You, the petitioner

Kunstenaarsvereniging GSA/Centrum voor Beeldende Kunst geschrapt en failliet? Nee, nooit! dat niet!

322 signatures

B&W van H’sum stelt in begroting 2012 de gemeenteraad voor GSA/CBK te korten met € 9.000,-. Volgens de ‘visie op Cultuur’ zou B&W het gehéle subsidie willen schrappen in 2013. De instelling zou te kleinschalig zijn en zij zien het niet als gemeentelijke taak om GSA/CBK structureel te ondersteunen.

Petition

We

inwoners van Hilversum e.o, leden, bestuur, vrienden van GSA/CBK in binnen- en buitenland overwegende dat velen al sinds 1949 dankzij kunstenaarsvereniging GSA een expositiemogelijkheid vinden en een mogelijkheid geboden wordt om te genieten en te leren van en door kunst in grote diversiteit en van hoog niveau en mede daardoor inhoud kunnen geven aan culturele evenementen in de gemeente en het tonen van kwalitatief hoogwaardig eigentijdse beeldende kunst in alle kunstdisciplines

 

establish that:

dat de huidige economische omstandigheden de gemeente Hilversum weliswaar nopen tot kortingen op haar uitgaven maar dat daarmee dat wat Hilversum mede aantrekkelijk maakt, namelijk een levendig en actief cultureel klimaat, onherstelbaar getroffen dreigt te worden door te rigoureuze ingrepen op het budget van GSA/CBK. Wij menen dat samenspraak tussen de gemeente en bestuur van het GSA / CBK tot evenwichtiger keuzes kan leiden.

 

and request

om het voorgenomen besluit van Burgemeester en Wethouders tot korting van het GSA/CBK met 9.000 Euro in 2012 om te buigen naar een bezuiniging van 3.000 Euro in 2012 en om het voornemen tot het stopzetten van de gehele subsidie in 2013 in heroverweging te nemen, in overeenstemming met de constructieve voorstellen van de zijde van het bestuur van het GSA/CBK, en de organisatie te laten meedenken over over betere huisvesting in de nabije toekomst.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Hilversum 
Petition desk:
Closing date:
2016-12-21 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Marie-José van der Sandt 
Organisation:
kunstenaarsvereniging GSA/Centrum voor Beeldende Kunst 

History

Signatures