You, the petitioner

Behoud het Kronkelveld in Wierdenpark Almere Haven

79 signatures

Petition

We

Leden van bewonersvereniging de Kronkel, omwonenden en gebruikers van het Wierden Park en in het bijzonder de vrijwilligers die het onderhoud verzorgen van ecologische tuin "het kronkelveld" te Almere Haven;

 

observe

Dat wij ons absoluut niet kunnen verenigen met de plannen van de gemeente Almere om het Wierdensportpark vol te bouwen met woningen en aldoende een uniek natuurgebied gelegen tussen de wijk de velden en de sportterreinen gelegen in het Wierdenpark te laten verdwijen. Wij zouden het zeer betreuren als dit door de buurt gedragen initiatief, de ecologische tuin "het kronkelveld" en bijbehorend randgebied door de expansiedrift van de gemeente Almere zou verdwijnen.

 

and request

Wij verzoeken de raad dan ook met klem om een ruime ecologische zone tussen de wijk de velden en de toekomstige bebouwing van het wierdenpark te behouden.

(Deze petitie is afgehandeld en daarom niet meer ondertekenbaar)

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Almere 
Petition desk:
Closing date:
2008-10-30 
Status:
Answered 
Organisation:
Bewoners en leden van bewonersvereniging Almere Haven - de Velden, 'de Kronkel' 

History

Signatures

Updates

Wethouder zegt toe dat Het Kronkelveld behouden blijft

Op 30 oktober is de e-petitie over het behoud van het Kronkelveld aan de gemeenteraad overhandigd. Met een toezegging van de wethouder, die uitgaat van het behoud van de ecologische tuin, op zak konden de indieners tevreden naar huis.

Op 13 november staat het raadsvoorstel met de uitgangspunten van college, inwoners en wellicht de gemeenteraad voor het stedebouwkundig plan op de agenda van de politieke markt.

+Read more...

Kijk op de website van Almere voor meer informatie

Informatie politieke markt
2009-10-30