You, the petitioner
Tram 3 640

Geen regiotram door de stad

894 signatures

Petitie van de Stadspartij over de plannen voor regiotramlijnen dwars door de stad. De Stadspartij blijft van mening dat er meer dan voldoende haalbare en beter betaalbare alternatieven zijn zoals een railverbinding naar Zernike en dubbelgelede (trolley)bussen op hoofdverkeersassen. De plannen voor de regiotram door de stad zullen uiteindelijk een veel te dure oplossing voor de stad Groningen blijken en ze zullen nooit naar de regio rijden.

Petition

We

Stadjers, die verontrust zijn over de regiotramlijnen die door de stad zijn gepland,

 

establish that:

.. dat de gemeente Groningen inspraak heeft ingesteld voor de door de gemeente gewenste tramlijnen 1 en 2; .. dat nog steeds niet duidelijk is of deze plannen wel realistisch en haalbaar zijn; .. dat de verwachtingen van het College van B&W, de meeste gemeenteraadsleden en adviserende ambtenaren veel te hooggespannen zijn; .. dat bij mislukking de Stadjers de rekening krijgen gepresenteerd en financieel moeten bloeden, terwijl de ‘verantwoordelijke vogels’ gevlogen zijn; .. dat er in Groningen sprake is van een ongezonde ambtelijke propaganda vóór de tramplannen; .. dat een tram door de binnenstad het probleem van de onbereikbaarheid van Groningen vanuit de regio en de Ommelanden niet oplost; .. dat de historische binnenstad opnieuw jarenlang een grote wanorde zal zijn, onbereikbaar wordt en de middenstand ernstig zal benadelen; .. dat regiotrams te groot zijn voor de binnenstad; .. dat een regiotram naar en door de regio moet rijden en niet door de historische binnenstad van Groningen; .. dat deze plannen ten koste gaan van bestaande busverbindingen in de wijken; .. dat oudere en mindervalide mensen in de problemen zullen komen; .. dat veel voortuinen, parkeerplaatsen en overige ruimte verloren zal gaan bij realisatie van deze tramplannen; .. dat bepaalde straten onbereikbaar zulen worden;
.. dat overal knelpunten zullen ontstaan bij realisatie van deze plannen; .. dat er goedkopere en betere alternatieven zijn; .. dat een treinverbinding naar Zernike de voorkeur heeft; .. dat deze verbinding logischer, goedkoper en sneller is dan een tram door de historische binnenstad; .. dat regiorailverbindingen de voorkeur hebben boven een binnenstadstram; .. dat dubbelgelede (trolley)bussen dezelfde capaciteit hebben als een stadstram; .. dat dubbelgelede trolleybussen schoner, stiller en flexibeler zijn en op hoofdverbindingen kunnen gaan rijden; .. dat de Stadjers en de gemeenteraad onvoldoende realistisch worden ingelicht en voorgelicht; .. dat ‘leuk, spannend en sexy’ geen argumenten zijn om honderden miljoenen euro’s belastinggeld onverantwoord uit te geven; .. dat de gemeenteraad van Groningen nog geen groen licht voor de plannen heeft gegeven; .. dat Provinciale Staten van Groningen nog geen groen licht voor de plannen hebben gegeven.

 

and request

..de gemeenteraad en Provinciale Staten voorlopig geen groen licht te geven voor deze plannen voor een regiotram door de historische binnenstad, voordat alle alternatieven grondig en serieus onderzocht zijn, zowel op financieel, technisch, organisatorisch als bestuurlijk vlak, zodat er realistische en haalbare plannen met draagvlak kunnen komen en er werkelijk iets te kiezen valt. Dit onderzoek moet door een door de raad en Staten aan te wijzen onafhankelijke partij worden gedaan en niet door het Trambureau of het OV bureau Groningen Drenthe. Een door de raad en Staten aan te wijzen onafhankelijke en deskundige stuurgroep moet het onderzoek begeleiden.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Groningen 
Petition desk:
Closing date:
2010-03-28 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Amrut Sijbolts 
Organisation:
Stadspartij Groningen 
Website:

History

Signatures