You, the petitioner

Verkoop Amsterdamse Haven

825 signatures

Het door B&W en de Gemeenteraad geaccepteerde refereduminitiatief beoogt de beslissing van de gemeenteraad van Amsterdam, de hele haven (2650 hectare) te verzelfstandigen met de optie delen ervan te verkopen, aan de burger voor te leggen voor eventuele correctie. Wijs ook anderen op deze mogelijkheid invloed uit te oefenen!

Petition

We

Het referenduminitiatief vloeit voort uit een burgerinitiatief waarvoor plm 1500 mensen al tekenden. Het referendumcomite bestaat onder meer uit Hans Plomp, Luc Sala, Nick Oosterbaan.

 

establish that:

De verzelfstandiging van de haven is zowel financieel, economisch als emotioneel een belangrijke zaak voor Amsterdam. De democratische controle over dit essentiele onderdeel van de stad gaat verloren en wordt overgedragen. Deze stap is zo belangrijk, dat de (kiesgerechtigde Amsterdamse) burgers hier bij betrokken dienen te worden via een correctief referendum en dan voor of tegen de verzelfstandiging kunnen kiezen.

 

and request

Steun voor dit officiele referenduminitiatief. Bij voldoende ondertekenaars (27000 na plm 8 weken) dient de gemeente Amsterdam een referendum te organiseren om alle burgers de kans te geven zich hierover uit te spreken en eventueel de raadsbeslissing terug te draaien. Achtergronden en argumenten over deze havenkwestie op www.reddehaven.nl

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Amsterdam 
Petition desk:
Closing date:
2013-03-21 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
referendumcomite 
Organisation:
leden referendumcomite o.m. Hans Plomp, Luc Sala, Nick Oosterbaan 

History

Signatures