokaal verkeer.

Petition

We

Wij de bewoners van de Leidseweg-Noord te Voorschoten.

 

observe

  • Dat de gemeenteraad signalen heeft afgegeven om af te wijken van het door hen ingestelde burgerparticipatieplan om aanpassingen te doen aan de Leidseweg-Noord.
  • Indien de plannen gemaakt door de burgers en bureau Tauw worden uitgevoerd de verkeersveiligheid en leefbaarheid wordt verhoogd en wellicht de hoeveelheid verkeer zal afnemen.
  • Daarnaast lijkt de gemeenteraad af te wijken van de verkeersvisie 2016 en wordt de Leidseweg-Noord een wijkontsluitingsweg voor Noord-Hofland maar ook voor de Stevenshof in Leiden.

 

and request

De gemeenteraad zich te houden aan de verkeersvisie 2016 waarbij de wijkontsluiting (Noord-Hoffland) geregeld is via de Admiraal de Ruyterlanen en Mozartlaan. De verkeersveiligheid op de Leidseweg-Noord toeneemt en er gehandhaafd gaat worden op snelheid en verkeersgedrag. Daarnaast roepen wij de gemeenteraad op om het ingestelde burgerparticipatietraject serieus te nemen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Voorschoten 
Petition desk:
Closing date:
2018-07-12 
Lead petitioner:
Harry Kroeze 
Organisation:
Verontruste bewoners Leidseweg-Noord 
Website:

History

Signatures

Updates

Leidseweg_Noord Voorschoten

de petitie staat nu online.

2018-07-10