You, the petitioner
Reorganisatie

Verbied het Anciënniteitsbeginsel bij Reorganisaties bij Nederlands Wet

Hierbij verklaar ik dat het anciënniteitsbeginstel bij reorganisaties onrechtvaardig en discriminerend is voor de jonge werknemer en voor werknemers met een (relatief) kort dienstverband. In het anciënniteitsbeginstel, ook wel het ‘last in first out’ principe genoemd, staat dat er bij reorganisatie, wanneer er sprake is van vergelijkbare, uitwisselbare functies, eerst die werknemer voor ontslag moet worden voorgedragen die de minste dienstjaren heeft. Met andere woorden: de werknemer met de meeste dienstjaren heeft in principe de sterkste rechten opgebouwd. Hoe onrechtvaardig en discrimininerend dit beginstel is, moge blijken uit het feit dat steeds dezelfde werknemers bij reorganisaties voor ontslag in aanmerking komen, waardoor zij nooit en te nimmer een substantieel dienstverband kunnen opbouwen, m.a.w.: Diegenen die al lange tijd werk hebben en een carrière hebben kunnen opbouwen, behouden hun baan en diegenen die als laatste binnenkomen, verliezen steeds hun baan en kunnen daarom nooit een carrière opbouwen of een substantieel aantal arbeidsjaren en blijven daarom in de lage loongroepen hangen. De stelling is: het anciënniteitbeginsel versterkt de positie van de ‘vaste banen (50+) generatie’ ten koste van de positie van de jonge (-50) generatie. Immers, in elk bedrijf of instelling bestaat de Ondernemingsraad uit een afspiegeling van de werknemers in vast dienstverband, over het algemeen met een lange arbeidsduur. Zij willen hun belangen verdedigen en beroepen zich op hun (CAO-)recht om bij reorganisaties het anciënniteitbeginsel als norm te hanteren. Dit komt bedrijven en instellingen niet ten goede. Het werknemersbestand ‘vergrijst’ daardoor, met als gevolg dat er in de toekomst grote tekorten aan personeel ontstaan. Jonge werknemers krijgen daardoor namelijk geen kans op een degelijke vaste baan, in het bijzonder in de zorg, waar juist jonge, lichamelijk fitte en gezonde mensen zouden moeten worden ingezet. In plaats daarvoor zoeken deze jonge werknemers, bij gebrek aan toekomstperspectief, liever hun heil buiten een baan in de zorg. Hoe funest dit uitwerkt blijkt vooral uit het feit dat daar onvoldoende jong gekwalificeerd personeel aanwezig is en de vergrijzing toeslaat. Daarom het verzoek om deze petitie te ondertekenen.

Petition

We

Jonge werknemers van de samenleving en werknemers met een kort dienstverband,

 

establish that:

Dat door toepassing van het anciënniteitbeginsel bij reorganisaties jonge werknemers en werknemers die nog niet lang in dienst zijn, ondanks hun capaciteiten, achtergesteld en gediscrimineerd worden ten opzichte van hun collega’s met een langer werkverleden,

 

and request

dat het anciënniteitsbeginstel bij reorganisaties te verbieden bij Nederlands wet en daarvoor in de plaats te stellen het zogenaamde afspiegelingsbeginsel als richtlijn bij reorganisaties, zodat er een evenwichtige leeftijdsopbouw van werknemers binnen de bedrijfsvoering van bedrijven en instellingen ontstaat.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2011-01-05 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
anoniem 
Website:

History

Signatures