You, the petitioner
Heempark

A NEE 9

320 signatures

In 2014 is de gemeenteraad van Amstelveen akkoord gegaan met een gewijzigde overeenkomst met Rijkswaterstaat inzake de verbreding van de snelweg A9. Het nieuwe ontwerp, waarbij de tunnel wordt vervangen door een open bak is geen acceptabel plan voor Belangenvereniging Meander Bewoners.

Petition

We

De BVMB vertegenwoordigt 10 VVE's aan de Meander Amstelveen (550 appartementen) langs de A9.

 

establish that:

  • te verwachten overschrijding wettelijke geluidsnorm,

  • te verwachten overschrijding Europese/wettelijke fijnstofnorm,

  • te verwachten veiligheidsrisico?s,

  • onwenselijke verkeerscirculatie,

  • ontbreken van brede Amstelveen ?Noord-Zuid? verbinding,

  • onrechtmatig gemeentelijk bestuurlijk handelen bij het besluitvormingsproces A9,

  • schending van Continuïteitswet.

 

and request

Stem vóór een tunnel. Er is geen leefbaar alternatief. Het Rijk moet zijn verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor kostendekking. Zeg nee tegen het gewijzigde ontwerptracé A9 dat in maart 2016 ter visie gaat.

Ook al zijn met een tunnel aanvankelijk hogere kosten gemoeid, de maatschappelijke baten zitten in een gezonder leefmilieu, een kwalitatief aantrekkelijke openbare en groene ruimte en daarmee een hogere future value voor Amstelveen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
minister 
Petition desk:
Closing date:
2016-05-30 
Lead petitioner:
Roy 
Organisation:
BVMB 
Website:

History

Signatures

Updates

Voorbeeld bezwaarschrift nu op website

op www.elsrijk.info vindt u het voorbeeld bezwaarschrift dat u kunt gebruiken ondertekenen en verzenden aan Rijkswaterstaat. Adres staat op de brief. Dit bezwaar kan ook digitaal worden verzonden zie eerdere update.

Let OP: vóór 28 april indienen..

2016-04-18

digitaal bezwaarformulier Verbreding A9

! Maakt u vooral gebruik van uw bezwaar mogelijkheid tot uiterlijk 28 april ! Kopieer de link hieronder in uw browser. De snelweg A9 uitgraven van ca 1500m x 40m x 8 m = bijna 500.000 m3 Een grote vrachtwagen vervoert ca 25 m3. Dat zijn dus 20.000 vrachtwagens. Stel graafwerk duurt 2 jaar = ca 50 vrachtwagens per dag = elke 10 minuten een vrachtwagen voor uw balkon langs, 2 jaar lang.

+Read more...

Voor wat eigenlijk....!? Maak nu bezwaar op:

https://respons.itera.nl/Formulier/A9-Badhoevedorp-Holendrecht

en deel deze link aub. Sterkte de komende jaren.

2016-03-22

Bewoners uit Amstelveen, komt allen dinsdagavond (22 maart) vanaf 19.00u naar Schouwburg Amstelveen. - De gemeente heeft geen onderbouwing wáarom van een tunnel wordt afgeweken Wanneer op kosten wordt gestuurd verliest men aan kwaliteit, wanneer op kwaliteit wordt gestuurd wordt op kosten bespaard.

+Read more...

(gemeente = pennywise poundfoolish). - de financieringskosten vh Rijk zijn tot 0% gedaald, waardoor Amstelveen niet meer dan €40 miljoen zou moeten bijdragen voor een betere kwaliteit (=tunnel). - Binnenstedelijke verbreding van een snelweg zou altijd volledig voor rekening en risico van het Rijk moeten komen. Amstelveen heeft dus al teveel toegezegd. - de gemeenteraad moet een onafhankelijk onderzoek uit laten voeren naar de (veel lagere) kosten van een landschapstunnel, de bijdrage van Amstelveen zal niet boven de huidige €40 miljoen uitkomen. - dit plan is geen duurzame stedelijke ontwikkeling mbt leefbaarheid (fijnstof/geluid). - is zonder bewonersparticipatie tot stand gekomen, - dit plan biedt geen enkel toekomst perspectief voor wonen en werken, sterker nog deze voorkomt de komende 60 jaar dat Amstelveen een prachtige stad wordt. - van onze zijde zijn plannen beschikbaar en aan de gemeenteraad aangedragen voor Amstelveen AANEEN. - colleges b&w komen en gaan, dit college laat haar handtekening in beton achter, - U krijgt maar 1 kans.

Uw bezwaar tegen deze plannen moet u binnen 6 weken indienen. Wij helpen u.

2016-03-20