U, de petitionaris

Updates

Nieuw artikel site LongFonds over de uitspraak

Zorgverzekeraar moet stroomkosten zuurstofapparatuur vergoeden

https://www.longfonds.nl/nieuws/zorgverzekeraar-moet-werkelijke-stroomkosten-zuurstofapparatuur-vergoeden.

En nu voor het echie...

Door naar de 2e actiedag in april. Nu dan echt serieus tekenen en delen met iedereen. Reacties nog steeds onder de 1 procent met 1878 reacties.

+Lees meer...

Waar blijft iedereen?

17-03-2023 | Petitie Zorg voor een goede zorg cao

150 ondertekeningen

Inmiddels rond de 150 handtekeningen verzameld, maar dat moeten er veel meer worden. Laten we de petitie blijven delen, om zo een groter statement naar de gemeente kunnen maken.

+Lees meer...

Delen wordt gewaardeerd!

Duurzaam medicijngebruik moet ook afgedwongen worden via het Waterschap.

Ondergetekende petitionaris staat op een schijnbaar kansloze plaats 26 van lijst 3 van het Waterschap Rijnland. Dit Waterschap is mede ondertekenaar van de petitie en heeft de milieuargumenten in het programma opgenomen.

+Lees meer...

Graag wil ik in details deze argumenten laten doorklinken, in de Kamer in de Waterschappen en in Europa. Ga vandaag in ieder geval stemmen .

Staking op 15 maart gaat door

Vakbonden FNV en CNV hebben vandaag aangekondigd dat er vanaf donderdag 16 maart een stakingspauze komt, maar er op 15 maart nog wel gestaakt zal worden. Het bericht van CNV lees je hier. Wat ons betreft is deze beslissing om morgen te gaan staken niet uit te leggen.

+Lees meer...

Over het meldpunt waarin in dit bericht gesproken wordt is op het moment van schrijven nog niets bekend. Hou hiervoor de website van CNV en FNV in de gaten.

Op wie te stemmen voor een Leimuidertunnel?

Morgen zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Om duidelijk te krijgen wat de verschillende politieke partijen de komende vier jaar van plan zijn om storingen en lange wachttijden bij de Leimuiderbrug in de toekomst te voorkomen, is de afgelopen tijd om hun standpunt gevraagd.

Wie last heeft van de storingen en files bij de Leimuiderbrug en dit mee wil nemen tijdens het stemmen, kan het beste kijken naar BBB, CDA, of VVD aangezien deze partijen aan hebben gegeven open te staan om de mogelijkheid voor een tunnel te onderzoeken.

ChristenUnie, D66, GroenLinks en PvdA richten zich enkel op het oplossen van storingen door onderhoud van de bestaande brug.

+Lees meer...

Wat hen betreft is een tunnel niet nodig.

We hebben geen inhoudelijke reactie gehad van FvD en JA21, maar gezien hun partijprogramma’s lijken ze flink in te willen zetten op verbeteren van infrastructuur.

Hieronder per partij een samenvatting van hun standpunten.

Partij Standpunt Tunnel
BBB Moet echt iets gaan gebeuren. Tunnel zou het beste zijn maar wordt al jaren tegengehouden. Hele N207 is problematisch en moet worden bekeken, maar de brug is een echte bottleneck. Ja
CDA Stelde eerder mondelingen vragen aan gedeputeerde. Vindt dat de Leimuiderbrug goed moet functioneren zonder storingen. Als reparaties onvoldoende blijken, wil het CDA onderzoek naar wat verder nog mogelijk is. Alle opties liggen open. Ja
ChristenUnie Wacht af op de stappen die worden ondernomen door de provincie zoals een monteur bij de brug tijdens openingstijden, mits dit op korte termijn tot een minimum aan storingen en betere doorstroming/bereikbaarheid leidt. Nee
D66 Wacht ontwikkelingen wat betreft storingen af en bekijkt urgentie van aanpassingen na aanbieden petitie aan nieuwe Staten. Wil graag investeren in reparatie van de huidige brug en ziet mogelijkheid om frequentie van openingen tijdens de spits terug te brengen naar 1x per half uur. Ziet geen financiële ruimte voor tunnel. Nee
GOUD Zuid-Holland Pleit voor goed en direct onderheid aan bruggen om overlast te voorkomen. Bij vervangen van een brug moet er altijd gewerkt worden met een aquaduct. Ja
GroenLinks Geen geld beschikbaar, vindt betaalbaarheid infrastructuur belangrijk. Nee
Namens Noord-Hollanders Vertrouwt er op dat provincie de problemen op kan lossen, zoals eerder bij Leeghwaterbrug in Alkmaar. Nee
PvdA Zet zich in voor voldoende budget voor onderhoud. Nee
VVD Brugwachter én storingsmonteur moeten aanwezig blijven tot storingen zijn opgelost. Wil meer geld voor infrastructuur en als dat komt, een studie starten naar nut en noodzaak van tunnel. Ja
14-03-2023 | Petitie Bouw een Leimuidertunnel

Maak hsl-verbindingen die alle Europese burgers en hoofdsteden verbinden

Ondertekenaar van de petitie Maak hsl-verbindingen die alle Europese burgers en hoofdsteden verbinden, Francinia Steenstra, vraagt u de petitie te ondertekenen:

"De trein kan heel Europa met elkaar verbinden. Op een milieuvriendelijke manier reizen en uitgerust aankomen, waarbij we geen files tegenkomen, hoeft geen droom te zijn.

+Lees meer...

En onderweg genieten van de prachtige routes, die vaak veel mooier zijn dan die van de snelwegen. Dat kan allemaal, als de politiek daarvoor kiest. Dus teken de petitie alstublieft."

https://highspeedrail.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

14-03-2023

Update petitie Stop SmartCity Apeldoorn en OPROEP!

Hallo allemaal, Het is even stil geweest vanuit ons uit Apeldoorn, hoog tijd voor een update. In de media zijn uiteenlopende geluiden te horen: van de mislukte Smart City in Apeldoorn tot berichten dat de uitrol van 'de witte kastjes' door RadioLed binnenkort van start zou gaan.

Eind maart meer duidelijkheid De afgelopen maanden zijn we verschillende malen in gesprek geweest met de gemeente over dit onderwerp, waarbij we onze zorgen omtrent Smart City en de kastjes goed hebben kunnen overbrengen. De gemeente heeft ook kritische vragen gesteld aan RadioLed en onze vragen daarin meegenomen.

+Lees meer...

Deze gesprekken zijn nog steeds gaande. Eind maart hebben wij weer een overleg met de gemeente, we hopen dan meer duidelijkheid te krijgen. We zijn blij dat de uitrol tot nu toe nog niet heeft plaatsgevonden en blijven hoop houden dat dit überhaupt niet zal gebeuren.

Zorgen over straling Omdat onze zorgen over Smart City breder zijn dan de kastjes van RadioLed waren we op 4 maart aanwezig bij de Smart City Conferentie in Zeist, een inspirerende middag met veel nuttige informatie vanuit verschillende invalshoeken. Mensen van Stralingsbewust Zeist vertelden daar o.a. over de meetmethode die zij inzetten voor het meten van straling in de buitenruimte: veel uitgebreider dan onze overheid nu doet.

Stralingsbewust Zeist werkt volgens een gestandaardiseerde wereldwijde meetmethode (na een oproep van Magda Havas (een Canadese professor) om het wereldwijd op dezelfde manier te meten). Inmiddels zijn ook Huizen/Bussum, Amersfoort en Smart city Helmond aangehaakt bij dit initiatief.

Dit willen we ook graag in Apeldoorn op poten zetten, omdat we dan echt inzichtelijk kunnen maken wat de blootstelling is en dat ook kunnen vergelijken met andere plekken. Als we daar op tijd mee beginnen, kunnen we ook de toename aan straling aantoonbaar maken. Heel belangrijk dus wat ons betreft en redelijk eenvoudig uitvoerbaar (ook voor mensen die geen opleiding voor meetspecialist hebben gehad).

Het kost alleen wel tijd, vooral omdat het gaat om een groot aantal meetpunten (kruispunten op een aantal geselecteerde straten in een stad). Met z'n vijven als kerngroep is onze capaciteit beperkt.

Dus hierbij een oproep: zijn er mensen die met ons mee willen doen? Zodat we ook Apeldoorn in beeld kunnen krijgen! Met genoeg aanmeldingen, denken we met één keer per maand een ochtend of middag een goede slag te kunnen maken. We horen het graag! En wil je eerst meer weten, neem dan contact op met Inge via igeerling@hotmail.com.

Hier kun je zien wat ze in Zeist al hebben gemeten, scroll naar beneden voor het onderste plaatje voor de meetuitkomsten en een video hierover: https://stralingsbewustzeist.nl/situatie-in-zeist/ En op deze website meer info over het wereldwijde initiatief: https://globalemf.net/

Hartelijke groeten van de kerngroep Bezorgde Burgers Apeldoorn