You, the petitioner

Geen Blauwfonds voor de recreatievaart

4,883 signatures

Petition

We

Bootbezitters groot en klein, watersporters en waterrecreanten op de Nederlandse wateren,

 

establish that:

dat er momenteel sprake van is om een vaarbelasting voor watersportrecreanten in te gaan voeren. Staatsecretaris Dzsengisz Gabor heeft een advies hierover, noemende Blauwfonds voor recreatievaart, aan minister Verburg overhandigd. Vele bootbezitters met een kleine beurs vrezen dat dit het einde is van hun hobby. Opbrengsten zouden gebruikt gaan worden ter verbetering van de infrastructuur op het water. (Gaan we nu de bruggen met 10 meter verhogen zodat ze dicht blijven?) Knelpunten aanpakken (welke wordt nergens benoemd).

Brug- en sluisgeld komt te vervallen? Een bootje van 8 bij 3 = 24 vierkante meter x 8 euro = 192 euro per jaar extra uitgave erbij! Zoveel sluizen bruggengeld heeft nog nooit iemand betaald in 1 seizoen.

En die bruggen, die vormen een deel van het wegennet waar al autobelasting voor wordt betaald. Veel bootjes varen onder deze bruggen door. En... de bruggen liggen er voor de auto's, en de meeste bootbezitters hebben een autootje en betalen daar dus ook belasting over.

Voor veel bootjes mensen is dit een doodsklap voor hun hobby.

De brandstof zit acijns op, liggelden zijn ook belast... we rijden met de auto naar de boot, ook al belast. Het is ook wel eens genoeg vindt u niet?

 

and request

De watersporter en recreant is gerust bereid mee te betalen aan verbeteringen, maar dan wel aanvaardbare bedragen, inspraak door middel van een meldpunt. Maar ook informatie over verrichte arbeid.

Laat weten wat er van ONZE centen wordt gedaan voor ONZE geliefde hobby/sport. Belasting voor je hobby/sport? Hoe durf je het te verzinnen.

Wij verzoeken daarom het plan in zijn huidige vorm geheel te verwerpen.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2010-01-21 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Gerben Vet 
Organisation:
Geen Blauwfonds voor de recreatievaart 
Website:

History

Signatures

Updates

We zijn over de 4000!!! 10% van de 40.000!!!

Het gaat goed tot nu toe bedankt daarvoor. Diverse media en watersport gerelateerdebedrijven schrijft er over op internet of via een nieuwsbrief.

Als u lid bent van een vereniging m.b.t. de watersport, speel het aub dan door naar de overige leden, praat er over op de werf, attendeer de jachtmakelaars en winkeliers op het nut van ondertekening en het geven van ruchtbaarheid aan deze petitie. Het schijnt dat er om en de nabij 300.000 watersporters zijn in Nederland, daarvan hebben wij tenminste maar 40.000 stemmen nodig.

Gelukkig dat vele van u hier al mee bezig zijn, dank daarvoor.

Wilt u iets melden of tips geven, probeer dit dan via 1 van de forums waarvan ik de link heb geplaatst.

+Read more...

Op die manier kunnen we contact houden met elkaar.

2009-01-01

Van de site KNWV!!!!!!! 16-4

Watersportverbond zegt nee tegen vaarbijdrage woensdag 15 april 2009

Het Watersportverbond is door de vaste Kamercommissie van LNV gevraagd om tijdens een hoorzitting het standpunt over de vaarbijdrage toe te lichten. Tijdens deze hoorzitting heeft bestuurslid, Dhr.

+Read more...

Simmers, namens het Watersportverbond kort uiteengezet waarom het Watersportverbond nee zegt tegen een vaarbijdrage, zoals verwoord in het rapport Gabor.

Genoeg is genoeg

Tijdens deze korte toelichting zette de heer Simmers uiteen dat de achterban van het Watersportverbond geen reden ziet dat juist waterrecreanten een aparte bijdrage moeten gaan betalen voor het gebruik van het toervaartnet. Allerlei investeringen die plaatsvinden in andere recreatieve sectoren kunnen worden gefinancierd vanuit de algemene middelen, zoals wandel- en fietspaden. Recreanten maken gratis gebruik van deze voorzieningen. Diezelfde recreanten, waaronder ook de watersporters, zorgen er op vele manieren weer voor dat de economische betekenis van die investeringen zichtbaar worden. Waterrecreanten dragen al fors bij aan de economie door het betalen van BTW, accijnzen, havengelden, onderhoud en reparaties. Daarnaast zijn hun bestedingen een factor van betekenis voor de gehele toeristische industrie. De leden van het Watersportverbond hebben aangegeven; genoeg is genoeg.

Blauwfonds

Voor specifieke wensen vanuit de watersportsector zou gedacht kunnen worden aan aanvullende financiële middelen. Echter de stormachtige publiciteit rond het rapport van de Taskforce heeft de discussie over de wenselijkheid van een fonds geheel weggenomen. Er is dan ook tijd nodig om te onderzoeken of er daadwerkelijk draagvlak is voor enige vorm van een blauwfonds.

Samenvattend creëren de aanbevelingen, zoals beschreven in het rapport van de Taskforce Gabor, op geen enkele wijze draagvlak onder de leden van het Watersportverbond.

2009-01-01

Artikels in de Waterkampioen!!

Lees de meningen van de reactanten in de Waterkampioen:

Help mee en geef deze petitie door aan vrienden familie en iedereen die je kent..

2009-01-01