You, the petitioner

Stop bezuiniging van 300 miljoen op Passend onderwijs

161,038 signatures

Deze petitie is op 15-02-2011 om 13.45 overhandigd aan de voorzitter van de kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en op 16 februari om 9:45 aan de Tweede Kamer, voorafgaand aan een debat met de minister.

Petition

We

Werknemers, werkgevers, ouders en andere betrokkenen in en bij het onderwijs

 

establish that:

dat deze bezuiniging grote, negatieve, gevolgen zal hebben in het funderend onderwijs, met o.a. als gevolg dat wachtlijsten voor speciaal onderwijs groeien, leerlingen met zorgbehoefte -zonder benodigd budget en ondersteuning- in het regulier onderwijs blijven, tijd en aandacht voor zorg- én niet-zorgleerlingen zal afnemen, werkdruk zal oplopen, de ‘top 5 ambitie’ niet gehaald zal worden, invoering van Passend onderwijs ernstig belemmerd wordt.

 

and request

De minister, in het belang van de leerlingen, het Nederlandse onderwijs, de kenniseconomie en de toekomst van Nederland – kennisland af te zien van deze bezuiniging.

Deze petitie wordt gesteund door: PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, AOC Raad, CNV Onderwijs, AOb, AVS, CMHF, Balans, CG-Raad, VOO, NKO, OUDERS & COO, Platform VG, LOBO, SBOwerkverband,Besturenraad, VOS/ABB, LVGS, VBS, VGS, Bond KBO en LBBO (LBib/LBab/LBgs)

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2011-02-09 
Status:
In treatment 
Lead petitioner:
marc mathies 
Organisation:
werkgevers-, werknemers-, ouder- en vakorganisaties in het onderwijs 

History

Signatures

Updates

Voortgangsbericht 1

Op 26 april 2011 is onderstaande bericht verzonden naar alle ondertekenaars van de petitie, die aangegeven hebben op de hoogte gehouden te willen worden. Geachte ondertekenaar van de petitie tegen de bezuinigingen op Passend Onderwijs, De petitie is massaal ondertekend, ook door u. Onze hartelijke dank voor uw steun. Naast deze petitie hebben wij, de initiatiefnemers van de petitie, ook andere acties georganiseerd tegen de bezuinigingen.

+Read more...

Zo hebben we op woensdag 9 februari een manifestatie georganiseerd tegen de bezuinigingen, waar 11.000 mensen naartoe zijn gekomen. We hebben tijdens deze manifestatie de tussenstand van het aantal ondertekeningen bekend gemaakt en aan de minister van onderwijs, Marja van Bijsterveldt, overhandigd. Ook heeft het onderwerp, mede door de massale ondertekening van de petitie, veel media-aandacht gekregen: lokale, regionale en landelijke kranten en TV-programma's. Ook is er in ieder verkiezingsdebat aandacht besteed aan de bezuinigingen op Passend Onderwijs. Op woensdag 16 februari hebben we de petitie officieel aan de Tweede Kamer overhandigd en na het afsluiten van de petitie, dinsdag 8 maart, hebben we de eindstand per persbericht en artikelen op onze websites bekend gemaakt. Ondanks alle aandacht voor het onderwerp, gaat de bezuiniging nog steeds door. Wij gaan door met ons verzet tegen de bezuinigingen op (passend) onderwijs en voelen ons daarbij gesteund door uw ondertekening van de petitie. Als u meer wilt doen dan het tekenen van de petitie, dan kunt u uw gegevens aan ons beschikbaar wilt stellen door het volgen van onderstaande link. Op het scherm kunt u een vinkje zetten bij "Ja, ik geef toestemming mijn gegevens te delen". Dat bevestigt u door op 'bewaar' te klikken. Mogelijk doen we dan in de toekomst een beroep op u als de ontwikkelingen daar reden toe geven. Namens de werkgevers-, werknemers- en ouderorganisaties in het onderwijs, Hoogachtend, Marc Mathies PO-Raad

2011-04-26

Petitie tegen bezuinigingen tot 8 maart 2011 te tekenen

De sectororganisaties, vakbonden en ouderorganisaties hebben afgesproken dat aan de tekentermijn voor de petitie tegen de bezuinigingen op het Passend onderwijs een einde komt op dinsdag 8 maart, tegelijk met de internetconsultatie van het ministerie van OCW. Wie nog niet heeft getekend, moet dus snel zijn.De petitie 'Stop bezuiniging van 300 miljoen op passend onderwijs' is onderdeel van een breed gedragen actiecampagne tegen de bezuinigingen op de budgetten voor zorgleerlingen, die gevolgen zullen hebben voor de hele sector.

+Read more...

De petitie werd al bijna 160 duizend keer ondertekend, en werd in het leven geroepen als opmaat naar de manifestatie ?Nee tegen bezuinigingen, ja voor passend onderwijs? in Nieuwegein van 9 februari. Daar kwamen bijna 11 duizend ouders, leerkrachten en onderwijsondersteuners op af.Het protest tegen de bezuinigingen gaat echter nog steeds door. In het dossier over Passend onderwijs proberen wij zo veel mogelijk brieven, artikelen en dergelijk te verzamelen. Daarnaast ontvingen we onlangs ook deze filmpjes:- Flashmob: Westland 19 febr. 2011- Passend Onderwijs Statement Den BoschOp YouTube en andere sites zijn nog veel meer voorbeelden te vinden van protesten tegen de bezuinigingen. De PO-Raad blijft zich ook samen met de andere sectororganisaties, vakbonden en ouderorganisaties verzetten tegen de bezuinigingen. Binnenkort hoort u daar weer meer over.

PO-raad
2011-03-10