You, the petitioner

Stop de studievertraging door practica!

6 signatures

Doordat vele studenten niet geplaatst worden voor het verplichte practicum, lopen we onnodig studievertraging op. Door extra klassen te creëren kan de universiteit dit probleem verhelpen en wél iedereen plaatsen.

Petition

We

studenten aan de Universiteit Utrecht.

 

observe

dat wij de dupe zijn van een vicieuze cirkel van studievertraging die doorbroken dient te worden. Momenteel lopen wij studievertraging op door studenten die reeds met studievertraging te kampen hebben. Zij krijgen voorrang op plaatsing voor de verschillende practica. Studenten na ons zullen studievertraging oplopen door ons, wanneer wij voorrang krijgen op het practicum.

 

and request

Om voor eens en altijd een einde te maken aan de vicieuze cirkel van studievertraging dienen er extra klassen gecreëerd te worden om alle studenten een plaats te bieden.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
schoolbestuur 
Petition desk:
Closing date:
2011-09-05 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Anonymous 

History

Signatures