U, de petitionaris
Poster thumb

Geen ziekmakende windturbines in de leefomgeving

2.804 ondertekeningen

Deze petitie is op 15 mei 2012 overhandigd aan de voorzitter van de Kamercommissie Infrastructuur & Milieu.

Momenteel zijn er via de Rijks Coördinatie Regeling diverse windturbineparken aangemeld. Deze ontwikkeling is tot stand gekomen zonder overleg met inwoners, organisaties, bedrijven en lokale politiek. Tegenwind Veenkoloniën doet een dringend verzoek uw stem te laten horen. -Er is geen draagvlak voor windturbineparken onder de inwoners; -Er wordt geen medisch onderzoek verricht in de MER naar de effecten van windturbines op de volksgezondheid. Hierbij gaat het o.a. om laag frequent geluid, slagschaduw en geluidsoverlast. Gesprekken en interviews wereldwijd met ervaringsdeskundigen en medische wetenschappers leren dat er diverse medische klachten ontstaan wanneer men woont binnen een straal van 2000 meter van een windturbine; -De toeristische en recreatieve sector wordt zwaar getroffen bij plaatsing van windturbines. -Windturbines verwoesten te allen tijde het aanzicht en karakter van het platteland. -De waardedaling van de woningen is aanzienlijk. Woningen zijn als gevolg van de plannen nu al onverkoopbaar geworden; -In bepaalde regio's zal de krimp versterken. Windturbines hebben voor gebieden fatale gevolgen; -Investeringen in natuurgebieden die de afgelopen jaren zijn gedaan zullen tenietgedaan worden door de komst van de windturbineparken.

Petitie

Wij

bewoners van gebieden die bedreigd worden door de plaatsing van grote windturbines.

 

constateren dat:

dat het plaatsen van windturbines ernstige gevolgen heeft voor onze leefbaarheid, onze gezondheid, de lokale economie, onze financiën, de natuur en onze veiligheid.

 

en verzoeken

het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), Gemeentebestuur en Provinciaal bestuur de realisatie van windturbineparken in onze directe woonomgeving onmiddellijk te stoppen.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
15-05-2012 
Status:
In behandeling 
Petitionaris:
Karl Voshaart 
Organisatie:
Tegenwind Veenkolonien 

Geschiedenis

Ondertekeningen