You, the petitioner

Stedenband van Amsterdam met Tel Aviv

1 signature

Op 1 juli '15 besluit de Gemeenteraad van Amsterdam over stedenbanden met Tel Aviv + Ramallah: intentieafspraken over economische en sociaal-culturele samenwerking. Steun met uw handtekening aankondiging van indiening van een referendumverzoek vóór een stedenband met Tel Aviv, als de Raad tegenstemt

Petition

We

Amsterdamse kiesgerechtigden voor de Gemeenteraad vóór een stedenband met Tel Aviv

 

observe

dat de Gemeenteraad van Amsterdam in zijn beleid Internationaal Verantwoordelijke Hoofdstad 2014-2018 koos voor opbouw van stedenbanden met Tel Aviv + Ramallah. B&W vraagt de raad intentieafspraken (= MoU) met Tel Aviv en Ramallah goed te keuren. Om te voorkomen dat de Raad tegen ondertekening van een MoU met Tel Aviv stemt op 1 juli, kondigen wij een referendumverzoek aan voor samenwerking met Tel Aviv, als de Raad het B&W-plan afwijst.

 

and request

de gemeenteraad, als hij de door B&W gevraagde beslissing niet neemt, wel in te stemmen met het eerste deel ervan, een stedenband met Tel Aviv; zodat het besluit luidt: In te stemmen met ondertekening van een Memorandum of Understanding (MoU) met Tel Aviv over economische samenwerking, kunst en cultuur, jeugd en onderwijs, stedelijke infrastructuur inclusief ruimtelijke ordening, beheer van openbare ruimte, mobiliteit en huisvesting, LHBT beleid.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Amsterdam 
Petition desk:
Closing date:
2015-06-29 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Alida van der Veen 

History

Signatures