You, the petitioner
Screen shot 2010 02 03 at 9.16.40 pm

5 garanties voor werfherstel in Utrecht begint

743 signatures

Op 16-02-10 wordt de Bomenparagraaf in de Gemeenteraad vastgesteld. Wij vinden dat de gemeente tot nu toe bewoners, ondernemers en andere betrokkenen te weinig gehoord heeft en willen 5 garanties voordat de bomen gekapt worden en het werfherstel begint. Kijk ook op http://www.werfherstel.nl

Petition

We

Inwoners van de gemeente Utrecht,

 

observe

Dat de gemeente weliswaar zorgvuldig te werk gaat mbt de bomenkap en werfherstel maar tot nu toe bewoners, ondernemers en andere betrokkenen te weinig gehoord heeft.

 

and request

Dat de Gemeente Utrecht: 1. Geen velvergunningen aanvraagt voor alle bomen in eens, maar gefaseerd per rak; 2. Onderzoek doet naar gevolgen en zorg voor de bomen die blijven staan; 3. Garanties vooraf geeft voor gevolgschade; 4. Bewoners steeds actief betrekt bij de besluitvorming; 5. Een onderzoeksrapport toevoegt over het borgen van de archeologische en ecologische waarde v/d werven; 6. De Bomenparagraaf niet vaststelt zolang 1 tm 5 ontbreekt.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Utrecht 
Petition desk:
Closing date:
2010-02-16 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Betty Feenstra 
Organisation:
www.werfherstel.nl 
Website:

History

Signatures