U, de petitionaris

Amsterdam moet veiliger voor fietsers

7.452 ondertekeningen

Een Comité van bezorgde Amsterdamse ouders heeft een tienpuntenplan opgesteld. Met deze maatregelen kunnen we van Amsterdam een veiligere fietsstad maken. Wij roepen het stadsbestuur op deze maatregelen met de hoogste prioriteit uit te voeren. In het belang van de Amsterdamse kinderen, in het belang van Amsterdam.

Petitie

Wij

bezorgde ouders van Amsterdam,

 

constateren dat:

Steeds weer worden Amsterdamse kinderen slachtoffer in het drukke Amsterdamse verkeer. Dat is absoluut onacceptabel. Er moet nú iets gebeuren. Onze kinderen móeten veilig van en naar school kunnen fietsen. Nog steeds is fietsveiligheid geen speerpunt van beleid en door gebrek aan centrale aansturing krijgt dit onderwerp niet de aandacht die het in Amsterdam verdient. Met doden en gewonden tot gevolg. Daarom hebben we, als bezorgde ouders, een tienpuntenplan opgesteld. Met deze maatregelen willen we van Amsterdam een veiligere fietsstad maken. Wij roepen u op deze maatregelen met de hoogste prioriteit uit te voeren. In het belang van de Amsterdamse kinderen, in het belang van Amsterdam.

 

en verzoeken

Maak de veiligheid van onze kinderen speerpunt van uw beleid. En ga over tot het uitvoeren van het volgende tienpuntenplan: - Zorg voor een stadsbreed fietsveiligheidsplan dat op stadsdeelniveau wordt uitgevoerd. - Neem bij het aanleggen van wegen de veiligheid van fietsers (en voetgangers) als norm (met o.a. 25 km zones, gescheiden fietspaden, verboden straten voor vracht- en busverkeer, fietsvriendelijke afstemming verkeerslichten) en geef daarin de straten in de buurt van scholen een aparte status. - Leg door de hele stad een zogenaamde witte loper voor de fietsers aan zodat onze kinderen weten welke route het veiligst is. - Stem de breedte van fietspaden af op het hoeveelheid fietsverkeer en neem de toename van scooterverkeer hier nadrukkelijk in mee. - Sta vrachtverkeer en busverkeer alleen toe bij gescheiden fietspaden en beperk dit anders tot bepaalde timeslots. - Hou bij wegwerkzaamheden rekening met de veiligheid van de fietser. - Neem onmiddellijk maatregelen bij zogenaamde blackspots.
- Verbeter het verkeersonderwijs op basis- en middelbare scholen. - Verplicht verkeerslessen ‘Rijden in de stad’ voor chauffeurs van vrachtwagens en bussen. - Voer met spoed in de hele stad aanvullende veiligheidsmaatregelen in zoals verplichting van dode hoekspiegels voor alle vrachtwagens en bussen, extra spiegels bij verkeerslichten, voorsorteervakken bij verkeerslichten voor fietsers etc etc.

Het onderwerp fietsveiligheid willen wij nadrukkelijk terugzien in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen voor de verkiezingen van 2010 en in het programakkoord van de centrale stad en stadsdelen.

Wij zullen na de zomer deze petitie met zoveel mogelijk handtekeningen van Amsterdammers aanbieden aan de burgemeester en aan de politieke en organisatorische vertegenwoordigers van alle politieke partijen in de stad.

Amsterdam moet veilig worden voor onze fietsende kinderen!

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Amsterdam 
Petitieloket:
Einddatum:
27-08-2009 
Status:
In behandeling 
Petitionaris:
Veronique Swinkels 
Organisatie:
Comité bezorgde ouders Amsterdam 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

De petitie is gesloten op 8 oktober

Uiteindelijk hebben 7450 Amsterdammers de petitie Fiets Veiliger Amsterdam ondertekend. Het onderwerp is de afgelopen tijd veel in het nieuws geweest en wij gaan door met het op de agenda houden en krijgen van fietsveiligheid.

+Lees meer...

Wij houden u op de hoogte en alle ondertekenaars krijgen de komende tijd nog het FietsVeiligerNieuws waarbij u ook kunt aangeven dat u informatie wilt blijven ontvangen.

01-01-2009