You, the petitioner

De huidige misstanden in de jeugdzorg; Onze zorg??

401 signatures

Op dit moment is er veel mis in de huidige zorg m.b.t. de jeugdzorg.

Het is nodig dat er een onafhankelijk onderzoek namens het rijk komt n.a.v. de huidige misstanden in de jeugdzorg.

Wij, als gedupeerde ouders, maken ons sterk voor een gedegen onderzoek naar de wantoestanden op dit moment in de jeugzorg.

Petition

We

gedupeerde ouders en belangstellenden,

 

establish that:

dat er veel mis in op dit moment in de jeugdzorg.

Vele misstanden, vooral de NIET waarheidsbevindingen van de hulpverlener, worden zo langzamerhand duidelijk.

Er wordt te snel en te vaak uithuisgeplaatst en dit wordt te lang volgehouden door de desbetreffende instanties.

Na een gedegen onderzoek moeten kinderen de mogelijkheid krijgen terug te kunnen keren naar hun ouders (indien mogelijk!)

 

and request

een inspectie-onderzoek naar de wantoestanden in de jeugdzorg

waarheidsbevindingen, die op feiten gebaseerd moeten zijn, als het gaat om uithuisplaatsing en de verlenging daarvan.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Groningen 
Petition desk:
Closing date:
2009-07-25 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Gedupeerde ouders 
Organisation:
De vreselijke misstanden in de jeugdzorg; ONZE ZORG?? 

History

Signatures