You, the petitioner

Updates

AT5: Voortbestaan museum Het Schip bedreigd: 'Wegvallen subsidie maakt ons vleugellam'

Het gaat niet goed met museum Het Schip in de Spaarndammerbuurt. Ondanks een goede beoordeling door het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) krijgt (...) lees verder.

28-09-2020 | Petition Red Museum Het Schip

Het Parool: Museum Het Schip start petitie wegens bedreiging voortbestaan

Museum Het Schip vreest voor zijn voortbestaan omdat slechts twee derde van de benodigde subsidie wordt toegekend. Omdat er meer geld (...) lees verder.

28-09-2020 | Petition Red Museum Het Schip

Provincie probeert grotere verstoring af te kopen!

D66 Amersfoort naait ons een oor aan

D66 Amersfoort is van plan om het gebied Over de Laak op te nemen als 'lopend initiatief' in de zogenaamde Regionale Energie Strategie (RES). De RES is het grote plan in Nederland om in de regio's zonnevelden en windmolenparken aan te leggen.

+Read more...

Onderdeel van dat plan is een kaart met 'lopende initiatieven'. Wethouder Janssen gaf vorige week al aan dat er momenteel geen lopende initiatieven voor Over de Laak zijn, omdat er geen overeenstemming kan worden bereikt met de grondeigenaren in dit gebied.

Via een motie die waarschijnlijk dinsdag 29 september 2020 in de Gemeenteraad zal worden ingediend, probeert D66 de coalitiepartijen op slinkse wijze mee te krijgen om Over de Laak alsnog als lopend initiatief op te nemen. Chapeau Democraten!! De ware aard van D66 Amersfoort! We hebben inmiddels bezwaar gemaakt tegen deze gang van zaken. We houden u op de hoogte van de stemmingsuitslag.

Gemeenteraad knipt monumentaal dorpsgezicht doormidden

Als initiatiefnemers van de petitie tot het bewaren van het dorpsgezicht van Stationsweg 2 en omgeving hebben wij kennis genomen van de motie van de VVD, Slydregt.nu, D’66 en Geduld-2.0 en de behandeling daarvan in de raadsvergadering van 16 juni 2020.

De motie werd met 16 tegen 5 verworpen.

+Read more...

De SGP/ChristenUnie, het CDA, de Pvda en Pro Sliedrecht waren tegen de motie.

De weg is nu vrij voor sloop van het pand. En hoe lang het gebied daarna braak zal liggen weet niemand.

Want de raad knipt een monumentaal dorpsgezicht doormidden, zonder dat er enig zicht is op wat er voor in de plaats komt. De gemeente heeft namelijk nog geen concrete plannen voor de omgeving. Men mag zich ook afvragen hoe de kerk daar een nieuw gebouw denkt neer te zetten van 3 bouwlagen en een oppervlakte van 1200 m2. En ook welke uitstraling dat heeft voor de omgeving . Nog even los van de financiële mogelijkheden.

In elk geval heeft men het pand voor een schappelijk prijsje gekregen. Na aftrek van de sloopkosten, die gedeeltelijk voor rekening van de gemeente worden genomen vangt de gemeente voor het pand en nog eens 360 m2 extra grond nog geen €100.000,-

Eigenlijk behelsde de motie de vraag : ga nog eens met elkaar praten om te bezien of dit nu werkelijk wel zo’n goed idee is en probeer in elk geval het dorpsgezicht vanaf de Stationsweg te bewaren.

Sommigen zeggen dat wij te laat waren met onze petitie. Maar al in november 2018 hebben wij de gemeenteraad voor deze situatie gewaarschuwd. Het mocht allemaal niet baten. Daarover zijn wij, mét 725 anderen, zwaar teleurgesteld.

Sliedrecht, 16 juni 2020, Bert Gort, Johan Lavooi, Gert v.d Weiden en Kees de Zanger.

27-09-2020 | Petition Bewaar dorpsgezicht Stationsweg 2

Wethouder: Museum Rotterdam moet dicht

Het Museum Rotterdam moet waarschijnlijk aan het eind van dit jaar in zijn huidige vorm de deuren sluiten. Het stadsmuseum met ruim 110.000 historische objecten mist (...) lees verder.

27-09-2020 | Petition Red Museum Rotterdam

NH Nieuws: Bewonersgroep overhandigt 11.000 handtekeningen tegen hoogbouw Bergen aan Zee

BERGEN AAN ZEE - De Verontruste Bewonersgroep Bergen aan Zee heeft vanavond een petitie tegen hoogbouw aan de kustlijn aan burgemeester Peter Rehwinkel overhandigd. Meer dan 11.000 mensen (...) lees en kijk verder.

UMC's vragen zorgbonus ruimhartig aan

https://www.nfu.nl/actueel/umcs-vragen-zorgbonus-voor-medewerkers-ruimhartig-aan.