You, the petitioner
Abc logo jpf jpeg jpe kleiner

Voor een beter voedsel- en landbouwbeleid

1,040 signatures

Wij wensen 'eerlijk' voedsel dat voor de boer een kostendekkende prijs oplevert en dat milieu- en diervriendelijker geproduceerd wordt. In tegenstelling tot wat de Europese Commissie wil (meer concurrentie op de 'vrije' wereldmarkt) streven wij daarom naar een regionale voedselproductie. Dat is ook beter voor het klimaat en biedt meer voedselzekerheid. Wij willen deze zaken vastgelegd zien in een rechtvaardiger Europees voedsel- en landbouwbeleid

Petition

We

Platform Aarde Boer Consument (Afrika-Europa Netwerk, Boerengroep Wageningen, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, XminY Solidariteitsfonds), Milieudefensie, ontwikkelingsorganisatie ICCO, e.a.

 

establish that:

- dat het huidige geliberaliseerde landbouw- en voedselsysteem vooral ten goede komt aan multinationals die toegang willen tot de goedkoopste grondstoffen en nieuwe markten; - dat boeren wereldwijd hiervan de dupe zijn omdat zij onder de kostprijs moeten produceren en vaak gedwongen worden hun bedrijf te beƫindigen, wat de mondiale en Europese voedselzekerheid in gevaar brengt; - dat dit tevens een milieu- en diervriendelijke voedselproductie onmogelijk maakt; - dat Europa teveel beslag legt op natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden voor luxe producten zoals veevoer en biobrandstoffen. Dit gaat ten koste van de bestaanszekerheid van boeren en inheemse volkeren, en ten koste van natuurgebieden; - dat dit landbouwsysteem te veel fossiele brandstoffen verbruikt en bijdraagt aan klimaatverandering.

 

and request

om een beter Europees Voedsel- en Landbouw beleid. Dat beleid:

1 beschouwt voedsel als een eerste levensbehoefte en een mensenrecht niet slechts als een handelsobject .

2 geeft prioriteit aan de instandhouding van een landbouw overal in Europa waarin boeren voedsel produceren op gezinsbedrijven en zorgen voor het platteland. Dat is niet mogelijk zonder eerlijke en stabiele landbouwprijzen die hen en de agrarische medewerkers een eerlijk inkomen bezorgen en de consumenten faire prijzen garanderen. Dit vereist een flexibele marktregulering.

3 kiest zoveel mogelijk voor de productie van voedsel en veevoer in Europa en gaat binnen de internationale handel in landbouwproducten prioriteit geven aan de principes van gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en ecologische duurzaamheid. Het Europese Gemeenschappelijk Landbouw Beleid mag de voedsel- en landbouwsystemen in andere landen niet schaden.

4 verzekert de boeren en hun medewerkers ook in Midden- en Oost Europa van eerlijke, niet discriminerende werkomstandigheden, en bevordert eerlijke en gelijke toegang tot landbouwgrond.

5 respecteert het milieu zowel hier als in andere werelddelen, beschermt de biodiversiteit en de eindige voorraden landbouwgrond en water, en zorgt dat het dierenwelzijn toeneemt en het gebruik van fossiele brandstoffen afneemt.

6 zorgt ervoor dat de machtsconcentratie in de voedselverwerkende industrie en de detailhandel, en hun invloed op wat geproduceerd en geconsumeerd wordt afnemen. Zij bevordert voedselsystemen waarin de afstand tussen boeren en consumenten verkleind wordt.

7 zorgt voor transparantie door de hele voedselketen, zodat burgers weten hoe hun voedsel geproduceerd wordt, waar het vandaan komt, wat erin zit en hoe de prijs die consumenten betalen samengesteld is.

8 bevordert gezonde eetpatronen en gaat zich meer richten op de consumptie van plantaardig voedsel. De cultureel bepaalde eetgewoontes van Europese bevolkingsgroepen worden gerespecteerd.

9 bevordert de productie van lokale seizoensproducten van goede kwaliteit, waardoor burgers zich weer verbonden voelen met hun voedsel en de voedselproducenten.

10 zorgt dat kinderen de vaardigheden en kennis leren waarmee je gezond en voedzaam eten kun produceren, klaarmaken en ervan kunt genieten.

Het streven is om de petitie rond 16 oktober (Wereldvoedseldag) aan te bieden aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. Deze petitie is onderdeel van een Europa-brede actie, zie hiernaast. De Europese tekst verschilt iets van bovenstaande tekst; zie daarover de Platform ABC website.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

History

Signatures

Updates

Artikel Agrarisch Dagblad bij start petitie

Stop de liberalisering van het landbouwbeleid. Nieuw beleid moet leiden tot duurzame gezinsbedrijven, eerlijke prijzen en zoveelmogelijk veevoer- en voedselproductie in Europa, vinden Gerrit Roos (Platform aarde Boer Consument) en Natasja Oerlemans.(Milieudefensie) Na meer dan een halve eeuw industrialisatie en schaalvergroting van landbouw en voedselproductie is de duurzame gezinslandbouw in Europa aanzienlijk afgenomen. Ons voedselsysteem is afhankelijk van goedkope fossiele brandstoffen en importen van veevoer, terwijl er sprake is van ongezonde consumptie van te veel calorieën en vetten. Stijgende energiekosten, drastische achteruitgang van de biodiversiteit, klimaatverandering en afnemende water- en landvoorraden bedreigen de voedselproductie.

+Read more...

Dit terwijl een groeiende wereldbevolking de dubbele last te dragen krijgt van honger en chronische ziekten ten gevolge van overconsumptie. We kunnen deze uitdagingen alleen goed oppakken als we zowel de landbouw zelf als het beleid op het vlak van landbouw en voedsel heel anders gaan benaderen. De EU moet de cruciale rol van de duurzame gezinslandbouw voor de voedselvoorziening erkennen en ondersteunen. De hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) in 2013 biedt grote kansen een einde te maken aan liberalisering van het landbouwbeleid. Een nieuw beleid moet overproductie tegengaan en het evenwicht tussen vraag en aanbod handhaven, zodat boeren kostendekkende prijzen kunnen verdienen, en consumenten eerlijke prijzen betalen voor milieu- en diervriendelijke producten. We zullen de maatschappij en de politiek vragen – vandaag de vaste Kamercommissie voor landbouw in een petitie – of zij zich hard willen maken voor onder meer : -  het bevorderen van gezonde eetpatronen en de consumptie van lokale seizoensproducten ; - overal in Europa moeten boeren kunnen blijven producerenop gezinsbedrijven waarmee ze een eerlijk inkomen kunnen verdienen, wat een flexibele marktregulering vereist - voedsel- en veevoerproducten moeten zoveel mogelijk in Europa verbouwd worden, wat de de import van soja kan beperken. - Verder mag het GLB de voed selsystemen in ontwikkelingslanden nietschaden en moet Europa het milieu respecteren. -  De soja-import moet verminderen, aldus ABC en Milieudefensie. Het GLB moet over een heel andere boeg

2010-03-23