U, de petitionaris

Nieuws

Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen

De petitionaris van de petitie Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Heb jij als vrijwilliger ook last van teveel regels en wetten?

De overheid strooit met wetten en regels alsof het snoepgoed is. Neem nou die UBO-registratie, die kan toch nooit voor vrijwilligers bedoeld zijn? Ben je het hier mee eens? Onderteken de petitie."

https://stopregeldrukvrijwilligers.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

21-05-2022

Bijeenkomst herontwikkeling en uitbreiding van azc Sweikhuizen

Het COA nodigt omwonenden uit om (wederom) in gesprek te gaan over de herontwikkeling en uitbreiding van azc Sweikhuizen. Woensdag 26 juni 19.00 tot 21.00 uur

Verdere informatie over deze bijeenkomst is aan te vragen door te mailen met UitbreidingAZC@gmail.com.

Follow the Money publiceert over de illegale overmatige monitoring bij Transactie Monitoring Nederland (TMNL)

Goed nieuws. Vandaag publiceert Follow the Money het artikel van Jan-Hein Strop over de onrechtmatige werkwijze van banken en Transactie Monitoring Nederland waartegen mede onze petitie gericht was.

+Lees meer...

Zie het artikel hier.

Human Rights in Finance.EU zal volgende week DNB proberen te overtuigen dat het nuttig is over haar eigen schaduw heen te springen en per onmiddelijk een eind te maken aan de extra monitoring bij/door TMNL en de banken. Lees hier de update op onze site..

En het mooiste nieuws. Het ziet ernaar uit dat er een kort geding komt bij de bestuursrechter om DNB ertoe te brengen te handhaven. Mogelijk al medio juli. Het zaaknummer is 24/5513 en we houden u op de hoogte.

Overig nieuws: banken blijven helaas bezig de klanten in het buitenland te de-risken/off-boarden. Verder was er gisteren een zitting bij het College van de Rechten van de Mens over discriminatie door banken. Uitspraak daarin volgt over 6 weken.

Aanbieden petitie aan de burgemeester van Apeldoorn, Ton Heerts, op donderdag 20 juni 2024 om 18.45 uur.

Aan alle ondertekenaars van deze petitie,

Na een grondige voorbereiding, flyeren, het voeren van vele gesprekken en in het kader van openheid kan ik jullie het volgende meedelen:

onze burgemeester van Apeldoorn, Ton Heerts, neemt de petitie persoonlijk in ontvangst op donderdag 20 juni van 18.45 uur – 19.00 uur. Dit heuglijke moment vindt plaats in de Burgerzaal van het gemeentehuis Markplein 1 te Apeldoorn.

+Lees meer...

Als petitionaris moet mij van het hart dat het de burgemeester siert dat hij dat wil doen. Namens jullie, alle burgers van Klarenbeek e.o., wil ik hem op voorhand bedanken voor zijn sportieve opstelling. Het wordt een mooi en feestelijk moment.

George Westerduin

PS Indien jullie erbij willen zijn, wees dan op tijd.

Manifest voor duurzaam pedagogisch leiderschap

Lectoraat Opvoeden en (op)leiden naar duurzaam en democratisch samenleven heeft dinsdag 11 juni een manifest gelanceerd. Lector José Middendorp van academie primair onderwijs van NHL Stenden Hogeschool overhandigde het aan haar kleindochter, symbool voor een hoopvolle toekomst.

+Lees meer...

De locatie van het congres was goed gekozen: Cycle-Up HUB, in Leeuwarden. Een plek die ademt dat afval de grondstof is voor een betere toekomst. Van niets iets maken, een plek waar de circulaire economie in de praktijk wordt gebracht. Een plek van lokaal werken èn nationaal mensen inspireren, motiveren en helpen om circulair te ondernemen. De plek waar studenten en bedrijven van en met elkaar leren in lab circularity. José opende de manifestatie met verwondering. Een gouden ei geëtaleerd op een bedje van watten in een glazen stolp. Ze vertelde hoe ze het bijzondere ei bij kleuters introduceerde in de kring, het ei tegen haar oor hield en vertelde wat het ei haar zei: 'Het ei ziet kinderen plezier maken en elkaar helpen'. Daarna werd het ei doorgegeven. Alle kinderen kwamen aan bod met eigen creatieve woorden. Een opmaat voor dag met appèl op professionele moed en het opleidenen van studenten als game changers van de toekomst. Het waartoe gedefinieerd als manifest. daartoe tal van praktische handvatten gedeeld als: het pedagogisch prioriteitenspel, spiegelbrieven, maakplaats, kunstenaarsmindset, denkmuur, doelenmuur en de vraag achter de vraag. Een hoopvolle toekomst start bij kinderen, leerlingen en studenten. het start in het onderwijs met de pedagogiek van de hoop.

Manifest voor duurzaam en pedagogisch leiderschap

Denk en handel hoopvol Neem morele verantwoordelijkheid Bied weerstand Vertraag Denk en handel rationeel vind ruimte Denk en handel pluralistisch Volhard Twijfel!

Tevens werd deze dag onderwijspetitie lerenvoorhetleven.nu gestart. Deze sluit helemaal aan bij het gedachtegoed van het lectoraat en roept op om prioriteit en ruimte te geven aan het integreren van toekomstgericht onderwijs.

De petitie is overhandigd

De petitie is vandaag overhandigd aan de Commissie voor Defensie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Deze commissieleden waren er:

  • R. de Roon (PVV)
  • S.P.A.
+Lees meer...

Erkens (VVD) - L.A.J.M. Dassen (Volt) - I. Kahraman (NSC) - D.G. Boswijk (CDA) - J. Nordkamp (GroenLinks-PvdA)

Bron: TweedeKamer.nl

11-06-2024 | Petitie Meer wapens voor Oekraïne

Stand van zaken

Wat mooi dat we al op 220 ondertekeningen zitten! Dat is een mooi aantal en geeft goed aan wat het dorp vind.

Wij hebben in de tussentijd ook niet stilgezeten.

+Lees meer...

Op 8 mei heeft de werkgroep een gesprek gehad met de wethouder Jacolien Hartman. In dit gesprek hebben wij onze verontrusting overgebracht over de komt van de pioenrozen en de bijbehorende giftige middellen en overkappingen. Zij heeft toegezegd om een informatie avond te organiseren waar de teler, specialisten en alle bewoners welkom zijn. Onder leiding van een neutrale gespreksleider zal iedere partij zijn/haar mening kunnen geven.

Van te voren kunnen we alvast een aantal vragen opsturen waar we voortijds antwoorden op krijgen. Zo zijn we voorbereid op die avond met dezelfde kennis als de teler. Heb je goede vragen die je van te voren alvast wilt stellen, stuur ze naar pioenrozentricht@gmail.com.

Je bent ook altijd welkom om de petitie door te sturen. Elke stem is nodig!

Voortgang

Het gaat goed met de petitie. Blijf hem delen mensen..