You, the petitioner

Handen AF van het GROEN in Haven

156 signatures

Moet na het Vroege Vogelbos, het Beginbos, het Wierdenpark, het Kronkelveld nu ook het Windbos wijken? NOOIT!

Petition

We

de Doe-Groep voor behoud van het Windbos, zijn een klein aantal afgevaardigden van een grote groep ongeruste buurtbewoners uit de Wierden en De Velden in Almere Haven. Ook wij willen 'aanpakken wat zwak is en versterken wat goed is' geciteerd uit de conceptvisie 'Op weg naar de Wierden aan het meer', maar wij zijn van mening dat bouwen in het Windbos, onder aan de dijk, juist betekent dat we aanpakken wat goed is en geen bijdrage leveren aan datgeen wat zwak is in de Wierden.

 

establish that:

dat een conceptvisie is verschenen onder de naam 'Op weg naar de Wierden aan het meer', welke is geschreven onder sociaal maatschappelijke voorwendselen, maar eigenlijk een bouwplan is, met als doel de sociale problematiek van de Wierden te verbeteren door bouw van nieuwbouwwoningen in de weinige plekken die nu nog groen zijn. Daarnaast constateren wij dat in de visie melding wordt gemaakt van het feit dat gemeente 'uitgebreid' heeft gesproken met bewoners, echter zijn bovengenoemde wijken, daar waar het om het Windbos gaat, naar ons inziens bewust genegeerd.

 

and request

de gemeenteraad zo snel mogelijk kennis te nemen van de gang van zaken over deze conceptvisie, en wethouder Arno Visser vragen te stellen over * het communiceren van B&W met de buurt * de tegenstrijdige afspraken die worden gemaakt ihkv groot onderhoud en de vermeende plannen van de conceptvisie * eerdere onderzoeken die uitwezen dat bouw in het Windbos niet rendabel kan zijn * de geplande verplaatsing van het faciliteitencentrum * over de voortdurend escalerende 'informatieavonden' over bovengenoemde conceptvisie. Enkelen van u hebben inmiddels de nota met voorgestelde vragen bij ons opgevraagd, dank daarvoor. Maar voor alle raadsleden, partijen en buurtgenoten blijft het verzoek: wees waakzaam wanneer het gaat om onderhoud en bouwplannen in Haven. Voor je het weet is een 25 jaar oude Treurwilg gekapt of is het Windbos verdwenen!

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Almere 
Petition desk:
Closing date:
2009-11-01 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Nienke Groen 
Organisation:
Doe-Groep behoud het Windbos 

History

Signatures