You, the petitioner

Updates

Han Looijen neemt maandag de 23e april de petitie in ontvangst!

We hebben Han Looijen uitgenodigd de petitie persoonlijk in ontvangst te nemen, en hij heeft toegezegd. Hij is verhinderd op vrijdag, maar we hebben een afspraak kunnen maken voor overhandiging op maandag 23 april.

+Read more...

Dit betekend dat we een paar dagen extra hebben om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen! Doe mee, teken en deel, laat zien dat de groene kiezer zich niet zomaar buitenspel laat zetten!

RTLZ: Tien cent statiegeld bij Groningse Ekoplaza: 'Overladen met blikjes'

(...) De bedoeling was om de hele maand april blikjes en flesjes retour te nemen. Binnen vier dagen waren er al 10.000 ingeleverd en na week 15.000 stuks.

+Read more...

"Hiermee is ons punt gemaakt: statiegeld werkt", zegt franchisenemer Wouter Havinga, die klanten uit eigen zak heeft betaald. (...) Lees verder

2018-04-13 | Petition Statiegeld op alles

Multinational Imperial ondersteunt de ASV petitie

Imperial Logistics International is een professionele partner voor wereldwijde goederenstromen. Imperial is een grote speler op de goederenvervoersmarkt met 9.000 werknemers in dienst en een omzet genererend van 1,6 miljard euro vanuit 170 bedrijfslocaties biedt deze organisatie branchebrede logistieke oplossingen.

+Read more...

Deze organisatie heeft nu zijn medewerkers opgeroepen ook de petitie te tekenen omdat ook zij de waarde zien van een diverse binnenvaartvloot. De eerste handtekeningen zijn al binnen van Imperial bevrachters.

Achtergrond: Imperial is verteld door de Duitse woordvoerders betreffende de CCR / CESNI regelgeving en de gevolgen daarvan dat er GEEN SCHEPEN GESLOOPT ZOUDEN WORDEN. Het is ook logisch dat Imperial dat geloofde want de Duitse delegatie heeft zich ook binnen de CCR duidelijk uitgesproken (officiële CCR/Cesni documentatie Cesni/pt(16)41) tegen vergaande consequenties voor het voortbestaan van schepen als gevolg van de (geluids)eisen.

Wat staat er dan in die documentatie? Cesni/pt(16)41: Het voorstel is gebaseerd op de overweging dat enerzijds de bemanningsleden aan boord beschermd moeten worden tegen onaanvaardbare geluidsniveaus en anderzijds ook de eigenaars van deze schepen, voornamelijk particulieren, niet door de toepassing van de geluidseisen gedwongen mogen worden hun schip op te geven

Conclusie van de ASV: Het is begrijpelijk dat zelfs een multinational als Imperial niet op de hoogte was van het feit dat deze gedwongen koude sanering van vooral Nederlandse schepen aan de orde is op korte termijn. Want hoewel Nederland volhoudt dat regelgeving overal op dezelfde wijze wordt toegepast (en vooral Duitsland daaraan vasthoudt), wordt in Duitsland wat geluidseisen betreft gecontroleerd vanuit een arbeidsomstandighedenwet en zijn de eisen dus min of meer los gekoppeld van het certificaat voor een groot deel van de binnenvaart. Het is ook heel goed dat Imperial zich op de hoogte heeft willen laten stellen van de gang van zaken en daar een positie in gekozen heeft. Wij zien gelukkig ook veel Nederlandse bevrachters met naam en functie ondertekenen….chapeau daarvoor.

OPROEP We missen nog steeds de EVO waarbij we weten dat TATA STEEL nu al klaagt over een tekort van kleine schepen. Wij roepen dan ook de verladers op om te laten zien dat zij ook hechten aan het voortbestaan van een complete binnenvaartvloot in haar diversiteit. https://geefbinnenvaarttoekomst.petities.nl/

Privacy en petities.nl: geen samenwerking met anderen en strikter dan de wet

Privacy is door de actualiteit en de nieuwe wetgeving erover in de belangstelling. Dit merken we in de e-mails die de helpdesk ontvangt.

+Read more...

Hoe gaat Petities.nl met uw privacy om?

  • Sinds de eerste versie onze site in 2005 hebben wij nooit gebruik gemaakt van diensten van Facebook, Google en dergelijke. Daarmee zouden ze uw bezoek van petities.nl kunnen registreren. Er staan wel icoontjes onder een petitie om te delen, maar die zijn door ons zelf gemaakt en aangepast zodat ze niet in verbinding staan met derden tot u erop klikt.

  • We gebruiken geen 'cookies', plaatsen geen tekstbestandjes op uw computer, tablet of telefoon. Onze website verbeteren we aan de hand van ons eigen gebruik en de klachten en suggesties die u ons mailt.

  • Onze websitestatistieken laten we niet door een derde partij bijhouden. Sinds kort hebben we zelf iets ingesteld daarvoor, maar de meeste gegevens sinds 2005 hebben we gewist. We hebben er toch geen tijd voor om te bestuderen.

  • U heeft altijd inzicht in uw eigen gegevens. Daar heeft u wel die link voor nodig die u bij het ondertekenen per e-mail kreeg. Heeft u die niet meer, teken dan opnieuw met hetzelfde e-mailadres en u krijgt 'm weer. Is de petitie al dicht, dan kunt u die via webmaster@petities.nl opnieuw opvragen.

  • We bewaren geen wachtwoorden omdat ondertekenaars die niet krijgen. We veronderstellen dat uw e-mailwachtwoord veilig is en daarmee krijgt u toegang tot uw gegevens.

  • U kunt altijd uw gegevens aanpassen: naam, woonplaats, functie, etc. Uw e-mailadres wissen we automatisch een tijdje nadat een petitie sluit en er geen noodzaak om te bewaren meer is. Hoeft u dus niets voor te doen.

  • We verkopen uw gegevens niet. Er zijn geen adverteerders op onze site die we moeten plezieren (gemeenten zijn onze klanten). Niemand krijgt uw gegevens. Alleen de petitionaris heeft toegang tot de lijst ondertekenaars. Maar zonder de e-mailadressen! Als de ondertekenaarslijst (met naam, woonplaats, functie) wordt overhandigd mag de ontvanger er van de wet praktisch niets mee doen. Alleen via ons kan een antwoord op de petitie gemaild worden.

  • Onze servers staan niet in het buitenland maar in een (goed beveiligde) kast bij onze sponsor XS4ALL in Amsterdam. XS4ALL heeft als één van de oudste internetbedrijven in het land een reputatie hoog te houden op het gebied van privacybescherming en veiligheid.

  • We zijn een kleine organisatie. Een handvol mensen die elkaar al minstens een decennium goed kent heeft toegang tot gegevens. Niemand heeft meer toegang dan strikt nodig. We hebben een adres en telefoonnummer in Nederland. De stichting staat als non-profit en 'algemeen nut beogende instelling' geregistreerd.

  • We zijn strikter dan de wet. Zo geven we u bijvoorbeeld zelfs inzicht in de technische gegevens die we van u hebben (IP-adres, browser). Ons uitgangspunt is dat uw gegevens van u zijn en blijven. Wij hebben ze slechts in bruikleen voor het registreren van een petitie-ondertekening.

Ondanks dit alles zijn we de grootste politieke website van Nederland met 2 miljoen bezoekers, 140.000 ondertekeningen en 100 nieuwe petities per maand. We zijn soms de 3000e website van Nederland in populariteit, soms de 5000e (dergelijke hitlijsten veranderen continue). Wij zijn u erg dankbaar voor uw vertrouwen!

We leunen overigens sterk op de donaties die we ontvangen, zie ons jaarverslag.

2018-04-12

Help te behouden wat waardevol is

Op 21 april is er een lezing over de (vorige ronde) verdwenen kleinschalige binnenvaart op de Museumwerf in Vreeswijk. Mooi moment om te koesteren wat waardevol is.

+Read more...

Help mee de diversiteit van de binnenvaartvloot te redden. https://geefbinnenvaarttoekomst.petities.nl/

Eindsprint

Vanavond bieden we de petitie aan op het gemeentehuis in Breda. De wethouder van onderwijs zal de petitie in ontvangst nemen.

Daarom nu nog even een eindsprint en halen we hopelijk de 1500 handtekeningen!!!.

2018-04-12 | Petition Code Donker Rood

Reactie dagelijks bestuur vervoer op de petitie

Naar aanleiding van de klachten over het nieuwe vervoerplan Amstelland-Meerlanden en de besproken petities in de regioraad van 20 februari, is Goudappel Coffeng in opdracht van de Vervoerregio gestart met een studie naar optimalisaties in het lijnennet. Mocht dat leiden tot nieuwe inzichten, dan zullen deze in het vervoerplan 2019 verwerkt worden.

+Read more...

Besluitvorming rondom het vervoerplan 2019 vindt rond de zomer plaats.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Steven Pots

Concessiebeheerder Amstelland-Meerlanden

Gesprekken met de leiding van K3Delta in goede sfeer... Lees het uitvoerig bericht.

Een eerste reactie. Mijn weekend was OK met het mooie weer.

+Read more...

Mijn tuin opgeknapt, zevenblad eruit, bloemen gezaaid en bessenstruiken gemest.

Ik lees een tegenspraak, mogelijkheid tot onduidelijkheid in het onderstaande stukje. Mijn voorstel is: route vrachtverkeer verleggen naar de achterkant van de fabriek en via de kortste route naar de polderweg. De weg langs de rivier blijft voor lokaal autoverkeer en fietsers open. In de bocht op de hoek bij de zwarte dam wordt een rustplek en parkeerplaatsje voor passanten, recreanten en bezoekers ingericht.

Een wandelpad van Ruimzicht op de dijk naar het zuidoostelijke deel van de polder is een goede verrijking voor de toegankelijkheid.

Fietsen en wandelen kan door het gebied zoals dat in de huidige situatie ook mogelijk is. De route (voor het vrachtverkeer) wordt verlegd naar de noordkant van het fabrieksterrein en opgeknapt, zodat er een betere scheiding komt tussen de recreanten en het vrachtverkeer van de steenfabriek.

Het heeft mijn absolute voorkeur om in de nieuwe bestemming duurzame landbouw en veeteelt op te nemen. Om twee redenen. Omdat het cultureel en historisch het Gendtse landschap heeft bepaald en omdat dierenwelzijn, duurzame landbouw de alternatieven zijn voor de tegenwoordige milieuproblemen door intensivering in de agrarische sector.

Een extra reden om landbouw een plaats te geven in de nieuwe bestemming is de mogelijkheid hier alternatieve organische bouwstoffen te laten groeien. Hout, riet, bamboe. Daar kunnen Jaap en Martin zich misschien over buigen.

Alleen op een landschappelijk en maatschappelijk verantwoorde wijze geloven wij erin op termijn volledig over te kunnen op groene energie van eigen bodem. Concreet kan dit bijvoorbeeld betekenen: meervoudig ruimtegebruik zoals drijvende zonnepanelen (duurzame energie) in combinatie met waterkwaliteit verhogende functies (natuur en recreatie), of een combinatie van een zonnepanelenveld (duurzame energie) en veeteelt (landbouw, recreatie en natuur)

Algemene opmerkingen die ik wil maken zijn dat ik hoop dat er zo min mogelijk wordt weggenomen van het bestaande pakket klei en zand en grind. Om een reserve te behouden, de polder te verschonen. Dat er weiland blijft met koeien, schapen en paarden en akker om over uit te kijken. Liefst zie ik dat er pas een plan komt wanneer dit een kleimotor omvat op de plaats waar sediment weggenomen wordt.

Over onderdelen in de notitie reikwijdte en detailniveau Gendtse Waard zoals de milieuschade door verstoring van de hydrologie, trilling en geluidschade, verkeer, stof en verstoring van het bodemarchief valt nog veel te zeggen. Dat houden we als onderwerpen voor onze gezamenlijke verkenningen tegoed.

Om tot een gezamenlijk beeld te komen over de gebiedsontwikkeling en -activiteiten van K3 in de Gendtse Polder, is er voor dhr. Labijt een beschrijving gemaakt van de, vier vooraf besproken, thema’s die zullen terugkeren in de polder. De toegankelijkheid in Gendt beschrijft de wijze waarop K3 recreanten wilt faciliteren in de toegang tot de polder. De sedimentmotor beschrijft het (voor)onderzoek dat momenteel wordt gedaan naar een artificiële wijze van klei en zand (her)winnen. Daarnaast wordt de beoogde inpassing voor duurzame energie en kunst in de polder beknopt beschreven. 1. Toegankelijkheid in Gendt De Gendtse polder wordt jaarrond bezocht door recreanten. In de huidige inrichting van de polder wordt er niet gefaciliteerd in plekken of routes waar recreanten kunnen parkeren, fietsen en wandelen. In het nieuwe inrichtingsplan is aandacht besteed aan het beter faciliteren van recreanten in de polder. Veiligheid, rust en ruimte voor de natuur staan hierbij centraal. Fietsen en wandelen kan door het gebied zoals dat in de huidige situatie ook mogelijk is. De route wordt verlegd naar de noordkant van het fabrieksterrein en opgeknapt, zodat er een betere scheiding komt tussen de recreanten en het vrachtverkeer van de steenfabriek. Daarnaast zijn er diverse wandel- struinroutes opgenomen in het plan. Het parkeren van auto’s gebeurt momenteel lukraak langs de weg en op de coupure. Momenteel wordt onderzoek gedaan of er een kleine parkeerplaats aangelegd kan worden om de huidige onveilige situatie te verbeteren. 2. De sedimentmotor Sediment (klei en zand) wordt via de rivier aangevoerd en bezinkt in het rivierengebied. De klei- en zand-deeltjes sedimenteren op verschillende plekken. Door het sedimentatie proces te bestuderen en inrichtingsmaatregelen te nemen, kunnen we proberen deze processen in de toekomst meer te sturen. Er wordt gewerkt aan het opzetten van een langjarige sedimentatieproef in het rivierengebied. Allereerst wordt kennis over sedimentatie(gedrag) verzamelt. Daarna wordt gekeken naar locaties en de wijze waarop deze voor gerichte sedimentatie moeten worden ingericht. De sedimentatiebekken moeten fraai ingepast, realistisch en effectief kunnen zijn. 3. Duurzame energie K3 zet zich in om binnen een gering aantal jaar haar totale energiebehoefte groen en CO2-neutraal te maken. Dit doen we o.a. door de ontwikkeling van nieuwe energiebronnen middels zonnepanelen, gebruik van water of bijvoorbeeld windmolens. Alleen op een landschappelijk en maatschappelijk verantwoorde wijze geloven wij erin op termijn volledig over te kunnen op groene energie van eigen bodem. Concreet kan dit bijvoorbeeld betekenen: meervoudig ruimtegebruik zoals drijvende zonnepanelen (duurzame energie) in combinatie met waterkwaliteit verhogende functies (natuur en recreatie), of een combinatie van een zonnepanelenveld (duurzame energie) en veeteelt (landbouw, recreatie en natuur). De zandwinning in Gendt bestaat uit een classificeerinstallatie en een zandzuiger. Vroeger liepen deze op diesel. In de aanloop naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering, worden deze omgebouwd en elektrisch aangedreven. Hierdoor kunnen deze beter worden overgezet naar de zonne-energie. 4. Kunst in Gendt In 2013 schreef de provincie Gelderland een kunstopdracht uit voor de Gendtse Polder. Met ‘Baken van de rivier’ wilde de Provincie door middel van kunst en het versterken van monumentale plekken de beleefbaarheid en aantrekkelijkheid van het Waallandschap versterken en de veranderingen accentueren. Door kunst mee te nemen in de gebiedsontwikkeling is het gelukt om dit te doen. Ook kunstenares Rineke Verhoeven nam deel aan deze opdracht met haar ‘Hinkelman’. Het werk vertelt een historisch verhaal, en haalde de meeste publieksstemmen binnen. Echter werd Dijk van een Wijf het winnende ontwerp en verdween de Hinkelman naar de achtergrond. Als onderdeel van de gebiedsontwikkeling is K3 voornemens om alsnog de Hinkelman terug te brengen in het gebied. In samenwerking met Rineke Verhoeven willen we de beste locatie voor de Hinkelman onderzoeken. Dit doen we om de gebiedsontwikkeling in de polder te versterken door middel van kunst, te verrijken door historische verhalen te blijven vertellen en passanten te verrassen door deze extra belevingswaarde toe te voegen.