You, the petitioner

Updates

Reactie SGP

Geachte heer/mevrouw,

Goed dat u uw zorgen met ons deelt en ons zo scherp houdt.

De SGP probeert een goede weg te vinden tussen enerzijds nuchterheid, en anderzijds waakzaamheid, zoals Van der Staaij dat in een debat verwoordde. Wat het extra lastig maakt is dat medische en andere deskundigen over veel verdeeld zijn: het nut van mondkapjes en afstand houden, de besmettelijkheid, de gevaren voor kinderen, mogelijke medicijnen, wanneer er een vaccin komt, de aantallen besmetten, enzovoorts.

+Read more...

Je zou zeggen: wetenschappers zoeken het uit, en dan weet je waar je aan toe bent, maar helaas, zo werkt het dus niet. Tegenover iedere 'expert' staat een andere 'expert’ die het tegendeel beweert.

Het is voor ons daarom verstandig om te midden van alle verschillende opvattingen goede nota te nemen van alle kritische geluiden en om vervolgens ons gezonde verstand te gebruiken. Als SGP hebben we in de gegeven omstandigheden het uitgangspunt: neem het zekere voor het onzekere en probeer onnodige risico's te vermijden. Zoals gezegd: waakzaam, maar ook nuchter.

Ik schrijf u dit omdat ik u daarmee ook iets wil laten zien hoe wij als SGP-fractie in de Tweede Kamer keer op keer onze afwegingen moeten maken. Zoals gezegd gaan wij nu uit van het principe: beter wat voorzichtiger dan te roekeloos. Het gaat immers niet om kleinigheden, maar om ons leven en een goede gezondheid! Dat weten we van dichtbij, omdat een van onze oud-Kamerleden, Koos van den Berg, aan de gevolgen van corona is overleden. Dat was voor ons team een harde slag, temeer omdat hij altijd zo gezond en actief was.

Tenslotte nog iets over de genomen maatregelen en de spoedwet. De zorgen over het democratisch gehalte van alles wat er nu wordt gedaan, zijn óók de zorgen van de SGP-fractie. Sterker nog, al vanaf de allereerste debatten in maart, heeft de SGP erop gehamerd dat de maatregelen heel ingrijpend zijn. In nogal wat gevallen maken ze zelfs inbreuk op wezenlijke, klassieke vrijheidsrechten van burgers. Waar de SGP al vanaf het allereerste begin op wees is dat hiervoor een (grond)wettelijke basis ontbreekt. Dat is in een democratische rechtsstaat onaanvaardbaar. Bij een acute noodsituatie als een natuurramp of een vijandelijke aanval is daar nog begrip voor op te brengen, maar zo’n periode mag niet langer duren dan strikt noodzakelijk is.

Onze fractievoorzitter Van der Staaij heeft dan ook bij vrijwel elk debat aangedrongen op een deugdelijke wettelijke regeling. Het heeft lang geduurd voordat het kabinet met een voorstel kwam, en het eerste concept is –terecht- naar de prullenbak verwezen. In september staat nu het debat gepland. Hoe ons oordeel over die wet uit zal pakken, kan ik nog niet te zeggen. Daarvoor moeten we eerst alle stukken op een rijtje hebben en de commentaren hebben bestudeerd, bijvoorbeeld die van prof. Voermans die staatsrechtelijk grote bezwaren heeft of dr. Mario Ortiz. Daarna debatteren we en maken we de balans op. Het zal niet makkelijk zijn om de belangen van de gezondheid van mensen, de vrijheidsrechten en de gevolgen voor de economie af te wegen. Ga er maar aanstaan!

Ik kan daarom niet op vooruitlopen op ons uiteindelijke stemgedrag. Gelet op de belangen die op het spel staan, met name de grondrechten van burgers die in het geding zijn, maar ook de economische en sociale gevolgen en de volksgezondheid, mag u ervan uitgaan dat als wij akkoord gaan, dat zeker niet lichtvaardig zullen doen. We zijn in ieder geval tegen heel ingrijpende maatregelen als een vaccinatieplicht.

Met vriendelijke groet,

SGP-fractie Tweede Kamer

20-08-2020 | Petition Stop de corona nood wet

mail aan kamerleden

ook gemaild aan:

rvraak@sp.nl

s.vweyenberg@tweedekamer.nl

h.nijboer@tweedekamer.nl

m.vhelvert@tweedekamer.nl

pieter.omtzigt@tweedekamer.nl

k.dijkhoff@tweedekamer.nl

.

20-08-2020 | Petition Stop de corona nood wet

Stichting Wakker Dier start campagne voor een nationaal hitteplan voor (weide)dieren! Stop HITTESTRESS!

Stichting Wakker Dier is een campagne en ook een petitie gestart! Stem tegen HITTESTRESS! Stem voor een Nationaal Hitteplan voor (weide)dieren!

https://www.wakkerdier.nl/.

mail aan kamerleden

ook gemaild aan:

c.stoffer@tweedekamer.nl

f.azarkan@tweedekamer.nl

meili.vos@eerstekamer.nl

bastiaan.vanapeldoorn@eerstekamer.nl

margreet.deboer@eerstekamer.nl

mirjam.bikker@eerstekamer.nl

paul.cliteur@eerstekamer.nl

saskia.kluit@eerstekamer.nl

anne.mulder@tweedekamer.nl

r.leijten@tweedekamer.nl

.

20-08-2020 | Petition Stop de corona nood wet

mail aan kamerleden

De mail is verstuurd aan de volgende kamerleden:

k.arib@tweedekamer.nl

w.vhaga@tweedekamer.nl

d.graus@tweedekamer.nl

Lammert.vanraan@tweedekamer.nl

e.ziengs@tweedekamer.nl

t.hiddema@tweedekamer.nl

K.buitenweg@tweedekamer.nl

c.dik@tweedekamer.nl

eva.vanesch@tweedekamer.nl

h.vgerven@tweedekamer.nl

t.kuzu@tweedekamer.nl

Uw kamerleden zijn te vinden op:

.

20-08-2020 | Petition Stop de corona nood wet

mail aan kamerleden

Goedemorgen ,

Covid-19 is gevaarlijk.

De overheid bestrijdt het virus echter op verkeerde wijze.

In plaats van verantwoordelijkheid nemen door toe te geven dat het neo-liberale beleid de zorg heeft afgebroken, en dit meteen weer terug te draaien, en 'alles op alles' te zetten om de zorg maximaal uit te breiden, doet de regering het omgekeerde.

De regering schuift de verantwoordelijkheid voor de problemen in de zorg, naar de burger toe, door deze de 'schuld' te geven van verspreiding van de infectie.

Nu is het afschuiven van schuld op zich niets nieuws in de politiek.

+Read more...

Je zou zelfs kunnen beweren dat het een noodzakelijke competentie is voor het vak van politicus.

De 'schuld' van de burger vastleggen in de Tijdelijke wet Covid-19 is echter een zeer gevaarlijke ontwikkeling.

De artikelen in deze wet zijn zeer verontrustend. Door de hele wet heen staat dat de maatregelen niet gelden voor in uw woning.

Tot aan Artikel 58s Vangnet.

Daar wordt gesteld dat de minister zelf nog maatregelen mag verzinnen en invoeren, zonder dat hierover vooraf gestemd hoeft te worden. Als het achteraf (na 2-3 weken) wordt weggestemd, moet de minister de regel weer intrekken.

Het is niet moeilijk voor te stellen, dat dit een permanente situatie oplevert.

Minister verzint maatregel 1 -> die gaat in -> wordt weggestemd -> minister verzint maatregel 2 -> die gaat in -> minister trekt maatregel 1 weer in -> maatregel 2 wordt weggestemd -> minister verzint maatregel 3 ..... etc. etc.

De petitie https://petities.nl/petitions/nee-tegen-de-spoedwet is inmiddels 20.367 keer getekend.

Kunt u er in uw fractie en de tweede kamer op aandringen, dat democratische controle vooraf moet plaatsvinden. Maatregelen moeten worden genomen; dat is de taak van de regering. Maar niet zonder democratische controle.

De maatregelen zijn zo ingrijpend, dat controle vooraf geboden is. Bij elke maatregel. Elke keer weer.

Rutte zelf stelt 'We zijn geen dictatuur'. Dan heeft hij ook niets te vrezen van democratische controle vooraf.

met vriendelijke groet,

20-08-2020 | Petition Stop de corona nood wet

20-08-2020 14:00 behandeling spoedwet

Vandaag wordt door de tweede kamer weer een stap gezet in de aanloop naar de spoedwet. Laat u weer horen door petities te ondertekenen die deze spoedwet proberen te stoppen.

+Read more...

De artikelen in deze wet zijn zeer verontrustend. Door de hele wet heen staat dat de maatregelen niet gelden voor in uw woning. Tot aan Artikel 58s Vangnet. Daar wordt gesteld dat de minister zelf nog maatregelen mag verzinnen en invoeren, zonder dat hierover vooraf gestemd hoeft te worden. Als het achteraf (na 2-3 weken) wordt weggestemd, moet de minister de regel weer intrekken. Het is niet moeilijk voor te stellen, dat dit een permanente situatie oplevert. Minister verzint maatregel 1 -> die gaat in -> wordt weggestemd -> minister verzint maatregel 2 -> die gaat in -> minister trekt maatregel 1 weer in -> maatregel 2 wordt weggestemd -> minister verzint maatregel 3 ..... etc etc

Lees het wetsvoorstel Tijdelijke wet Covid-19

lekker water

20-08-2020 | Petition Stop de corona nood wet

Deel alstublieft zo veel mogelijk

Straks is de spoedwet een feit als we niet op tijd minstens 100.000 handtekeningen hebben. Maurice de Hond kan dan met deze handtekeningen aan de slag..