You, the petitioner

Updates

Tanthof en de Boterbloem blijven behouden

Op 7 juli 2021 heeft het college besloten dat er vooralsnog geen groene campus in Tanthof komt. Met de schoolbesturen start het college een vervolgproces voor huisvesting van de scholen in Tanthof.

Bron: Commissie Sociaal Domein en Wonen 23-09-2021, agendapunt 4.4 en Nieuwbouw Scholen op Delft.nl

REACTIE PETITIONARIS

Tot onze vreugde heeft het college van Delft in juli besloten om geen megaschool op de locatie van de kinderboerderij Tanthof en kindertuinen de Boterbloem te plaatsen.

+Read more...

Dit was geweldig nieuws en inmiddels is dit bevestigd in de commissie vergadering SDW van 23 september 2021. In de vergadering zijn alle fracties akkoord gegaan met dit voornemen en is het afblazen van de plannen officieel.

De gemeente is 2 jaar lang met een tweetal studies bezig geweest om een megaschool van rond de 1.100 leerlingen op deze locatie te onderzoeken. Het laatste ruimtelijk onderzoek van Architectenbureau Onix concludeert dat er volgens hen voldoende ruimte is voor het plan. Het haalbaarheidsonderzoek door de gemeente laat wel grote financiële en planologische risico's zien. Daarom heeft het college het besluit genomen om deze locatie niet verder te onderzoeken.

Dit is voor de kinderboerderij en kindertuinen bevrijdend nieuws geweest en we schatten in dat de ruim 7.200 handtekeningen, de vele posters in de wijk, de vele stukken in de krant en vele brieven van bewoners aan de raad duidelijk hebben gemaakt dat de bewoners van Delft en omstreken dit plan niet zouden steunen. We willen iedereen die de enquête heeft ondertekend dan ook hartelijk danken voor de steun voor het behoud van de huidige kinderboerderij.

Zoals u zich wel kunt voorstellen is het onderhouden van ons hele terrein en het verzorgen van onze dieren een kostbare aangelegenheid. Mocht u ons ook financieel kunnen en willen steunen, dan kunnen wij dat dus erg goed gebruiken! Wij zijn een ANBI-stichting (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw donatie komt dus volledig ten goede aan onze dieren, hun verblijven en/of de (water)speeltuin! Al vanaf 25 euro per jaar kun je Vriend van de kinderboerderij worden of een dier adopteren. Kijk voor alle informatie op onze website <https://kinderboerderijtanthof.nl>.

Bestuur kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof

EINDE REACTIE

Update 9 november 2021

Op 8 oktober 2021 diende het beroep inzake handhaving van de privacywetgeving in verband met het mijnsinziens niet voldoen aan de in bouwvergunning en convenant gestelde voorwaarden. Ik had dit verzoek op 1 oktober 2020 ingediend, maar de Gemeente Valkenswaard stelde dat zij geen bevoegd gezag was en heeft het verzoek (ondanks dat er nog geen sprake was van het vastleggen van persoonsgegevens) doorgestuurd naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

+Read more...

Ook stelde zij dat het doorsturen geen besluit was en dat bezwaar maken tegen het besluit niet mogelijk was (is tijdens de zitting wel door de rechter weerlegd,). Het desondanks door mij ingediende bezwaar is niet in behandeling genomen, waardoor de gang naar de rechter helaas noodzakelijk was. Tegelijkertijd loopt er nu wel een onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens. De AP heeft informatie opgevraagd bij de Coöperatie Bedrijvenparken Valkenswaard U.A. Op 20 september 2021 heb ik mijn zienswijze mogen geven op de ingezonden informatie. Bij de informatie ontbrak mijnsinziens het onderzoek, dat gedaan zou zijn naar de veiligheidssituatie op het bedrijventerrein en de behoefte aan cameratoezicht bij de ondernemers, gemeente en politie, waaruit noodzakelijkheid van het cameratoezicht zou volgen maar ook de onderbouwing van de toegepaste selectiviteit (waarom toezicht op belangrijke in en uitvalswegen en niet alleen op de Schaapsloop?). Zowel het traject via de Rechtbank als via de Autoriteit Persoonsgegevens lopen. De petitie is inmiddels wat verouderd; de cameravoorzieningen zijn geplaatst en in bedrijf genomen, en een deel van de gevraagde informatie is ook al bekend gemaakt via het cameraprotokol op de website van de Cooperatie. Om druk uit te blijven oefenen op de verschillende autoriteiten heeft ondertekenen en delen van de petitie nog steeds zin. Alleen samen houden we Valkenswaard (en onze data) veilig.

Datum overhandiging petitie strafbaar stellen narcistisch misbruik

Op 7 december zal ik de petitie digitaal aanbieden aan de Commissie voor Justitie & Veiligheid, en deze toelichten. Tweedekamer.nl.

Twijfels over onderzoek van afgelopen week - Nos 10 november

Net op nos.nl: Volgens Medisch statisticus Maarten van Smeden van de Volkskrant klopt het onderzoek niet.

Volgens Maarten komen andere, veel grotere studies voor dit vaccin tot veel gunstiger conclusies. Daarin daalde de bescherming van het vaccin tegen een corona-infectie na verloop van tijd, zoals bij alle vaccins, maar nooit tot minder dan 60 tot 70 procent.

Zie: https://nos.nl/liveblog/2405037-12-713-positieve-tests-de-jonge-wil-spoedadvies-over-extra-prik-na-janssen-vaccinatie

Het originele onderzoek is hier te vinden: https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm0620

.

Biologisch bereikbaar, ook met een bijstandsuitkering

Dat Alex (53) koos om biologisch te eten, ondanks zijn uitkering, komt hem duur te staan. Hij moet 40.000 euro terugbetalen aan bijstand.

+Read more...

Alex kampt met een sociale angststoornis, hij belandde meermaals in de crisisopvang en kan door de mentale problemen geen fulltime baan aan. Toen Alex daardoor in de bijstand belandde, sprongen zijn ouders bij. Ze gaven hem maandelijks € 300 om gezond te blijven eten.

Alex eet namelijk al sinds 2006 biologische voeding, nadat hij er een kookworkshop over volgde. Hij kiest bewust voor biologisch, omdat dit beter is voor de wereld, voor hemzelf en voor de dieren. Zelf zegt hij: ik wil geen vergif eten. Maar met een bijstandsuitkering kun je geen biologische voeding veroorloven.

De maandelijkse gift van zijn ouders gaf hij niet door aan de gemeente Rotterdam. Na een anonieme tip dat hij geld van zijn ouders kreeg, ligt er nu een terugvordering van € 40.000.

Als biologisch voor iedereen betaalbaar zou zijn, ofwel de standaard kwaliteit in de supermarkt is, lag het conflict er nu niet. Teken onze petitie. Maak gezondheid betaalbaar voor iedereen. Ook als je een bijstandsuitkering hebt. Bron: AD

Aanbieden petitie

Op 22 november bieden we de petitie aan bij Eneco. Ken je oud klanten van Welkom Energie? Wijs ze dan op de petitie.

Corona toegangsbewijs in Oostenrijk alleen geldig bij 2 prikken Janssen - OE24 6 november

Geen wintersport voor mensen met Janssen in Oostenrijk dit jaar. In Oostenrijk geldt vanaf 3 januari dat het Corona toegangsbewijs alleen geldig is als Janssen gevaccineerden 2 prikken hebben gehad.

+Read more...

Nederlanders met 1x Janssen kunnen dan niet in een hotel overnachten. Tot heden is er voor Janssen gevaccineerden geen 2e prik in Nederland mogelijk.

https://www.oe24.at/oesterreich/politik/oe24-enthuellt-das-ist-der-2g-plan-fuer-ganz-oesterreich/497675349

Bloot protesteren artikel