U, de petitionaris

BKK-aanbod aan kinderopvang

165 ondertekeningen

Het ministerie van SZW besteedt 15 miljoen aan trainingen voor medewerkers kinderopvang die onvoldoende effectief zijn gebleken. 5 leden, waaronder wetenschappers (onderzoekers binnen de kinderopvang), zijn om die reden uit de adviescommissies gestapt. Er wordt gekozen voor prijs boven kwaliteit.

Petitie

Wij

Betrokkenen/belanghebbenden kinderopvang (ouders, wetenschappers, medewerkers kinderopvang)

 

constateren

De impasse die is ontstaan binnen het Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) is slecht voor de kinderopvang. De titel van het subsidieprogramma van het BKK, ‘Kwaliteitsimpuls: focus, effectiviteit en verbinding’, omschrijft nu wat het programma juist niet is. De keuze voor trainingen is op prijs en niet op kwaliteit gebaseerd. Effectief bewezen trainingen zijn niet opgenomen in het aanbod. Verbinding tussen wetenschap en praktijk is verbroken

 

en verzoeken

Wij verzoeken het BKK/minister van SZW met klem de effectief bewezen trainingen (VIPP-CC voor gastouders,de DVIPP-CC voor kindercentra en de CIP Training) op te nemen in het aanbod. Indien nodig gaan wij gaan graag een open gesprek aan met het BKK en/of het ministerie van SZW om de impasse te doorbreken en de kinderopvang het aanbod te laten krijgen waar het recht op heeft.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Kabinet 
Petitieloket:
Einddatum:
01-09-2014 
Status:
In behandeling 
Petitionaris:
Simon Hay (pedagoog) 
Organisatie:
Triodus Kinderopvang 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Afsluiting petitie

Beste betrokkenen,   Vorige week dinsdag heb ik de petitie 'BKK-aanbod aan de kinderopvang' aangeboden aan de vaste Kamercommissie SZW. De Kamerleden hebben de petitie omarmd en hebben tijdens het algemeen overleg Kinderopvang (eerste termijn woensdag 24-9 en tweede termijn woensdag 1-10) minister Asscher flink bevraagd over het BKK en het ontbreken van effectief bewezen trainingen in het aanbod aan de kinderopvang. Minister Asscher heeft op aandringen van de Kamerleden toegezegd in te grijpen als het BKK alle problemen niet het opgelost voor 1-1-2015.

+Lees meer...

Dit is de uitkomst waar wij op hadden gehoopt. Uiteraard zullen wij de ontwikkelingen op de voet blijven volgen. Voor diegenen die de petitie hebben ondertekend en/of verspreid: bedankt. Zonder draagvlak was niet mogelijk geweest onze boodschap zo goed in de schijnwerpers gekregen te hebben.   Met vriendelijke groet,   Namens Triodus, Simon Hay en Marieke Grijpink

02-10-2014

Aanbieden petitie aan Kamercommissie SZW

Volgende week dinsdag, 23 september, zullen mijn collega Marieke Grijpink en ik onze petitie aanbieden aan de Kamercommissie SZW. Wij hebben een aantal van de Kamerleden van deze commissie al eerder persoonlijk gesproken over de BKK kwestie maar zullen de petitie dus officieel overhandigen vlak voor het algemeen overleg Kinderopvang dat gepland staat op 24 september a.s. In de korte toelichting die wij zullen geven zullen we benadrukken dat allen die de petitie hebben ondertekend vinden dat de kinderopvangsector moet kunnen kiezen voor effectief bewezen trainingen binnen het BKK-aanbod aan de kinderopvang..

19-09-2014

Directeur BKK Carla Bienemann stapt op

Stichting BKK (Bureau Kwaliteit Kinderopvang) moet vanaf 1 oktober verder zonder directeur Carla Bienemann. Zij stapt op in overleg met het bestuur van BKK nadat bleek dat ze in hun opvattingen verschilen over de aanpak en uitwerking van het programma Kwaliteitsimpuls.

+Lees meer...

De veelbesproken taal- en interactietrainingen maken hier ook onderdeel van uit. In een brief kondigen Carla Bienemann en bestuurslid Gjalt Jellesma het vertrek aan van de directeur, die vanaf de start bij Stichting BKK betrokken was. Bienemann was nauw betrokken bij de eerste programmaperiode van BKK Werken aan excellente kinderopvang. In deze periode kwam er 40 miljoen euro aan opleidingsbudget vrij waarmee kinderopvangorganisaties uit een lange lijst van opleidingen konden kiezen om te werken aan pedagogische kwaliteit. Pedagogisch kaders In totaal werd 55-65 procent van alle pedagogisch medewerkers met het eerste programma bereikt. Uit een eindmeting van Bureau Bartels bleek dat van de geschoolde medewerkers 90 procent in 2012 nog profijt had van de scholing. Bekend zijn natuurlijk ook de Pedagogisch kaders die in deze vier jaar zijn ontwikkeld, zowel voor de dagopvang, de bso als de gastouderopvang. Reden vertrek Het vervolg van het programma, Kwaliteitsimpuls, verloopt in de voorbereiding wat minder gestroomlijnd. Eigenlijk zou de subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden al deze zomer starten, maar door een conflict tussen wetenschappers en BKK over de procedure heeft dit enkele maanden vertraging opgelopen. Of dit ook de reden is van het vertrek van Bienemann wordt in de brief niet duidelijk. Zij wil daar zelf verder ook niet op ingaan. Wel vermeldt de brief dat het bestuur en directeur Bienemann van gedachten verschillen over de beste aanpak en uitwerking. Het vertrek van de directeur is een gezamenlijke beslissing. Onlangs reageerden Gjalt Jellesma en Lex Staal namens het BKK-bestuur op het vertrek van hoogleraren en de onvrede over de selectie van bewezen effectieve trainingen om de taal- en interactievaardigheden te verbeteren. 'De wetenschappers hebben laten weten dat ze achter vier van de vijf geselecteerde offertes staan. Het werkveld heeft behoefte aan goede trainingen. Die gaan er komen', zegt Jellesma. Opvolger Wie de opvolger van Bienemann wordt bij BKK, is nog niet bekend. Wel dat zij per 1 oktober vertrekt. Bienemann zelf dankt in haar brief iedereen met wie zij vanuit haar positie bij BKK heeft samengewerkt en denkt dat BKK de komende jaren nog veel kan betekenen voor de kwaliteit van kinderopvang.

12-08-2014