You, the petitioner

Updates

'inleidend verzoek voor referendum Wijkevoort

Gisteren, 28 september 2020, is een inleidend verzoek voor een referendum de lucht in gegaan. Alle Tilburgse kiesgerechtigden die een raadgevend referendum over Wijkevoort willen kunnen dit verzoek steunen via:

https://www.tilburg.nl/stad-bestuur/bestuur/referendum/

Op die site staat ook precies uitgelegd hoe het werkt. Heeft u stemrecht in Tilburg, steunt u dan ook dit verzoek?.

Doe mee aan dit sappige debat om uw gezin zo droog mogelijk te houden

Upcoming changes to history Translation history will soon only be available when you are signed in and will be centrally managed within My Activity. Past history will be cleared during this upgrade, so make sure to save translations you want to remember for ease of access later. Got it Now you can ask around it is only a matter of time until the water in Ocean rises so much our present digues will no longer be sufficient.

+Read more...

Look at this link to demonstrate the size of work that Europe may have to execute on time before 70% of Europe and in particular the Netherlands see the water rising above present defences. The 21'st century water defences will need strong engineering to avoid families getting wet feet. Some people only understand money and this may be easier to discuss because the present housing market is not taking in considerations the time nor the places when the floods will come first. See on the links for this petition the existing modeling and understand where your house will be you cannot expect to keep a low house. You may want first to plan keeping the water out around you whish will have engineering limits or raise your house. No kidding see some houses made of wood especially can simply be elevated on stilts foundation. Engineers and leadership can open the conversation with a serious plan to avoid drama and housing price collapse even before the water comes. It is easier to invite reasonnable conversation on Earth climat change effect on sea levels now proven scientificially and not slowing down. It is time to work together and don't get put to sleep by speculators against your interest. It should no longer be a secret to discuss how to preserve your family savings and keep a good house although the water is coming in hundred or fifty years. Act now to invest smartly a century ahead.
1546/5000 Nu kun je eromheen vragen, het is slechts een kwestie van tijd totdat het water in Ocean zo sterk stijgt dat onze huidige opgravingen niet langer voldoende zullen zijn.

Bekijk deze link om de omvang van het werk aan te tonen dat Europa mogelijk op tijd moet uitvoeren voordat 70% van Europa en in het bijzonder Nederland het water boven de huidige verdedigingswerken ziet stijgen. De waterkeringen van de 21e eeuw hebben sterke engineering nodig om te voorkomen dat gezinnen natte voeten krijgen. Sommige mensen begrijpen alleen geld en dit is misschien gemakkelijker bespreekbaar omdat de huidige huizenmarkt geen rekening houdt met de tijd en de plaatsen waarop de overstromingen het eerst zullen komen. Bekijk op de links voor deze petitie de bestaande modellen en begrijp waar uw huis zal zijn, u kunt niet verwachten een laag huis te houden. Misschien wilt u eerst plannen om het water om u heen buiten te houden, wilt u technische limieten of uw huis verhogen. Geen grapje, sommige houten huizen kunnen vooral eenvoudig op palen worden opgetild. Ingenieurs en leiderschap kunnen het gesprek openen met een serieus plan om drama en ineenstorting van de huizenprijs te voorkomen, zelfs voordat het water komt. Het is gemakkelijker om een ​​redelijk gesprek uit te lokken op aarde, het effect van klimaatverandering op de zeespiegel is nu wetenschappelijk bewezen en vertraagt ​​niet. Het is tijd om samen te werken en niet tegen uw interesse in te laten slapen door speculanten. Het zou niet langer een geheim moeten zijn om te bespreken hoe u uw gezinsbesparingen kunt behouden en een goed huis kunt houden, ook al komt het water over honderd of vijftig jaar.

Handel nu om een ​​eeuw vooruit slim te investeren.

Teken alsjeblieft en breng het gesprek toch op gang.

Doei voor nu Francois

29-09-2020 | Petition Geen natte voeten in 2100

Adformatie: VWS kan niks terugvorderen bij Famke Louise, dit is het contract

Zangeres ‘spuugde opdrachtgever in gezicht’, maar ministerie kon geen stappen ondernemen. Contract sluit teruggave uit.

+Read more...
29-09-2020 | Petition Famke Louise, geef ons geld terug

Filosofiestudenten starten petitie voor meer openheid over ‘ongepast handelen’ hoogleraar

Voxweb heeft een artikel geschreven over onze petitie: https://www.voxweb.nl/nieuws/filosofiestudenten-starten-petitie-voor-meer-openheid-over-ongepast-handelen-hoogleraar.

Meer dan 500 plaatsen, wereldwijd!

500 plaatsnamen

Vanuit meer dan 500 plaatsen, wereldwijd, zijn handtekeningen gezet onder de petitie. Van de Verenigde Staten van Amerika tot aan de Philippijnen en van Noorwegen/Zweden tot aan New Zealand. Grandioos al die handtekeningen! Het leeuwendeel is - uiteraard - afkomstig uit Andijk, Enkhuizen en Wervershoof.

+Read more...

In de nacht van woensdag op donderdag gaan we alles definitief en formeel vastleggen!

28-09-2020 | Petition Behoud het IJsselmeer

Tweede Kamer stemt 29 september over motie 544

De Tweede Kamer stemt morgen over motie 544 om het onderscheid in beroepsgroepen die wel en die geen zorgbonus krijgen op te heffen. FNV en CNV gesteund door de werkgevers doen een beroep op de Kamerleden om de motie te steunen.

(https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2020/09/duidelijkheid-gevraagd-over-zorgbonus-voor-apothek)

.

NUL20: Voortbestaan museum Het Schip bedreigd

Museum Het Schip dreigt vleugellam te worden na het besluit van het Amsterdams Fonds van de Kunsten (AFK) om de subsidie met anderhalve ton te korten. Dit ondanks (...) lees verder.

28-09-2020 | Petition Red Museum Het Schip

NH Nieuws: Voortbestaan van Amsterdams museum Het Schip bedreigd door wegvallen subsidie

Het gaat niet goed met museum Het Schip in Amsterdam. Ondanks een goede beoordeling door het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) krijgt het museum, dat is gewijd aan architectuur en (...) lees verder.

28-09-2020 | Petition Red Museum Het Schip