U, de petitionaris
Sneeuwpop

Nu koudetoeslag

43 ondertekeningen

Wij vragen de Drechtraad en alle gemeenteraden van de Drechtsteden (Dordrecht, Zwijndrecht en Heerjansdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Alblasserdam) de sociale minima op korte termijn tegemoet te komen met een KOUDETOESLAG ter compensatie van de stijgende woonlasten van de afgelopen jaren en in 2011. De sociale minima hebben immers geen buffer kunnen opbouwen om deze extra kosten te betalen omdat de bijstandsnorm al jaren structureel te laag is. Met dit Kabinet Rutte zit er ook geen verhoging van het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen in. Integendeel; er zijn nog meer bezuinigingen op de uitkeringen aangekondigd. De sociale minima hebben echter niet de financiële crisis doen laten ontstaan en mogen daarom dan ook niet het kind van de rekening worden. Een zorgzame samenleving mag niet toestaan dat de sociale minima nog meer op de tocht en ernstig in de kou komen te staan en moet haar verantwoordelijkheid in deze nemen. De grenzen van een menswaardig en gelijkwaardig bestaan worden anders nog meer overschreden met alle nadelige gevolgen van dien.

Petitie

Wij

Vragen om een handtekening van iedere Dordtenaar en Drechtstedenbewoner die het eens is met deze petitie

 

constateren dat:

· dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij monde van minister Donner op 26 april 2010 aan de Tweede Kamer en diverse gemeenten heeft laten weten dat gemeenten geen categoriale koudetoeslag mogen toekennen aan mensen met een minimuminkomen; · maar de gemeenten nog wel de financiële middelen en mogelijkheden hebben vanuit de reservepot armoedebestrijding en bijzondere bijstand hun verantwoordelijkheid te nemen en de sociale minima niet in de kou te laten staan;

 

en verzoeken

de (plaatsvervangende) leden van de Drechtraad en alle gemeenteraden van de Drechtsteden de sociale minima op korte termijn tegemoet te komen met een KOUDETOESLAG per huishouden ter compensatie van de stijgende woonlasten van de afgelopen jaren en 2011.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Dordrecht 
Petitieloket:
Einddatum:
15-03-2011 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Cees Venderbos 
Organisatie:
Socialistische Partij (SP) Afdeling Dordrecht 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Persbericht Aankondiging handtekeningenactie SP Dordrecht

SP-DORDRECHT START HANDTEKENINGENACTIE VOOR KOUDETOESLAG MINIMA   Persbericht: Op 26 april 2010 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij monde van de toenmalige minister Donner aan de Tweede Kamer en diverse gemeenten laten weten dat gemeenten geen categoriale koudetoeslag mogen toekennen aan mensen met een minimum inkomen. Dit betekent dat alleen in uitzonderlijke gevallen mensen voor een koudetoeslag in aanmerking kunnen komen.

+Lees meer...

Op 31 augustus 2010 heeft de SP-Wormerland een motie ingediend om aan de minister een brief te schrijven en hem te verzoeken de gemeenten alsnog een categoriale koudetoeslag aan de minima toe te laten kennen. Deze motie is door de gemeente Wormerland aangenomen en aan o.a. de gemeente Dordrecht verzonden met het verzoek deze motie te steunen. De gemeenteraad van Dordrecht heeft dit verzoek op 21 september 2010 als kennisgeving aangenomen. Door de extreme weersomstandigheden in de afgelopen periode worden ook de minima met fors hogere brandstofkosten geconfronteerd. De sociale minima hebben geen buffer op kunnen bouwen om deze extra kosten te betalen en zullen daardoor in nog grotere problemen komen. Gemeenten hebben nog wel de financiële middelen en mogelijkheden om vanuit de reservepot armoedebestrijding en bijzondere bijstand hun verantwoordelijkheid in deze te nemen. De SP-Dordrecht start daarom een handtekeningenactie om haar petitie te ondersteunen waarmee de gemeente Dordrecht verzocht wordt aan de sociale minima alsnog een koudetoeslag uit te keren en hen niet in de kou te laten staan. Deze actie start op 15 februari 2011 op de weekmarkt en loopt tot 15 maart 2011. In die weken gaan leden van de SP-Dordrecht langs de deuren om handtekeningen op te halen. Ook kan men de petitie ondersteunen door te tekenen op de site van www.petities.nl

Emailadres: dordrecht@sp.nl
13-01-2011