You, the petitioner
Overzicht splitsing de bonte specht   zeven bosjes

Aanpassing onoverzichtelijk kruispunt De Bonte Specht - Zeven Bosjes

1 signature

Voor bewoners van straten zoals De Fazantduif, De Fazant, De Bonte Specht, de Dodo en De Buizerd, is de uitrit/T-splitsing vanuit de wijk (De Bonte Specht) naar de 50km/u-weg Zeven Bosjes een gevaarlijk kruispunt. Zeer onoverzichtelijk door geparkeerde auto's, bomen maar ook verkeer vanaf andere hoeken.

Petition

We

Omwonende, automobilisten en andere weggebruikers

 

observe

Dat kruispunt De Bonte Specht - Zeven Bosjes onoverzichtelijk is, slecht onderhouden en slechte verkeersvoorzieningen heeft.

 

and request

Daarom wil ik de gemeente vragen om maatregelen, zoals een verkeersspiegel te plaatsen, de parkeerplaatsen te herplaatsen. en de uitrit niet meer te voorzien van een drempel, maar slechts haaientanden.

Neem alstublieft de verkeersveiligheid aan de Zeven Bosjes onder de loep.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Almelo 
Petition desk:
Lead petitioner:
Tom van Amelsvoort 

History

Signatures