U, de petitionaris

Geen Blauwfonds voor de recreatievaart

4.883 ondertekeningen

Petitie

Wij

Bootbezitters groot en klein, watersporters en waterrecreanten op de Nederlandse wateren,

 

constateren

dat er momenteel sprake van is om een vaarbelasting voor watersportrecreanten in te gaan voeren. Staatsecretaris Dzsengisz Gabor heeft een advies hierover, noemende Blauwfonds voor recreatievaart, aan minister Verburg overhandigd. Vele bootbezitters met een kleine beurs vrezen dat dit het einde is van hun hobby. Opbrengsten zouden gebruikt gaan worden ter verbetering van de infrastructuur op het water. (Gaan we nu de bruggen met 10 meter verhogen zodat ze dicht blijven?) Knelpunten aanpakken (welke wordt nergens benoemd).

Brug- en sluisgeld komt te vervallen? Een bootje van 8 bij 3 = 24 vierkante meter x 8 euro = 192 euro per jaar extra uitgave erbij! Zoveel sluizen bruggengeld heeft nog nooit iemand betaald in 1 seizoen.

En die bruggen, die vormen een deel van het wegennet waar al autobelasting voor wordt betaald. Veel bootjes varen onder deze bruggen door. En... de bruggen liggen er voor de auto's, en de meeste bootbezitters hebben een autootje en betalen daar dus ook belasting over.

Voor veel bootjes mensen is dit een doodsklap voor hun hobby.

De brandstof zit acijns op, liggelden zijn ook belast... we rijden met de auto naar de boot, ook al belast. Het is ook wel eens genoeg vindt u niet?

 

en verzoeken

De watersporter en recreant is gerust bereid mee te betalen aan verbeteringen, maar dan wel aanvaardbare bedragen, inspraak door middel van een meldpunt. Maar ook informatie over verrichte arbeid.

Laat weten wat er van ONZE centen wordt gedaan voor ONZE geliefde hobby/sport. Belasting voor je hobby/sport? Hoe durf je het te verzinnen.

Wij verzoeken daarom het plan in zijn huidige vorm geheel te verwerpen.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
21-01-2010 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Gerben Vet 
Organisatie:
Geen Blauwfonds voor de recreatievaart 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Brief aan de kamer van Mevr.Verburg,+ reactie Dhr T.Elias

kijk het is nog gaande dit is een brief van deze week door Mevrouw Verburg,

Geachte Voorzitter, Op 13 januari jl. heeft de heer Gabor, voorzitter van de Taskforce Versterking Recreatietoervaart, mij het advies van zijn Taskforce aangeboden.

+Lees meer...

Het advies van de Taskforce bied ik u hierbij aan. Ik heb de Taskforce Versterking Recreatietoervaart ingesteld om de technische en bestuurlijke haalbaarheid van een watersportbijdrage te verkennen. Met dit advies rondt de Taskforce dit deel van haar werkzaamheden af. Het idee voor een bijdrage regeling voor watersporters is niet nieuw. In het verleden stelden overheden, watersportbranche en watersportorganisaties vast dat als aanvulling op de publieke financiering, een private geldstroom wenselijk was voor het in stand houden, beheren en verbeteren van het Basistoervaartnet. In het Meerjarenprogramma 2007-2013 van de Agenda voor een Vitaal Platteland (Kamerstuk 29576, nr. 19 d.d. 6-3-2006) staat dat het Rijk de mogelijkheden van een watersportbijdrage onderzoekt en dat met de watersportbijdrage wordt beoogd het brug en sluisgeld af te kopen, de uitvoering van het basisrecreatietoervaartnet te versterken, milieumaatregelen te nemen en de veiligheid te vergroten. Voordat de Taskforce werd ingesteld is eerst onderzoek gedaan naar het aantal recreatievaartuigen in Nederland en naar de mogelijkheden om brug en sluisgelden op te heffen. De Taskforce Versterking Recreatietoervaart wijst de invoering van een vaartuigenbelasting af en adviseert tot het instellen van stimuleringsfonds (Blauwfonds) uitsluitend voor de recreatietoervaart. Dit fonds kan gevoed worden door een bijdrage regeling per pleziervaartuig. Als mogelijke manieren van heffen noemt de Taskforce Versterking Recreatietoervaart ondermeer een jaarlijks te kopen sticker of een heffing op basis van kentekenregistratie. De komende tijd zal ik gebruiken om de meningen te horen van watersportsector, watersportorganisaties en van andere overheden. Daarna zal het kabinet een standpunt bepalen over de invoering van een watersportbijdrage. Ik wil dit standpunt voor de zomer aan u bekendmaken. DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

(via mail:) En dit is de reactie van Ton Elias VVD: Op verzoek van dhr Elias geplaatst!:

pers berricht.

reactie VVD-Kamerlid Ton Elias naar aanleiding van de brief van vandaag aan de Tweede Kamer: "Nou begint Minister Verburg wéér over het 'Blauwfonds' en doet ze alsof het geen vaarbelasting is. Juist van een minister van Landbouw mag je verwachten dat ze een koe geen paard noemt! Overigens heeft de VVD er met belangstelling kennis van genomen dat mevrouw Huizinga (CU) deze week heeft gezegd niks in deze vaarbelasting te zien. De VVD blijft erbij dat we in Nederland al zo'n 40 belastingen hebben en dat we geen enkele behoefte hebben aan nog meer belastingen. Zeker deze niet!"

01-01-2009

Er is GEEN draagvlak voor een vaarbijdrage:

Lees het artikel op zeilen.nl

"Tijdens een conferentie vrijdag werd het pijnlijk duidelijk: er is geen draagvlak voor een vaarbijdrage. Belangenorganisaties lieten dan ook een hartgrondig NEE horen."

.

01-01-2009

Nog steeds niet officieel van de baan!!!

Ondanks vele berichten van organisaties die tegen het fonds zijn is dit nog steeds niet officieel van de baan. Ondanks toezegging om voor de zomer een besluit te nemen. Zolang er geen toezegging is blijft de petitie open. Mocht iemand vernemen via welke weg og media bron dat er definitief een besluit is genomen dan hoor ik het graag via 1 van de fora die vermeld staan..

01-01-2009