You, the petitioner

Aanpassing van de urenverantwoordingsprocedure AFSG

60 signatures

Het urenverantwoordingssysteem van de AFSG biedt momenteel te weinig efficientie voor mederwerkers met een voorspelbare, overzichtelijke urendeclaratie. Dit dient verbeterd te worden om te voorkomen dat medewerkers, inclusief administratief medewerkers, hier overbodig veel tijd aan kwijt zijn.

Petition

We

Medewerkers van de Agroculture and Food Science Group, verbonden aan de Wageningen Universiteit,

 

observe

Dat in het huidige systeem voor urenverantwoording teveel wordt uitgegaan van een medewerker met een hoge mate van variabiliteit m.b.t. de gemaakte uren en de projecten waaraan deze worden toegeschreven. Hierin wordt onvoldoende rekening gehouden met medewerkers met een beperkt aantal (of slechts 1) projecten voor wie het resulterende systeem nu een overbodige exercitie vormt.

 

and request

Medewerkers met een zeer regelmatige en voorspelbare urenverantwoording de mogelijkheid te bieden urenverantwoording voor de periode van een volledige arbeidsjaar in 1 keer te laten vaststellen. Dit kan plaatsvinden in de vorm van een voorlopige vaststelling aan het begin van het jaar, en een definitieve vaststelling bij afloop van dat jaar.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
universiteitsbestuur 
Petition desk:
Closing date:
2016-06-30 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Sam Molenaar 

History

Signatures