U, de petitionaris

Updates

Van As over Jaarmarkt: ‘Wij zijn geen pinautomaat, maar willen helpen om het mogelijk te maken’

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het college wil haar best doen om de Jaarmarkt in Alphen aan den Rijn ook dit jaar mogelijk te maken. Wethouders Gerard van As en Gert van den Ham hebben twee gesprekken gehad met vertegenwoordigers van Stichting Jaarmarkt en dat is goed verlopen.

Afgelopen week maakte de organisatie van de Jaarmarkt kenbaar geen vergunning te gaan aanvragen voor 2024, omdat het hen door regelgeving en steeds oplopende kosten niet gemakkelijk wordt gemaakt.

'We zijn geen pinautomaat, maar we willen ons best doen om de Jaarmarkt mogelijk te maken', zegt Van As.

+Lees meer...

Volgens hem draagt de gemeente haar steentje bij door onder andere het schoonmaken van de Jaarmarkt bijvoorbeeld. 'Er is geen enkele reden om te twijfelen dat het college tegen het doorgaan van de Jaarmarkt is. Dat is een van onze iconen, die willen we niet kwijt en we willen het door laten gaan.’

Alles is duurder geworden ‘De Jaarmarkt bestaat uit een heel groot programma en het probleem zit vooral in het avondprogramma. Dat is behoorlijk duur en de uitdaging ligt dus bij die hogere kosten, want alles is duurder geworden. In de tijd van corona zijn de kosten enorm omhoog gegaan’, legt de wethouder uit.

'Het tekort dat ze hebben geraamd voor het avondprogramma is een flink bedrag en er moet naar gekeken worden of het niet buiten proportie is', zegt Van As. 'Het avondprogramma kan op een slimmere manier worden ingedeeld. Dat is een vraag waar we het nog over gaan hebben.'

Kermis op Aarplein ‘De Jaarmarkt was altijd gekoppeld aan de Kermis op het Aarplein. Door de verbouwing van het plein moest de kermis echter verhuizen naar het parkeerterrein bij ARC', verklaart de wethouder.

‘De Jaarmarkt zorgt altijd voor een stroom aan mensen, ook op de kermis. Daarom heeft de kermis altijd een substantieel bedrag bijgedragen aan de Jaarmarkt. Dat geld missen ze nu en daardoor hebben ze ook wat minder. De organisatie zal meer moeten gaan doen aan sponsoring en crowdfunding om het evenement te financieren', spoort Van As aan.

Te laat met subsidie aanvragen ‘Vorig jaar is ook wel wat aan de hand geweest met de subsidie. De organisatie was te laat met het aanvragen van de subsidie. De Jaarmarkt was al geweest toen ze de subsidie aan hebben gevraagd’, zegt burgemeester Liesbeth Spies. ‘We hebben het door de vingers gezien, maar ze hebben daarom wel eenmalig een lagere subsidie gekregen.’

'Voor evenementen geeft de gemeente maximaal een bedrag van 30.000 euro subsidie', legt Van As uit. 'De organisatie van de Jaarmarkt had nu een begroting ingevuld met potlood en kwam tot 30.000 euro kosten. Dat bedrag gaat echter nog hoger uitvallen, want het was berekend met de prijzen van 2023.'

‘Wij willen als gemeente van de Jaarmarkt graag weten wat het bedrag is wat er bij is gekomen op het gebied van de gestegen kosten. Het is goed om ernaar te kijken hoe dat zich heeft ontwikkeld. Na de Jaarmarkt zullen we om de tafel gaan om te evalueren wat er anders moet. De intentie van beide kanten is om de Jaarmarkt door te laten gaan', aldus Van As.

Inmiddels zijn de partijen met elkaar in gesprek. De voorzitter van de stichting kon er niet bij zijn door privé omstandigheden. Als de voorzitter weer beschikbaar is, gaat het bestuur met elkaar in overleg.

Omgevingsvergunning

Inmiddels zijn we 2 jaar en 3 maanden verder en in die tijd heeft de gemeenteraad in oktober 2022 een ontwerp omgevingsvergunning gepubliceerd. Daarop mochten zienswijzen worden ingediend, dat is 151 maal gedaan.

15 maanden na indiening van de zienswijzen is op 25 januari door B&W besloten om het op details aangepaste bestemmingsplan voor te leggen aan de gemeenteraad (5 maart).

+Lees meer...

Het oorspronkelijke plan van de 3 torens is gelijk gebleven, met dien verstande dat er nog 18 wooneenheden zijn toegevoegd en dat er minder woningen voor sociale koop beschikbaar komen. Dit om het plan te kunnen bekostigen, schatting 35 miljoen.

Voor 25 miljoen kunnen er binnen het huidige bestemmingsplan ongeveer 180 wooneenheden worden gebouwd, met meer mogelijkheden voor sociale huur en koop. Dat is, of beter gezegd was, een meermaals uitgesproken en door de raad geaccordeerd speerpunt van de coalitie, maar kennelijk is dat dus toch niet zo belangrijk.

Het belangrijkste argument om over te gaan op deze torens was het behouden van de vrije doorkijk. Maar nu blijkt dat de half verdiepte parkeergarage van 135 cm boven het maaiveld nog eens met 80 cm wordt opgehoogd, voor de beplanting van struiken en bomen voor windbreking. Vanaf de van Grobbendoncklaan kijk je dus straks aan tegen een meer dan 2,50 of 3 meter hoge wal inclusief beplanting. Hoezo is een doorkijk belangrijk?

Op 5 februari hebben wij en enkele andere belanghebbenden ingesproken in de gemeenteraad. Onder andere zijn bovenstaande argumenten benoemd. Het bleek dat er interesse is in en begrip voor onze standpunten, maar dat kwam helaas niet van de coalitiepartijen. Die hielden elkaar stevig vast. De oppositiepartijen daarentegen lieten zich van hun goede kant zien.

De gemeente heeft er in 2016 zelf voor gekozen om het woontoren-plan uit te werken en het bestemmingsplan te wijzigen. Was dat niet zo geweest hadden die woningen er al enkele jaren gestaan.

Op 5 maart beslist de gemeenteraad of het bestemmingsplan ingediend wordt. Afhankelijk van de uitslag van deze stemming beraden wij ons op vervolgstappen.

Conny en Adri in het Brabants Dagblad

Stress, stress en nog eens stress voor Adri (57) en Conny (51), want ze moeten weg: ‘We hadden hier samen oud willen worden’

Het hangt als een zwaard van Damocles boven hun hoofd: Adri en Conny Verhoeven moeten weg met hun zorgboerderij annex paardenmelkerij in Sprang-Capelle. Zo niet, dan worden ze onteigend.

+Lees meer...

En dus zoeken ze een andere stek.

Lees het artikel hier

Conny en Adri in Hart van Nederland

De toekomst van de zorgboerderij van Adri en Conny Verhoeven in Sprang-Capelle staat op losse schroeven door natuurontwikkeling. De familie had nog hoop, alleen zijn de kaarten nu anders geschut: "Van vrijwilligheid is geen sprake meer, voor schadeloosstelling ontbreekt het geld", aldus het stel.

kijk hier de rapportage.

Stop grootschalige boomkap - een ander en duurzamer natuurbeleid

Steun ook deze petitie:

https://petities.nl/petitions/stop-grootschalige-bomenkap-een-ander-en-duurzamer-natuurbeleid?locale=nl.

Wijziging: Steun het burgerinitiatief vanaf nu via: vertrouwenterug.nl

Steun het burgerinitiatief vanaf nu via vertrouwenterug.nl.

Update bezwaarschrift en melden van geluidshinder

Het bezwaarschrift tegen de “Tijdelijke aanwijzing” is pas zaterdag 3 februari (na een dwangsom procedure onzerzijds) beantwoord en “Kennelijk niet ontvankelijk verklaard”. Men neemt het daarmee niet verder in behandeling daar het geen “schriftelijk besluit” zou zijn! Het “definitieve” aanwijzingsbesluit, welke nu in voorbereiding is zal dan ook nu onze focus krijgen.

+Lees meer...

Hoe de gemeente omgaat met de belangen van petitieondertekenaars blijkt uit het gegeven dat de burgemeester 1 dag voor de (aangekondigde) petitieoverhandiging al een vergunning aan de Carnavalsvereniging heeft afgegeven (Geen probleem natuurlijk, wij zijn niet tegen Carnaval alleen niet op deze plek!).

Geconstateerd moet worden dat vele potentiële bezoekers van het carnaval niet blij zijn met de aanwijzing van het terrein bij de watertoren. Ook binnen de carnavalsvereniging zelf zijn veel tegengeluiden te horen, maar de gemeente gaf geen andere keuze meer: De gemeente wil koste wat kost bewijzen dat dit wel op deze locatie kan zelfs zonder akoestisch onderzoek. Dit alles eveneens zonder enige participatie en/of draagkracht van omwonenden. Inmiddels heeft B&W -kennelijk nog zonder verleende omgevingsvergunning- 4000m2 vervuilde grond laten storten en “walst” letterlijk door; de tenten staan er al en de weerstand groeit.

Geluid: Ondanks dat het evenemententerrein binnen de kern Zaltbommel ligt -en naast o.a. drie kinderrijke woonwijken- geeft de vergunning aan dat de carnavalsvereniging vijf dagen lang tot 01.00 uur in de nacht muziek mogen produceren tot 85Db-C gemeten op de gevel en 50Db-A binnen (in de woning). Ondanks deze vergunningseis kan toch onduldbare geluidsoverlast ontstaan en kunnen omwonenden geluidsoverlast ervaren.

Melding Indien u overlast ondervindt, kunt u dit melden bij de Politie (0900-8844) en/of de gemeente (140418, geluidsband zonder reactie). Beter is het te mailen naar: info@zaltbommel.nl of op de gemeente website een melding te doen, ga naar: “Melding doen Zaltbommel”. Wilt u direct iemand spreken met verzoek tot handhaving, belt u dan naar de Milieudienst Gelderland: 026-3771800 (24/7 bereikbaar) en/of meldt uw klacht bij info@odrivierenland.nl. Indien u een email verstuurt, naar welke instantie dan ook, stuurt u dan ook een afschrift / CC naar de petitie commissie: geluidshinder@yahoo.com Op deze manier kan het comité deels een overzicht verkrijgen van het aantal meldingen, hetgeen later van juridisch belang kan zijn. U kunt dit elke dag doen dat u overlast ondervindt.

Hoe verder Inmiddels hebben we kennis genomen van een drietal bezwaarschriften tegen de (geluidsoverlast) m.b.t. de vergunning van het Carnaval en twee handhavingsverzoeken m.b.t. het bestemmingsplan. De eerste geluidsoverlast klacht gedurende de opbouw is al gemeld, alsmede sluiten meer mensen aan om actief bij te dragen aan het stoppen van deze aanwijzing. Dat er nog meer bezwaarschriften komen ligt voor de hand, een logisch gevolg i.v.m. de rust in de woonwijken en een geschiktere plek voor evenementen.

Indien u een mail stuur naar willemantonluwe@yahoo.com kunnen we u ook via de mail op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Natuurlijk kunt u ook hier regelmatig onze updates volgen. De petitie commissie.

Met wie bieden we de petitie over het recht op een betaalrekening morgen aan?

Morgen, op 6 februari 2024, 13.30 biedt stichting Human Rights in Finance.EU namens ruim 14.700 individuele ondertekenaars een petitie aan de Tweede Kamer aan over het recht op een betaalrekening/betaaldiensten en de noodzaak minder intensieve witwasmonitoring te doen. Maar we doen dat niet alleen, want mensenrechten in het financieel verkeer raken iedereen!

De organisaties die met HRIF.EU de petitie onderschrijven en zullen aanbieden zijn achtereenvolgens de Stichting Privacy First, Stichting Donateursbelangen, Vereniging Partin (Particulier Initiatief, ook wel bekend van de brandbrieven over de bankrekeningproblematiek aan Kaag), de stichting Goed (Grenzeloos onder één Dak), de Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden, de Stichting Nederlanders buiten Nederland, de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland en de Nederlandse Accidental American Group.

Deze brede steun toont het belang van de petitie.

+Lees meer...

In dit bijna cash-loze tijdperk dat aanbreekt, is het hard nodig is om de meest fundamentele kenmerken van contant geld ook digitaal te behouden. Want wil je in deze digitale tijd je mensenrechten uitoefenen: je recht op huisvesting, je recht op zorg, je recht op onderwijs, je recht op vrije beroepskeuze en je recht op vrijheid van ondernemen, dan gaat je dat met contant geld niet meer lukken.

Personen en organisaties moeten dus wel een bankrekening hebben (of als organisatie: digitale kassadiensten kunnen verkrijgen) om te betalen en te ontvangen en je mensenrechten te realiseren. Het is een randvoorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. Want welke school laat zich nog betalen met cash? Welke zorginstelling doet dat? Welke huisbaas? Welke notaris? Het kunnen uitoefenen van je mensenrechten vergt simpelweg toegang tot bank/betaaldiensten. Dat is een randvoorwaarde.

In de digitale omgeving moeten we dus de belangrijkste mensenrechtelijke kenmerken van contant geld zien te beschermen. De fundamentele mensenrechten die feitelijk óók door contant geld gewaarborgd worden zijn: - eenvoud, bereik en beschikbaarheid: contant geld werkt zonder stroom en is altijd en voor iedereen te gebruiken, - inclusiviteit: iedereen van jong tot oud kan contant geld gebruiken zonder eerst daarvoor examens of vragenlijsten van een instelling te hoeven doorlopen en aan allerlei voorwaarden te voldoen, - non-discriminatie: het doet er niet toe welke nationaliteit je hebt, welke etniciteit, welke beroep of in welke bedrijfstak je zit of waar je je toevallig bevindt, de betaling kan gewoon doorgaan zonder openlijk, verborgen of geautomatiseerd onderscheid op zogenaamde 'risico-kenmerken' - anonimiteit: er worden geen betaalgegevens geregistreerd tijdens de betaling, - afwezigheid van massa-surveillance: er is geen geautomatiseerde of digitale manier om elke betaling met contant geld te registreren en monitoren en beoordelen op risico-factoren.

Naast het recht op een betaalrekening is ook belangrijk dat we de andere mensenrechtelijke kenmerken goed in het oog houden. Want de realiteit van dit moment is dat het betalingsverkeer in Nederland uitgemond is in een massasurveillance van klanten en overmatige eisen rond witwasmonitoring. Klanten worden daarbij om de haverklap lastig gevallen omdat we in Nederland consequent veel te veel doen en veel meer dan de Europese wetgever wil.

Alleen al in 2022 doen we met ruim 1,89 miljoen meldingen ongebruikelijke transacties, één melding op de negen Nederlanders ! Dat is in internationaal verband bizar hoog en hoort, als we hetzelfde doen als buitenlanden zo ongeveer op 33.000 meldingen verdachte transacties per jaar te liggen. En zo kunnen we als HRIF.EU nog veel meer voorbeelden uit de praktijk geven.

HRIF.EU bepleit een fundamenteel andere en aanvullende kijkwijze op het economisch transactieverkeer. Een kijkwijze waarin, juist vanwege de mensenrechten, het recht op betalingsverkeer en uitvoering van betaaldiensten categorisch in de wet is vastgelegd. Want iedereen heeft het recht om ongestoord digitaal te kunnen gaan betalen en ontvangen voor huis, zorg, opleiding, beroep en zonder dat zijn/haar financieel briefgeheim daarbij geschonden wordt!