U, de petitionaris
Screenshot 2014 08 28 22 07 32

TAS moet blijven

151 ondertekeningen

Hierbij onderteken je dat TAS moet blijven bestaan. Tas is een non-profit organisatie dat zich inzet voor iedereen van 9 t/m 15 jaar uit Heerhugowaard die na schooltijd en in de vakanties een leuke vrijetijdsbesteding zoekt.

Petitie

Wij

De buurtbewoners, deelnemers, jongeren en vrijwilligers

 

constateren dat:

TAS moet blijven want: Tienercentrum TAS-de Horst is een vrije inloop voor tieners van 9 t/m 15 jaar en is een onderdeel van Kern8. Hier kun je komen om af te spreken met je vrienden of vriendinnen, te computeren, spelletjes te doen, een potje airkockey of tafelvoetbal te spelen, muziek te luisteren, en zijn spelcomputers aanwezig. Er zijn altijd vrijwilligers, stagiaires en medewerkers aanwezig en je kunt bij hun komen met vragen of problemen

 

en verzoeken

Dat Tas blijft bestaan.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Heerhugowaard 
Petitieloket:
Einddatum:
28-11-2014 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
dominique van der leeden 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

SP en Senioren Heerhugowaard verbijsterd over aanbesteding welzijnsdiensten

HEERHUGOWAARD - SP en Senioren Heerhugowaard verbijsterd over aanbesteding welzijnsdienstenAktievergadering, 1/9/2014, 17.00u. De Horst voor werknemers, cliënten en vrijwilligers. SP en SeniorenHeerhugowaard verbijsterd over aanbesteding welzijnsdiensten Aktievergadering, 1/9/2014,17.00u.

+Lees meer...

De Horst voor werknemers, cliënten en vrijwilligers.     B&W heeft besloten om de welzijnsdiensten aan StichtingWelschap te gunnen. Daarmee komt een einde aan een langdurige relatie met de Stichtingen de Wering , Kern8 en Woning PlusWelzijn . De Stichtingen leggen zich neer bij deze aanbesteding maar schrevenin een brief wel erg ongerust te zijn over het vervolg.    Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 augustus jl. werden ervanuit door Senioren Heerhugowaard vragen gesteld over de positie van decliënten, de vrijwilligers en de huidige werknemers na de overdracht. Debeantwoording door wethouder van Diemen (D66) was dermate koud en zakelijk dat de leden van de SP en SeniorenHeerhugowaard na afloop ter plekke besloten een actievergadering uit teroepen.    Vanuit de Raad werd door verschillende fracties erop gewezen datde nieuwe Stichting verplicht is op grond van de wet en CAO de werknemers vande Wering en de overige stichtingen over te nemen omdat er sprake is van eenovergang van een onderneming. De wethouder antwoordde boudweg dat dat haar zaakniet was maar dat dit aan Stichting Welschap wordt overgelaten, die ditvooralsnog niet gaat doen. SP en Senioren Heerhugowaard vinden hetonaanvaardbaar dat op deze manier met de rechtspositie van de werknemers wordtomgesprongen die zich vaak vele jaren hebben ingezet. De gemeente heeftals lokale overheid en eindverantwoordelijke de taak om erop toe te zien dat deuitvoerders de wet en de CAO respecteren. De SP en Senioren Heerhugowaard eisen dat de de gemeente zich zal inzettenzodat de huidige werknemers worden overgenomen door de nieuwe stichting.    Met betrekking tot de cliënten en de vrijwilligers werd vanuit deRaad opgemerkt dat de Stichting gedurende 30 jaar actief is in Heerhugowaard eneen heel netwerk aan vrijwilligers en contacten heeft die het gevaar looptverloren te gaan. De wethouder ontweek in de beantwoording dit argument. VoorSP en Senioren Heerhugowaard is dit volstrekt onvoldoende. De cliënten en devrijwilligers zijn geen pionnen die je met een overeenkomst zomaar kanoverdragen. De gemeente moet hier niet achterover leunen maar zich actiefinzetten zodat er geen mensen tussen wal en schip vallen en geen vrijwilligersgedemotiveerd afhaken.   Als de wethouder achterover leunt en niet opkomt voor de belangenvan de werknemers, cliënten en de vrijwilligers zullen SP en Senioren Heerhugowaardde handschoen oppakken.    De fracties roepen een actievergadering uit waarbij de werknemers,cliënten en vrijwilligers kunnen komen om hun zorgen te delen en plannen tesmeden. Een ieder die zich betrokken voelt bij het welzijnswerk in Heerhugowaardis welkom om te komen om een bijdrage te leveren. De vergadering zalplaatsvinden op 1/9/2014, Wijkcentrum deHorst, van Eedenplein 9, Heerhugowaard.   Jakob Wedemeijer SP Heerhugowaard.  Annette Valent SeniorenHeerhugowaard.

zie link dichtbij.nl
28-08-2014