You, the petitioner

Meer werkplekken in de bibliotheek van de Bernouilliborg

2 signatures

In de tentamenperiodes zit de bibliotheek van de Bernouilliborg op het Zernike overvol. Door het grootste deel van de vaste boeken- en tijdschriftencollectie onderuit de bibliotheek te halen en te archiveren in de UB kunnen er veel meer mensen aan het werk in de Bernoulliborg.

Petition

We

Gebruikers van de bibliotheek van de Bernoulliborg

 

observe

Dat de werkplekken in de bibliotheek van de Bernoulliborg, zeker in de tentamenperiodes, druk bezet zijn. Mede constateren wij dat er veel ruimte wordt ingenomen met de opslag van boeken en tijdschriften in permanente stellages die slecht beperkt worden benut.

 

and request

Het bestuur van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen en het bestuur van de Bibliotheek Organisatie van de Rijksuniversiteit Groningen dat het grootste deel van de aanwezig permanente collectie wordt gearchiveerd, bijvoorbeeld in de UB, en dat de vrijgemaakte ruimte wordt benut met extra werkplekken voor studenten.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
universiteitsbestuur 
Petition desk:
Closing date:
2016-07-26 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Jasper van Dijk 

History

Signatures