You, the petitioner

Updates

De uitbreiding is door de Gemeente Oirschot goedgekeurd, D’66 en de SP stemde tegen.

Buurtbewoners niet blij met uitbreidingsplannen geitenboer Middelbeers:

'Stankoverlast zal toenemen'

30 maart 2015

Op een steenworp afstand van elkaar liggen in Middelbeers een varkensbedrijf en een geitenhouder. Waar het varkensbedrijf voor miljoenen euro’s werd 'weggekocht' om de leefbaarheid in de omgeving te verbeteren, wil de geitenboer zijn bedrijf uitbreiden met een extra stal.

+Read more...

Dat plan wordt dinsdagavond besproken in de gemeenteraad van Oirschot. Inmiddels is dit goedgekeurd.

Hij wil een nieuwe stal bouwen. Zo krijgt hij ruimte voor 3000 geiten, waar hij er nu 1100 houdt. Bewoners van het buurtschap Huygevoort, waar zo’n acht gezinnen wonen, maken zich zorgen. “Tientallen jaren hebben ze last gehad van stank”, aldus omwonende Henk van Wijk. Hij is tegen uitbreiding van de geitenhouderij. Systeem tegen stankoverlast In de nieuwe stal van Van Hoof moet een zogenaamd luchtwassysteem komen. Dit systeem moet ervoor zorgen dat de stank afneemt. “De gemeente kijkt over onze schouder mee. Zo kunnen ze controleren of het systeem ook efficiënt en goed werkt”, legt geitenboer Van Hoof uit.

Het systeem wordt nog niet gebruikt in geitenstallen en dus wordt de nieuwe stal van Van Hoof een proefstal. Van Wijk is daar niet blij mee. “Van een proef weet je niet wat de uitkomsten zijn. Je moet niet over de ruggen van bewoners een experiment uitvoeren, waarbij de gezondheid van mensen wordt bedreigd. Bovendien is de kans groot dat de stankoverlast toeneemt.”

'Zo zuiver mogelijk' Volgens geitenboer Van Hoof verdwijnen er dieren uit de stal als het luchtwassysteem niet blijkt te werken. “Ons doel is om de stal zo zuiver mogelijk te krijgen. Als we investeren in een nieuwe stal, maar we mogen er geen dieren in zetten, dan kunnen we niet verder als bedrijf”, aldus Van Hoof. Inmiddels zijn we 5 jaar verder. Of er controles zijn geweest is niet bekend

Toch uitbreiding geitenveestapel

De gemeente Oirschot heeft medewerking verleend aan de uitbreiding van de geitenveestapel in het buitengebied. Onaanvaardbaar in verband met het risico op een uitbraak van Q-koorts..

Wist u dat de toeslagenaffaire en misstanden binnen de jeugdzorg veel met elkaar gemeen hebben?

Welke feiten en omstandigheden geven steeds aanleiding tot het ontstaan van opeenstapeling van fouten in jeugdzorgdossiers?

Net als bij de toeslagenaffaire zien we dat een aantal zaken steeds terugkomt. Het ontbreken of de juiste toepassing van het beginsel van hoor- en wederhoor, het redelijk vermoeden van onschuld ook bekend als de onschuldpresumptie, de toetsing van de feiten aan de hand van de bewijsminimumregels, naleving van de regels van behoorlijk bestuur.

+Read more...

Gebrekkig of onvoldoende toezicht door onafhankelijke instanties en instituties van de rechtsstaat.

De nationale wetten en internationale verdragen die hier van toepassing zijn, laten helemaal niets aan het toeval en de verbeelding over of ruimte voor vrijelijk interpretatie door gecertificeerde instellingen. Een risicotaxatie-instrument inzetten zonder dat er een gedegen feitenonderzoek aan ten grondslag ligt, leidt onherroepelijk tot tunnelvisie, confirmatie bias en uiteindelijk tot ernstige gerechtelijke dwalingen door het kunnen ontstaan van het garbage in garbage out principe.

Een jeugdbeschermer die denkt en handelt in het belang en de veiligheid van het kind hoort daarom niets aan het toeval over te laten en moet zoals de wet verplicht stelt aan waarheidsvinding doen. Volledig in lijn met artikel 3.3 van de Jeugdwet, artikel 21 Burgerlijk Wetboek van Rechtsvordering en artikel 19 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Zonder toetsing van de aan- en afwezigheid van de feiten, is het immers onmogelijk om adequaat te functioneren en anticiperen als jeugdbeschermer en bescherming te kunnen bieden aan onze kinderen. Een jeugdbeschermer die geen uitvoering wenst te geven aan een wettelijke plicht zoals dit is verankerd in artikel 3.3 van de Jeugdwet handelt derhalve in strijd met de wet en dit levert op zich al een strafbaar feit op in de zin van een verzuimdelict.

Verzuimdelict of omissiedelict bestaat in het nalaten van iets dat men behoorde te doen. Echter er dient ook een preventieve dan wel afschrikkende werking uit te gaan van de wet omdat de wet op dit punt nauwelijks wordt gehandhaafd en naleving wordt afgedwongen door sancties. Derhalve is het noodzakelijk gebleken dat de strikte naleving van artikel 3.3 van de Jeugdwet wordt uitgevoerd in een strafrechtelijk toetsingskader

Ingezonden

De petitie is op 11 februari 2021 ingediend bij de gemeente Weert door de petitionaris..

11-02-2021 | Petition Gemeente Weert vuurwerkvrij

OMT-leden bezorgd over besmettingsrisico tijdens verkiezingen

Deskundigen uit het Outbreak Management Team (OMT) maken zich zorgen over het risico van het houden van verkiezingen midden in een mogelijke derde coronagolf. Het kabinet heeft het OMT nog niet om advies gevraagd over of en hoe de verkiezingen kunnen doorgaan, maar verschillende leden vinden dat het OMT de potentiële gevolgen ervan moet bespreken en doorrekenen, blijkt uit een rondgang van NRC.

+Read more...

„Het heeft gewoon risico’s, die moet je becijferen”, zegt arts-microbioloog en OMT-lid Jan Kluytmans.

Het kabinet heeft tot nu toe, daarin gesteund door de Tweede Kamer, steeds gezegd dat de verkiezingen op 15, 16 en 17 maart met de nodige voorzorgsmaatregelen kunnen doorgaan. Vorige week pleitten een aantal burgemeesters in NRC wel voor uitstel.

Demissionair premier Mark Rutte (VVD) zei afgelopen vrijdag dat de verkiezingen in principe doorgaan, maar zei ook: „Als het epidemiologisch nodig is, moet je er opnieuw naar kijken.”

Momenteel is het aantal besmettingen relatief laag en dalen de ziekenhuisopnames, maar de prognoses van het RIVM voor de komende weken zijn juist somber. Directeur infectieziektenbestrijding Jaap van Dissel voorspelde donderdag in de Tweede Kamer dat door de opmars van de Britse variant een derde golf aanstaande is en het aantal nieuwe opnames op de intensive care begin april kan pieken op tussen de 60 en 100 per dag (momenteel circa 25).

Dat betekent dat juist twee weken daarvoor, als de verkiezingen plaatsvinden, het aantal besmettelijke mensen in Nederland het hoogst is; een ziekenhuisopname volgt vaak pas zo’n twee weken na infectie.

OMT-lid Diederik Gommers, eveneens voorman van de IC-artsen, zei vorige maand op de radio dat de verkiezingen misschien moeten worden uitgesteld als er sprake is van „exponentiële groei”. Gommers is nog altijd bezorgd, laat hij weten. „In de modelleringen van het RIVM is nog niet eens rekening gehouden met het effect van de verkiezingen. Wij maken ons zorgen of we op de IC de zorg kunnen blijven leveren.”

Een onderzoek naar de Franse regionale verkiezingen tijdens de eerste golf vorig jaar liet zien dat er naar schatting 4.000 extra ziekenhuisopnames waren, op een bevolkingsomvang van zo’n vier keer die van Nederland. Franse wetenschappers waren het echter niet eens of er een direct verband met de verkiezingen was.

De prognoses voor half maart zijn nu nog wel erg onzeker, zegt arts-microbioloog en OMT-lid Marc Bonten. „Krijg je dan een piek, dan is dat een heel slecht moment om veel mensen bij elkaar te brengen, zoals bij verkiezingen. Het gaat om de vraag: welk epidemiologisch risico ben je bereid te nemen?”

Als je puur vanuit het virus redeneert is het eenvoudig, zegt Kluytmans: „Dan doe je het nu liever niet.” Tegelijk snapt het OMT-lid dat het kabinet een bredere afweging moet maken.

Verschillende OMT-leden denken dat die risico-inschatting over een paar weken beter te maken is. „Wij kijken vaak niet verder dan een maand vooruit”, zegt Bonten. Die tijd lijkt er te zijn, want demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) schreef eerder aan de Tweede Kamer dat het kabinet nog begin maart met een voorstel voor het uitstellen van de verkiezingen zou kunnen komen.

Binnen het OMT is afgelopen weken nog niet over het risico van de verkiezingen gesproken. Het kan dat het kabinet nog om een advies vraagt, maar het OMT, dat onder leiding staat van het RIVM, mag de regering ook ongevraagd adviseren. Volgens RIVM-woordvoerder Harald Wychgel is dat nu „nog niet aan de orde”. Hij kan ook niet zeggen of het RIVM, het effect van de verkiezingsdag goed kan modelleren. „Dat is zeer complex en afhankelijk van de precieze vraag die wordt gesteld.”

De overheid neemt al voorzorgsmaatregelen om de verkiezingen veilig te laten verlopen. Zo mogen 70-plussers per post stemmen, gaan een groot aantal stemlokalen vervroegd open en is er meer ruimte om een andere kiezer te machtigen.

OMT-leden zien nog wel een risico in de toestroom van groepen mensen naar stemlokalen. „Hoe voorkom je lange rijen, kunnen we mensen een tijdslot geven?”, vraagt Bonten zich af. Kluytmans ziet wel iets in het pleidooi van de Partij voor de Dieren om meer mensen per post te laten stemmen. „Als je die groep uitbreidt naar de 60-plussers maakt dat de risico’s al echt minder.”

Bron: NRC Handelsblad, 9 februari 2021

11-02-2021 | Petition Uitstel voor de verkiezingen

Sluiting petitie

De petitie sluit dinsdag 16 februari 2021 en wordt woensdag 17 februari 2021 overhandigd. Meer informatie op https://www.facebook.com/zuidoostroutenee.

10-02-2021 | Petition Zuidoostroute nee

Bewoners zijn bezorgd over de windmolenplannen dichtbij woonwijken.

Bewoners zijn bezorgd over de windmolenplannen dichtbij woonwijken. Het college van B&W Culemborg wil 6 zeer grote windmolens extra laten plaatsen.

+Read more...

Deze worden tot 270 meter hoog en zijn gepland in het Lage Veld in Culemborg. Culemborgers en bewoners van omliggende gemeenten gaan dit merken. Het plan veroorzaakt gezondheidsschade, tast woongenot, natuur en landschap aan terwijl dat helemaal niet hoeft om de klimaatdoelen te bereiken.

10-02-2021 | Petition Geen windpark in Culemborg

Petitie overhandiging gemist? Kijk hier de overhandiging via een video opname.

Voor wie er niet live bij kon zijn, of de petitie overhandiging graag nog eens terugziet: Hieronder staat een link met een video opname van de petitie overhandiging van 9 februari om 13.00u.

https://www.facebook.com/AlternatieveZorgOpen/posts/128297742499965

Wij danken Piet Leunis voor zijn heldere betoog en scherpte bij het beantwoorden van de vragen van de aanwezige kamerleden! In 15 minuten tijd kon er kort en krachtig uiteengezet worden wat wij vragen aan het ministerie VWS.

+Read more...

Hierbij is specifiek het aspect genoemd dat Acupunctuur door de WHO erkend is als effectieve behandelwijze, alsook het voorbeeld dat in Groot Brittannië Acupunctuur sinds kort is opgenomen in de reguliere zorg (als fysiotherapie).

Inmiddels zijn de petitielijsten met ondertekeningen gestuurd naar de griffier. Verder is er een document gestuurd waarin de vele e-mails die jullie (patiënten/cliënten) gestuurd hebben die de noodzaak van acupunctuur beschrijven voor hun specifieke klacht.

In het eerstvolgende corona debat (datum wordt later bekend gemaakt) zal er opnieuw aandacht komen voor het thema. We houden jullie op de hoogte!