You, the petitioner

Kermis terug in het centrum van Leek

De gemeente heeft besloten om de kermis niet meer terug te laten keren in het centrum van Leek. Dat vinden wij een kwalijke zaak. Het hele centrum wordt aangepast op samenwerking met de gemeente Noordenveld en wij accepteren dan ook niet dat Leek een verdeelde kermis met Nietap (gem.Nrdnveld) heeft

Petition

We

Wij allen vinden de mening van de gemeente Leek te zwaarwegend en tekenen met volmacht

 

establish that:

Het feit dat de kermis van Leek nu samengepakt staat op 1 terrein, zonder dat deze aansluiting vindt met de kermis in Nietap is voor ons niet acceptabel. Het staat in contrast met de uitvoering van 1 gezamenlijk centrum met de gemeente Leek en Nietap. Het kan niet zo zijn dat we 1 centrum wensen en de kermis dan verdeeld over twee dorpen uit elkaar laten groeien. Dus bij deze vraag ik u allen deze partitie te verspreiden en te ondertekenen.

 

and request

Wij verzoeken de gemeente leek zich te beraden op de uitvoering van het pinkstermarkt beleid. En de hand te reiken aan de gemeente Noordenveld en samen te zorgen dat de kermis weer voor sfeer over het uitgestrekte doch samengevoegde centrum van Leek/Nietap plaatsvind. Het uit elkaar trekken van de kermissen terwijl u een centrum wenst is voor ons allen onacceptabel.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Leek 
Petition desk:
Closing date:
2013-10-30 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
Rocco van der Velde 

History

Signatures