You, the petitioner
Abc logo jpf jpeg jpe kleiner

Voor een beter voedsel- en landbouwbeleid

1,040 signatures

Wij wensen 'eerlijk' voedsel dat voor de boer een kostendekkende prijs oplevert en dat milieu- en diervriendelijker geproduceerd wordt. In tegenstelling tot wat de Europese Commissie wil (meer concurrentie op de 'vrije' wereldmarkt) streven wij daarom naar een regionale voedselproductie. Dat is ook beter voor het klimaat en biedt meer voedselzekerheid. Wij willen deze zaken vastgelegd zien in een rechtvaardiger Europees voedsel- en landbouwbeleid

Petition

We

Platform Aarde Boer Consument (Afrika-Europa Netwerk, Boerengroep Wageningen, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, XminY Solidariteitsfonds), Milieudefensie, ontwikkelingsorganisatie ICCO, e.a.

 

establish that:

- dat het huidige geliberaliseerde landbouw- en voedselsysteem vooral ten goede komt aan multinationals die toegang willen tot de goedkoopste grondstoffen en nieuwe markten; - dat boeren wereldwijd hiervan de dupe zijn omdat zij onder de kostprijs moeten produceren en vaak gedwongen worden hun bedrijf te beëindigen, wat de mondiale en Europese voedselzekerheid in gevaar brengt; - dat dit tevens een milieu- en diervriendelijke voedselproductie onmogelijk maakt; - dat Europa teveel beslag legt op natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden voor luxe producten zoals veevoer en biobrandstoffen. Dit gaat ten koste van de bestaanszekerheid van boeren en inheemse volkeren, en ten koste van natuurgebieden; - dat dit landbouwsysteem te veel fossiele brandstoffen verbruikt en bijdraagt aan klimaatverandering.

 

and request

om een beter Europees Voedsel- en Landbouw beleid. Dat beleid:

1 beschouwt voedsel als een eerste levensbehoefte en een mensenrecht niet slechts als een handelsobject .

2 geeft prioriteit aan de instandhouding van een landbouw overal in Europa waarin boeren voedsel produceren op gezinsbedrijven en zorgen voor het platteland. Dat is niet mogelijk zonder eerlijke en stabiele landbouwprijzen die hen en de agrarische medewerkers een eerlijk inkomen bezorgen en de consumenten faire prijzen garanderen. Dit vereist een flexibele marktregulering.

3 kiest zoveel mogelijk voor de productie van voedsel en veevoer in Europa en gaat binnen de internationale handel in landbouwproducten prioriteit geven aan de principes van gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en ecologische duurzaamheid. Het Europese Gemeenschappelijk Landbouw Beleid mag de voedsel- en landbouwsystemen in andere landen niet schaden.

4 verzekert de boeren en hun medewerkers ook in Midden- en Oost Europa van eerlijke, niet discriminerende werkomstandigheden, en bevordert eerlijke en gelijke toegang tot landbouwgrond.

5 respecteert het milieu zowel hier als in andere werelddelen, beschermt de biodiversiteit en de eindige voorraden landbouwgrond en water, en zorgt dat het dierenwelzijn toeneemt en het gebruik van fossiele brandstoffen afneemt.

6 zorgt ervoor dat de machtsconcentratie in de voedselverwerkende industrie en de detailhandel, en hun invloed op wat geproduceerd en geconsumeerd wordt afnemen. Zij bevordert voedselsystemen waarin de afstand tussen boeren en consumenten verkleind wordt.

7 zorgt voor transparantie door de hele voedselketen, zodat burgers weten hoe hun voedsel geproduceerd wordt, waar het vandaan komt, wat erin zit en hoe de prijs die consumenten betalen samengesteld is.

8 bevordert gezonde eetpatronen en gaat zich meer richten op de consumptie van plantaardig voedsel. De cultureel bepaalde eetgewoontes van Europese bevolkingsgroepen worden gerespecteerd.

9 bevordert de productie van lokale seizoensproducten van goede kwaliteit, waardoor burgers zich weer verbonden voelen met hun voedsel en de voedselproducenten.

10 zorgt dat kinderen de vaardigheden en kennis leren waarmee je gezond en voedzaam eten kun produceren, klaarmaken en ervan kunt genieten.

Het streven is om de petitie rond 16 oktober (Wereldvoedseldag) aan te bieden aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. Deze petitie is onderdeel van een Europa-brede actie, zie hiernaast. De Europese tekst verschilt iets van bovenstaande tekst; zie daarover de Platform ABC website.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

History

Signatures

Updates

3e bericht aan ondertekenaars

Op 14 maart 2011 is het onderstaande bericht verzonden aan alle ondertekenaars die aangegeven hebben op de hoogte gehouden te willen worden. Beste mensen,Vorig jaar maart startten wij de 'petitie voor een ander voedsel- en  landbouwbeleid' en daarna hebben we jullie twee 'voortgangsberichten' gestuurd. Zoals we al eerder meldden had de petitie ook te maken met het feit dat het hele Europese landbouwbeleid nu ter discussie staat.

+Read more...

De discussie binnen Nederland is zelfs al bijna afgerond: 15 maart is er nog een 'Algemeen Overleg' in de Tweede Kamer. Daarna gaat staatssecretaris Bleker met een boodschap van de Tweede Kamer onder de arm naar een  vergadering van Europese Landbouwministers in Brussel en dan speelt het zich verder op Europees niveau af. Het Europees Parlement zal advies uitbrengen in juni en in de loop van 2012 gaan de commissie, de raad en het parlement dan in Brussel nog bakkeleien over wijzigingsvoorstellen.Maar in Nederland moeten wij dus NU onze slag slaan: voor 15 maart (dat Algemeen Overleg) sturen wij de partijen nog onze (verder uitgewerkte) voorstellen voor een beter voedsel-en landbouwbeleid. Zie daarvoor ook de site www.aardeboerconsument.nl, leeshoek, GLB, documenten die erop gezet zijn in december 2010 en januari 2011. De folder die daar staat is het snelst door te nemen.We hebben ervoor gekozen om jullie handtekeningen aan te bieden op 7 april, dan is er een bijeenkomst georganiseerd door het ministerie over verdere uitwerking van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid waar zo'n 150 mensen aanwezig zullen zijn. Hopelijk kunnen we ten overstaan van die groep de handtekeningen aan de heer Bleker overhandigen en nog eens duidelijk ons punt maken.Daarna spreken of zien we elkaar niet meer!Wij hebben zelf geen toegang tot jullie e-mailadressen vanwege de privacy. De adressen worden beheerd door de webmaster van petities.nl. Maar mochten jullie op de hoogte willen blijven van ontwikkelingen op het gebied van voedsel en landbouw vul dan je email adres in op www.aardeboerconsument.nl (rechts boven, nieuwsbrief), dan krijg je zo af en toe een berichtje van ons.  Een aantal van jullie hebben zich na onze vorige voortgangsbrief al opgegeven voor de nieuwsbrief, dank daarvoor.In de vorige nieuwsbrief stond iets over de film 'Pig Business' die je met Nederlandse ondertiteling kunt zien: de monopolisering van de (Oost-)Europese varkenshouderij door het Amerikaanse bedrijf Smithfield. Maar er staat ook positief nieuws in onze nieuwsbrieven. Zo hebben we onlangs bericht over het nieuw opgerichte 'Samenwerkingsverband Regionale Versketens'. Een mondvol, maar het betekent dat allerlei boeren(-coöperaties) die al jaar en dag bezig zijn met rechtstreekse vermarkting van hun duurzame producten in hun eigen regio zich verenigd hebben om elkaar te helpen en gezamenlijk naar buiten op te treden. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst georganiseerd door ons, Platform Aarde Boer Consument, op 18 februari j.l.  Je kunt tegen megastallen zijn maar hiermee laten we zien waar we VOOR zijn: hou de boeren overeind door je te abonneren op (biologische) groententassen, te kopen in landwinkels, op boerenmarkten, etc etc., zie http://aardeboerconsument.nl/koop-van-buurman-boer.In het bericht over de oprichting van het samenwerkingsverband (zie op de site onder 22 februari) kun je ook zien hoe je reclame kunt maken voor deze ontwikkelingen: mail vrienden en kennissen, ook je vrienden op Twitter, Facebook en LinkedIn als het zo uitkomt de volgende tekst: Koop van Buurman Boer! //Vind je eigen outlet op http://aardeboerconsument.nl/koop-van-buurman-boer/hier-te-koop. We 'zitten' inmiddels ook op Twitter (Buurman Boer, maar daar gebeurt nog niet veel)  en op LinkedIn (onder de naam Greet Goverde), waar we deelnemen aan het platform Duurzaam voedsel.O ja, nudge.nl is ook een goeie club, sluit je aan bij die anderen die de duurzaamheid een zetje ('nudge') willen geven.Maar we dwalen af...We moeten afscheid nemen.Kortom: Jullie handtekeningen gaan 7 april naar staatssecretaris Bleker en daarmee wordt deze petitie afgerond.Met vriendelijke groet,  en hartelijk dank voor jullie steun aan onze petitie, en hopend dat we nog via de nieuwsbrieven en de website met jullie in contact kunnen blijven,Greet Goverde, secretaris van Platform Aarde Boer Consument.024 3443678

2011-03-14

2e bericht aan ondertekenaars

Op 5 december 2010 is onderstaande bericht verzonden aan alle ondertekenaars van de petitie die aangegeven hebben op de hoogte gehouden te willen worden. Beste mensen,Afgelopen maart startten wij een 'petitie voor een ander voedsel- en landbouwbeleid' (www.voedselbeleid.petities.nl) We hebben persberichten gestuurd en rond gemaild naar onze netwerken, maar na een vliegende start hadden we veel moeite om de 1000 handtekeningen te halen. Dat lukte pas in september! (En als je dan ziet hoe makkelijk die '100 hoogleraren' via een brief in de NRC aan hun 20.000 handtekeningen kwamen voor een betere veeteelt...! Maar hun boodschap was ook eenvoudiger dan de onze; alternatieven voor de huidige veehouderij werden door hen niet echt aangedragen.) Enfin, we houden het erop dat veel van de mensen die onze petitie hebben ondertekend, zoals u,  bereid zijn verder te kijken dan alleen 'protest tegen megastallen'.  Het voedselbeleid heeft te maken met het hele Europese landbouwbeleid, dat juist dit jaar ter discussie staat, maar daarover verderop meer.

+Read more...

Wij vinden dat het nu tijd is om de petitie af te ronden en de handtekeningen aan te bieden aan de staatssecretaris, Bleker. Wij hadden dat willen doen op 16 december, dat is de laatste avond van een serie debatten over landbouw in De Rode Hoed, Amsterdam, waar de staatssecretaris bij aanwezig zou zijn. Maar hij moet dan in de Tweede Kamer zijn. We zoeken nu naar een andere gelegenheid om de petitie (ook namens U) aan te bieden. Dat zal wel na de kerst worden. Wij kunnen deze brief versturen via de beheerders van 'petities.nl'.  Wij hebben zelf geen toegang tot jullie email adressen, vanwege de privacy. Wij  zouden dus binnenkort afscheid van jullie moeten nemen! Maar... een doorstart is mogelijk. Een doorstart van jullie betrokkenheid bij het thema 'voedsel en landbouw' en een doorstart van de bundeling van de 'andere geluiden'.  De komende tijd zullen we jullie hulp waarschijnlijk nog wel nodig hebben om een tegengeluid te laten horen als de plannen voor 'business as usual' w.b. het landbouwbeleid tot 2020 besproken worden in Nederland en in Brussel.  Juist vanwege de actualiteit van het landbouwbeleid hebben wij in oktober een bijeenkomst georganiseerd waar 45 mensen, waaronder leden van 25 organisaties, bij aanwezig waren. Al deze mensen en groepen kwamen die dag tot gezamenlijke conclusies die dicht bij de petitie liggen, zie daarvoor website www.aardeboerconsumnet.nl ('Nóg  een Platform? Ja! Platform Andere Landbouw'. ) Wij zijn blij dat we zo ons draagvlak hebben kunnen verbreden.Wij willen allemaal een ander landbouwbeleid, zoals vastgelegd in 'De verklaring van Utrecht; landbouw 2013', zie  http://aardeboerconsument.nl/wp/wp-content/uploads/2010/11/10-10-08-verklaring-van-utrecht-versie-10-11-15.pdfWij zouden het op prijs stellen als jullie daar even naar zouden kijken en eventueel jullie naam zouden willen invullen voor de nieuwsbrief van deze nieuwere, 'bredere' groep. Op de website www.aardeboerconsument.nl hebben wij het als volgt geformuleerd......................................................Verklaring gelezen? mee eens? 1.  Als je op de hoogte wil blijven geef je dan rechts bovenaan deze pagina op voor een nieuwsbrief 2.  Als je  (als lid van een aanverwante organisatie of individueel ) actief mee wil DENKEN / WERKEN geef je dan ook  op voor de nieuwsbrief maar stuur ook nog een mailtje aan  greetg800@gmail.com. Je komt dan ook op de interne mailing list voor activiteiten, bijeenkomsten e.d., en wordt beschouwd als lid van 'Platform Andere Landbouw' In beide gevallen vatten we dat op als jouw steun voor 'de verklaring van Utrecht'.......................................................Wij hopen dus dat jullie  via de website je email adres doorgeven zodat we af en toe ( dat zal niet vaak zijn!) van ons kunnen laten horen. Dit is onze laatste mail op een na.Waarschijnlijk krijgen alle ondertekenaars van de petitie nog een mailtje als het zover is dat we de petitie aan de staatssecretaris aan gaan bieden. Als dat eenmaal gebeurd is en de petitie is afgerond kunnen we jullie niet meer bereiken, vandaar deze poging om jullie op een andere manier 'vast te houden'! Waarschijnlijk zijn er in het volgende half jaar namelijk nog wel nieuwe ontwikkelingen te melden waar we jullie graag bij betrokken houden. Met vriendelijke groet en hartelijk dank voor jullie steun aan onze petitie, en hopend dat we nog via de nieuwsbrieven en de website met jullie in contact kunnen blijven, Greet Goverde, secr. van Platform Aarde Boer Consument.024 3443678P.S.  als je nog een overzicht wil van de activiteiten van het afgelopen jaar zie dan de 'donateursbrief 2010' op de site, zie linkerkant onder 'home': donateurs/sympathisanten.

Platform Aarde Boer Consument
2010-12-05

1e bericht aan ondertekenaars

Beste mensen, Even een ‘update’ over de petitie. Inbegrepen in die website is dat je drie keer een bericht kunt versturen naar de ondertekenaars die daarvoor toestemming hebben gegeven.

+Read more...

Dit is onze eerste keer. We zitten nu tegen de 1000 ondertekeningen aan. Allemaal mensen die het beleid met betrekking tot voedsel en landbouw een andere kant op zouden willen sturen en die zeggen: we zouden onze gezondheid, het milieu, een fatsoenlijk inkomen voor de boer, en eerlijkheid tegenover de ontwikkelingslanden als richtsnoer moeten nemen, in plaats van ‘zo goedkoop mogelijk produceren vanwege de wereldmarkt’. Bijna 1000 mensen die zich daarover uitspreken: dat zijn er veel. Hartelijk bedankt voor Uw steun! Zodra we bij de 1000 handtekeningen zijn gaan we een persbericht versturen om hopelijk wat meer aandacht te krijgen in de pers, en zo meer handtekeningen om mee naar politici te gaan. Dat is op de eerste plaats naar de Europese Commissie: tot 3 juni kunnen wensen naar een website van Landbouw-commissaris Ciolos gestuurd worden, ter voorbereiding van een Europese bijeenkomst over het landbouwbeleid in Brussel in juli. Wij zorgen dat Uw stem daar gehoord wordt. In het najaar gaan we ermee naar de nieuwe Nederlandse landbouwminister, wie dat dan tegen die tijd ook moge zijn. Inmiddels zijn we ook bij de politieke partijen geweest om hun mening te vragen: zie de website onder ‘nieuws’ voor een verslagje daarvan. Misschien handig te weten hoe men erover denkt, zo vlak voor de verkiezingen! In het kort: SP en GroenLinks en de Christen Unie zijn voor meer overheidsregulering van alles wat met voedsel en landbouw te maken heeft; de SGP een beetje, de rest wil het nog steeds liever overlaten aan de vrije markt. En met dat laatste kom je wat onze doelstellingen betreft niet veel verder. Onlangs zijn 'ruim 100 hoogleraren' ook een actie gestart , www.duurzameveeteelt.nl, en die kregen meteen een goed podium: een stuk in de NRC, in de uitzending bij NOVA etc. , dus veel handtekeningen. Ook een goed initiatief, maar onze petitie is breder (niet alleen veeteelt) en is concreter over beleidswijzigingen die nodig zijn. ( Dus hun petitie mag men ook tekenen, maar EERST die van ons!!) Onze reactie op hun initiatief is jammer genoeg niet geplaats in de pers maar is wel te lezen op de website. We zijn inmiddels in een levendige email-discussie met hen verwikkeld en zullen in de toekomst vast samenwerken. Zo is er momenteel bijna een onderzoek van Europese wetenschappers afgerond waarin een met feiten onderbouwd pleidooi wordt gehouden voor een ander landbouwbeleid. Wij zullen de bovengenoemde Nederlandse wetenschappers vragen dat te ondertekenen. Het nieuws over de Europese ontwikkelingen kun je volgen op de petitie-website en de site www.aardeboerconsument.nl . Nu ons nog even over die 1000 handtekeningen heen tillen, (en liefst voor de herfst naar de 10.000 …) Daarvoor zouden we je hulp goed kunnen gebruiken. We zijn bijvoorbeeld op zoek naar mensen die er een berichtje over op het internet willen zetten (Twitter, Facebook, etc). Maar ook een berichtje naar familie, vrienden, bekenden, clubs, etc. zou fijn zijn. Hieronder eventueel een voorbeeldbriefje dat je kunt knippen en plakken. Bedankt voor jullie medewerking! Namens Platform ABC, Milieudefensie, ICCO, en andere ondertekenaars: : Greet Goverde, Secretaris van Platform ABC Voorbeeldbriefje: Beste…… Zou je eens willen kijken op de site www.voedselbeleid.petities.nl? Ik heb daar ondertekend voor een beter voedsel- en landbouwbeleid. Dit jaar liggen er namelijk kansen voor verbetering van dat beleid. De organisatoren leveren in Juni je handtekening in bij de Europese Commissaris Ciolos. Dus laat je horen! Bedankt!........(je naam)...

2010-05-24