You, the petitioner

Kilometerheffing is verkeerd

2,368 signatures

Het idee om iedere auto op de meter nauwkeurig te kunnen traceren, is sinister en verkeerd. Kilometerheffing bestaat al in de vorm van brandstofaccijnzen en filerijden kost nu al extra tijd.

Kilometerheffing is een dure, omslachtige manier van belastingheffing die beter achterwege kan blijven. Het is een inbreuk op de privacy, een aanslag op de Nederlandse economie en het lost het tekort aan wegcapaciteit niet op.

Kilometerheffing weert buitenlandse toeristen en consumenten uit ons land, maakt via transportkosten alles duurder, dupeert vooral werknemers met een laag inkomen en besteedt wegenbelasting aan bureaucratie in plaats van aan wegen.

(toevoeging 12-12-2009) Deze petitie is nu afgerond en niet meer ondertekenbaar. Voor het huidige burgerinitiatief dat een referendum over kilometerheffing eist, verwijst de petitionaris u van harte door naar http://www.kilometerheffing-nee.nl .

Petition

We

Nederlandse ingezetenen,

 

establish that:

dat:

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat vergevorderde plannen heeft, om kilometerheffing in 2012 in Nederland in te voeren,

tevens constateren wij dat; - de gedachte om iedere auto op de meter nauwkeurig te kunnen traceren sinister en verkeerd is, - kilometerheffing al bestaat in de vorm van brandstofaccijnzen, - filerijden nu al extra kost, namelijk tijd, - kilometerheffing veel wegenbelasting doorsluist aan bureaucratie i.p.v. van aan wegen, - kilometerheffing buitenlandse toeristen en consumenten er van zal weerhouden om geld in Nederland te besteden, - kilometerheffing via transportkosten alles voor iedereen duurder zal maken, - kilometerheffing vooral werknemers met een laag inkomen zal duperen,

 

and request

de minister van Verkeer en Waterstaat daarom, de invoering van kilometerheffing per direct stop te zetten.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2007-04-15 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Gijs Kaper 
Organisation:
Nederlandse ingezetenen, 
Website:

History

Signatures

Updates

Burgerinitiatief voor een kilometerheffingsreferendum

Naar aanleiding van het kabinetsvoorstel om kilometerheffing met onomkeerbare stappen in te voeren is er vanaf 17 november 2009 een nieuw burgerinitiatief gestart dat de Tweede Kamer der Staten Generaal verzoekt om de Wet Kilometerprijs referendabel te maken. zie: http://www.kilometerheffing-nee.nl Meer dan 120.000 mensen hebben dit burgerinitiatief reeds ondertekend..

2009-12-12

petitie door SP, VVD en PVV overgenomen

De SP, VVD en PVV hebben met hun moties tegen km-heffing geluisterd naar de petitie. Er is dus wel iets met de petitie gedaan, maar niet door genoeg politieke partijen.

+Read more...

Het regeerakkoord is namelijk heilig voor de PvdA en Christenunie op dit punt.

Wat wel zou helpen is de ANWB en CDA e-mailen. Zij kunnen de kilometerheffing nog wel tegenhouden.

Dat de kilometerheffing niet in 2011 ingevoerd kan worden was overigens al bekend bij de hoorzitting hierover in 2008. De druktemakerij van PvdA-kamerlid Lia Roeffs tegen minister Eurlings daarover lijkt een toneelstukje.

Kamer ontevreden over uitstel kilometerheffing
2009-04-12

petitionaris in tijdschrift Aktueel

Ook na een petitie wordt een petitionaris nog geciteerd, zoals bijvoorbeeld Gijs Kaper in een artikel bij Auto Aktueel over de petitie en de kwestie (download als 8.6Mb PDF).

Dezelfde journalist noemde Gijs Kaper een dag later opnieuw, in zijn column met als titel Tijd voor een staatsgreep? .

2008-07-17