You, the petitioner

Updates

Van voortgezet speciaal onderwijs naar gespecialiseerd voortgezet onderwijs

Ondertekenaar Henk Vegter, vakdocent rekenen en wiskunde, vraagt u de petitie Van voortgezet speciaal onderwijs naar gespecialiseerd voortgezet onderwijs te ondertekenen:

vanvsonaargvo.petities.nl

2020-11-10

OORZAAK van CORONA D666

Zolang de politieke partijen als D666 en GROEN LINKS IN onze regering zit zullen er nog meer rampen komen in Nederland. Dit is de oorzaak dat er pandemie's komen in deze wereld.

+Read more...

D666 partij voor demonen heeft al veel kapot gemaakt in ons land helaas. Dood en verderf partij is dit voor heel de wereld. Nederland wordt WAKKER A.U.B voor het te laat is

2020-11-20 | Petition Uit de Europese unie

Voortijdig levenseinde van 13 prachtige Canadese populieren

Met diepe verslagenheid en verontwaardiging moeten wij u kennis geven van de moedwillige en te vroege levensbeëindiging van onze geliefde, prachtige Canadese populieren op de Westerdijk ( *1950 - †2020 ). Deze daad van vooropgezet vandalisme - door B&W en gemeenteraad van Hoorn - kon plaatsvinden door het negeren van contra-expertise, die door burgers uit eigen zak gefinancierd werd, en door het terzijde schuiven van een petitie met 2905 ondertekenaars. De Kerngroep Westerdijkbomen In plaats van bloemen stellen wij u voor een donatie te doen aan de landelijke Bomenstichting via NL51 INGB 0002 1087 55 o.v.v.

+Read more...

'gift'.

optocht

2020-11-19 | Petition Stop Bomenkap Westerdijk Hoorn

Bedankje

Aan Iedereen die ondertekend heeft bedankt hiervoor. We zijn over de 350 heen maar ik zou heel graag nog meer handtekeningen hebben. Dus blijf deze petitie delen, doorgeven, vertel erover etc.

+Read more...

Als we elke dag 100 handtekening erbij krijgen dan zitten we over minder dan een week aan de 1000! En zo ben ik in gedachten al veel verder aan het tellen. Doen jullie mee.

Faunabeheerplan in Provinciale Staten

Beste supporters van de werkgroep Kunderberg-Natuur,

Op 11 december a.s. wordt in de Provinciale Staten het faunabeheerplan van de provincie Limburg besproken.

+Read more...

Wij hebben daarom de datum waarop de petitie bij de provincie wordt ingediend vervroegd naar 9 december 2020.

Zoals u misschien al is opgevallen is het aantal ondertekenaars enorm gegroeid. Mocht u nog iemand kennen die wel zou willen tekenen maar dat nog niet heeft gedaan, zou het fijn zijn als u deze vroegere termijn onder de aandacht bracht.

Wij zijn u zeer dankbaar voor uw ondersteuning!

2020-11-19 | Petition Stop de jacht op de Kunderberg

Midvliet teleurgesteld in advies college om zendtijd aan LVTV te gunnen

Leidschendam - Eén keer in de vijf jaar wijst het Commissariaat voor de Media zendtijd toe aan een lokale omroep. In Leidschendam-Voorburg hebben 2 omroepen zich aangemeld: Stichting Voorburgse en Leidschendamse Lokale Omroep Midvliet (Midvliet) en Stichting Omroep Leidschendam-Voorburg (LVTV).

Het College van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om een gemotiveerde voorkeur uit te spreken voor Stichting Omroep Leidschendam-Voorburg en dit advies mede te delen aan het Commissariaat voor de Media.

+Read more...

De gemeenteraad neemt hierover naar verwachting begin januari 2021 een besluit.

Het bestuur en de meer dan 50 medewerkers van Midvliet zijn onaangenaam verrast met het advies en het onaangekondigde persbericht en hopen de gemeenteraad te kunnen overtuigen om een andere keuze te maken. “Het advies van het College is gebaseerd op een papieren exercitie en doet geen recht aan de werkelijkheid en is dan ook ondoordacht”, aldus Cees Siermann namens het bestuur van Midvliet.

De afgelopen 29 jaar is de licentie als publieke lokale omroep Midvliet gegund geweest in Leidschendam-Voorburg. Siermann: “Midvliet wordt gedragen en bemenst door meer dan 50 medewerkers die belangeloos journalistieke producties brengen, cultuur, educatie en entertainment op radio, TV en online. Midvliet voldoet aan alle formele wettelijke vereisten, van representativiteit van het PBO tot het toereikend media aanbod, van financiële huishouding tot multimedialiteit. Maar Midvliet is meer. Midvliet betekent wat voor de lokale samenleving. De omroep werkt nauw samen met de vele maatschappelijke organisaties, zoals onderwijsinstellingen en Omroep West die een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan met Midvliet. Verslaggevers van Omroep West zijn in huis bij de redactie van Midvliet. Omdat Midvliet een brede lokale omroep is en een maatschappelijke rol vervult die verder gaat dan het produceren van korte online filmpjes”.

“Midvliet is geen commerciële producent, maar een echte publieke lokale omroep”, vervolgt Siermann. “Een erkend leerbedrijf voor stagiaires; dagelijkse nieuwsvoorziening in coronatijd, livestreams van evenementen die door corona niet door konden gaan met publiek, achtergronden bij het nieuws, sport in de regio, een totaal muziekaanbod voor álle doelgroepen. Van klassiek tot hip-hop, van rock tot opera. Podcasts, Instagram stories, live radiotalkshows met gasten, documentaires, het is echt te veel om op te noemen”.

Het bestuur van Midvliet zegt het zuur te vinden te moeten constateren dat “al het bovenstaande met een pennenstreek dreigt te worden vernietigd ten faveure van een commerciële producent uit Rijswijk. In een klap alle opgebouwde waarden kwijt die een publieke lokale omroep zo uniek, relevant én noodzakelijk maken voor de lokale samenleving.”

“Het bestuur en de medewerkers rekenen op de wijsheid van de gemeenteraadsleden om het advies van het college niet over te nemen en Midvliet als brede, gedragen omroep ook voor de komende vijf jaar te kiezen. Dat hebben de inwoners van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk verdiend”, aldus Siermann.

LVTV vijf jaar actief LVTV is van de Stichting Omroep Leidschendam-Voorburg, maar wel van dezelfde mensen als Omroep Rijswijk, Feel Good Radio en Pijnacker-Nootdorp TV. LVTV is nu vijf jaar actief in Leidschendam-Voorburg en richt zich tot dusverre met name op online nieuws en videofilmpjes op internet. “Daarnaast hebben we heel veel mensen die onze livestreams van raadsvergaderingen volgen”, voegt Joey Koeijvoets van LVTV toe. “We zijn er trots op dat we al een groot online bereik hebben met zo’n 6.000 vaste volgers. Jammer genoeg zijn er echter ook veel mensen die ons nog niet kennen.”

Tot op heden werkt LVTV vanuit Rijswijk. “Maar we willen er straks zijn voor en door de inwoners van Leidschendam-Voorburg”, aldus Koevoets. “We willen ook wel iets gaan doen vanuit een locatie in Leidschendam-Voorburg. Verder zijn ook wij een vrijwilligersorganisatie die met mensen uit de gemeente wil werken en gaan ons met LVTV puur richten op het lokale nieuws. Daarnaast zijn wij van plan om dan ook radio in Leidschendam-Voorburg te gaan verzorgen.”

2020-11-19 | Petition Steun Midvliet als lokale omroep

Bilderdijkstraat Heemskerk

Als u een kijkje gaat nemen bij de Bilderdijkstraat van Heemskerk, kunt u zien dat het hele fenomeen tijdelijke woningen nou precies is wat we NIET willen.

De woningen ogen als een asielzoekerscentrum en voegen niets toe aan het straatbeeld.

+Read more...

Het oogt mijn inziens zelfs deprimerend, maar meningen verschillen.

Ik trof de eerste keer dat ik ging kijken al divers grofvuil, zoals bijv. Matrassen, in de voortuintjes en op straat aan. Ook dat is nou net wat we niet willen.

Het veld waarop de 2 (2 verdieping) flatjes zijn geplaatst, en het rijtje rijtjes woning is qua oppervlakte veel kleiner als de aangewezen groen hier in de buurt. Als je ziet hoeveel ze al op dat veldje hebben geprakt, bedenk dan eens hoe veel en hoe vol het hier zal worden!

Het groen moet blijven, de speelveldjes moeten blijven, de honden moeten kunnen worden uitgelaten en los gelaten. Dit is niet wat we willen!!

Teken a.u.b. de petitie en deel hem verder

DELEN

Op dit moment 194 handtekeningen in nog geen 48 uur.

Wil iedereen zoveel mogelijk delen? En iedere handtekening is er 1 dus als er partners en/of kinderen iedereen in het gezin apart laten ondertekenen. Familie, vrienden mogen ook ondertekenen.

Iedereen die al ondertekend heeft bedankt hiervoor..

Signaal afgegeven

Dag allen,

Zojuist hebben wij de tussenstand van de petitie inclusief een begeleidend schrijven aangeboden bij de griffie. Het stuk wordt aangeleverd aan de verschillende gemeenteraadsleden.

+Read more...

Het realiseren van voldoende (starters)woningen vraagt om het benutten van maximale bouwpotentieel!

Mochten jullie vragen hebben, suggesties hebben of ons willen ondersteunen, neem dan vooral contact op met Tim of met Jasper!

2020-11-18 | Petition Starters in Gorssel, wake-up