You, the petitioner

Bezwaar openstellen renbaan voor gemotoriseerd verkeer

52 signatures

De renbaan moet gesloten blijven. Dit is de meest veilige optie. Kinderen moeten veilig kunnen fietsen over de Renbaan om de sportaccomodatie te bereiken. Renbaan wordt geen sluiproute en racebaan. Verder gaat dit veel geld kosten. Dit zal weer leiden tot bezuinigingen op andere uitgaven. Dit willen wij niet.

Petition

We

Inwoners van Pannerden en bewoners van de Renbaan

 

observe

-Dat openstelling ervoor zorgt dat de Renbaan weer verandert in een Racebaan en sluiproute. -Ook na 2012 kinderen van Pannerden en Aerdt via de renbaan naar de sportvelden en sportzaal gaan. -In alle gevallen zal de verkeersveiligheid verslechteren t.o.v. de huidige (gesloten) situatie. -Wordt er landelijk gestreefd naar rondwegen om verkeer door de bebouwde kom te weren, zal openstelling juist tot meer verkeer leiden in de bebouwde kom.

 

and request

De gemeente het raadsbesluit tot openstelling terug te draaien en niet over te gaan tot onnodige uitgaven die alleen maar leiden tot nog meer bezuinigingen.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Rijnwaarden 
Petition desk:
Closing date:
2016-04-23 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Janny van der Ley 
Organisation:
Actiecomite "Hou de Renbaan gesloten" 

History

Signatures