You, the petitioner

VEILIGSPOOR-FLEVOLAND

129 signatures

Er zijn plannen om gevaarlijke stoffen goederenvervoer treinen door Flevoland te laten rijden, dicht langs de bebouwing van wijken en zelfs dwars door het centrum van Almere. Prorail wil die mogelijkheid aan vervoerders aanbieden en Almere drukt al enkele jaren zijn onveilige (bestemmings)plannen door als het gaat om bouwen langs het spoor. Dit gaat ten koste van de veiligheid van de burgers. Dure aanpassingen zijn nodig om de onveiligheid te beperken, het garanderen van veiligheid is niet mogelijk. Het is economisch meer verantwoord en daarbij beter voor de volksgezondheid om gevaarlijke stoffen- fabrieken en overslag op een andere en veiligheid beheersbare locatie te plaatsen. Gevaarlijke stoffen transporten per spoor zijn niet nodig. Stem tegen gevaarlijke stoffen vervoer per spoor en stem voor de veiligheid van burgers van Flevoland! www.voorveiligspooralmere.nl

Petition

We

Belangengroep Veilig Spoor Almere (VSA)en burgers van Flevoland.

 

establish that:

Plannen van Prorail (spoornetbeheerder) om gevaarlijke stoffen vervoer over het spoornet van Flevoland in aansluiting op de Hanzelijn, plaats te laten vinden. Een eerdere prognose van Prorail geeft aan 500 wagens brandbare gassen en 1100 wagens zeer brandbare vloeistoffen op jaarbasis. Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen door plannen ovsaal (regionale samenwerking) om het bestaande spoornet te verdubbelen. De veiligheid van burgers in Flevoland kan hierdoor niet meer worden gegarandeerd.

 

and request

In belang van de veiligheid van alle burgers van Flevoland, om te voorkomen dat er goederentreinen met gevaarlijke stoffen door Flevoland zullen rijden. En te laten onderzoeken of het niet raadzamer zal zijn om de overslag en fabrieken van gevaarlijke stoffen op betere locaties te situeren/laten vestigen, deze optie zal uiteindelijk vele malen goedkoper zijn voor de belastingbetaler, maar vooral qua veiligheid beheersbaar zijn dan dure veiligheidsbeperkende maatregelen bij een hoog groepsrisica langs het spoor van Flevoland.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Provincie Flevoland 
Petition desk:
Closing date:
2010-03-09 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Gerjo Molenaar 
Organisation:
Voor Veilig Spoor Almere 
Website:

History

Signatures