U, de petitionaris

Nieuws

Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen

De petitionaris van de petitie Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Heb jij als vrijwilliger ook last van teveel regels en wetten?

De overheid strooit met wetten en regels alsof het snoepgoed is. Neem nou die UBO-registratie, die kan toch nooit voor vrijwilligers bedoeld zijn? Ben je het hier mee eens? Onderteken de petitie."

https://stopregeldrukvrijwilligers.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

21-05-2022

Een vliegende start!

Wat een week is dit geweest! Al voordat de petitie ondertekenbaar werd hebben we contact gezocht met organisaties die ons zouden kunnen steunen, experts op het gebied van Dyscalculie en nieuwredacties van kranten, online media en tv zenders. Vrijwel onmiddellijk reageerde Joli Luijckx van Balans Digitaal en werd besloten om de petitie samen bij de Tweede Kamer aan te bieden op 15 of 16 april wanneer daar een debat plaatsvindt over het MBO.

+Lees meer...

Ook Ouders & Onderwijs heeft haar steun toegezegd.

Inmiddels zijn we, mede dankzij de promotie vanuit Balans Digitaal, de 600 ondertekeningen gepasseerd en hebben we zelfs al een reactie van een kamerlid voorbij zien komen!

Iets wat wij ons niet eens hadden gerealiseerd is dat voor MBO opleidingen van niveau 3 en 4 sprake is van een prestatiebeurs. Dit houdt in dat wanneer de leerling niet binnen 10 jaar na aanvang van de opleiding in staat is om het diploma te halen, de volledige studiebeurs inclusief de kosten voor de OV kaart zullen moeten worden terugbetaald. Dat houdt in dat je dus èn geen diploma, èn een schuld hebt. We hebben al gesproken met iemand die hierdoor gestopt is met haar studie en we zijn bang dat er meer zullen volgen.

Hopelijk lukt het om in de komende periode nog meer ruchtbaarheid te geven aan onze actie en een nog stevigere vuist te maken. Jij kunt daarbij helpen door deze petitie zo veel mogelijk te delen.

Alvast bedankt voor de steun en we houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Help ons aan 100.000 ✍️✍️

Aan alle ondertekenaars van de petitie van 2021,

Je hebt het vast zien langskomen de laatste week. Long Covid patiënten in Nederland (geschat op 450.000, waarvan 90.000 zeer ernstig ziek) houden een petitie om gespecialiseerde Long Covid klinieken gerealiseerd te krijgen. Omdat je in 2021 onze petitie voor erkenning van Long Covid hebt gesteund, durven we je het nog een keer te vragen: zou je onze huidige petitie ook willen ondertekenen?

In Nederland kunnen Long Covid patiënten momenteel nergens terecht, waar in Duitsland al 100 gespecialiseerde Long Covid klinieken bestaan. Donderdag 15 februari wordt in de Tweede Kamer gestemd over het amendement van GL/PvdA TK-lid Julian Bushoff.

+Lees meer...

Dit amendement verzoekt de regering om 27 miljoen euro te investeren in Long Covid klinieken, waardoor onderzoek en behandeling de zorg van patiënten met Long Covid (en andere PAIS patiënten) kan verbeteren.

Tot 13 februari kunnen mensen de petitie ondertekenen. De teller staat nu op 89.000 handtekeningen. Maar hoe meer stemmen hoe beter! Help je ons aan 100.000 ✍️?

Alvast dank en fijne dag,

Long Covid Nederland

*Join the Artistic Movement: Sign for Women's Creative Community*

Join the movement! We've already received support from 133 people around the world, 86 of whom are proud residents of Amsterdam! But we still need your support to reach our goal. Sign now and help us create a dedicated space for women's creativity and expression.

+Lees meer...

With your signature, we'll be one step closer to realising our vision of uniting artists from all walks of life and exploring the rich history and legacy of women through art. Make your voice count! Together we can make a difference. Sign up today and be part of this inspiring movement!

9000 gepasseerd

Een goede zaak voorlopig toch nog geen regering dus we gaan de datum wederom verschuiven 10.000 moet toch wel haalbaar zijn einde. Van de week.

10-02-2024 | Petitie Open Lelystad Airport

Overleg blijft voortbestaan..

21 februari as is er opnieuw overleg! De wil van beide kanten is er, maar we moeten ervoor zorgen dat de aandacht voor ons niet verminderd! .

Vrijdag 9 februari 22.04

Vanavond bij thuiskomst, afzetborden voor wegwerkzaamheden lagen her en der op de grond. Jeugd luidruchtig op het betonnen schip.

+Lees meer...

Auto's en brommers met hoge snelheid aan het rondrijden. A.E.D. stond te loeien omdat de kast losgemaakt werd.

Petitie aangeboden aan Vaste 2e Kamer Commissie LNV, maar we gaan nog even door.

Op dinsdag 30 januari hebben wij namens ons Landelijk Netwerk de petitie “Voor een Beter Natuurbeleid; Stop grootschalige bomenkap”, met >36.000 ondertekenaars, aangeboden aan de leden van de Vaste Tweede Kamer Commissie LNV in Den Haag. (Hier vindt u de begeleidende speech die Joke Volkers hierbij heeft gehouden: https://bos-en-bomenbescherming.nl/overhandiging-petitie-groot-succes/). Tevens hebben wij mappen met nadere informatie aan elk commissielid uitgedeeld. Een groot deel van de commissieleden was aanwezig; naar men ons liet weten was dit vrij uitzonderlijk. Er was veel interesse vanuit de commissieleden en er werd aandachtig geluisterd. O.a.

+Lees meer...

vanuit Groningen, Brabant, Gelderland, Noord Holland, Zuid Holland, Overijssel, en zelfs vanaf Texel was een aantal LNBBB supporters speciaal hiervoor naar Den Haag gekomen; geweldig deze steun! Mooi was ook dat Omroep Gelderland aandacht heeft willen besteden aan onze petitie; https://www.gld.nl/nieuws/8089697/boosheid-over-grootschalige-bomenkap-in-gelderland, Pauline de Vries, mede oprichter van het Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg (Doetinchem; met zo’n 60 deelnemende omwonenden) nam hier de honneurs waar namens ons Netwerk. Helaas wilde Staatsbosbeheer niet aan deze radio en TV uitzending meewerken, maar zij zonden wel een oud PR filmpje in waarin zij wezen op hun “verjonging door nieuwe aanplant”. Echter betrof het hier geen nieuwe bomen, maar achterstallige compensatie herplant voor duizenden gekapte bomen. O.a. door ruimtegebrek loopt SBB enorm achter op deze grote aantallen nog verplichte herplant. Bovendien waren de bomenkapcijfers die de WUR liet zien niet correct; de kap voor biomassa was hierbij helaas niet meegerekend, waardoor het leek “dat het allemaal wel meeviel”.. Ook hadden wij graag wederhoor willen bieden met onze LNBBB wetenschappers/deskundigen. Tevens werden wij door Omroep Gelderland betiteld als “actiegroep”; terwijl wij ons wel duidelijk hebben voorgesteld als overkoepelend orgaan van verenigingen, stichtingen, werkgroepen, comité’s en een enkele actiegroep.. Maar hoe dan ook; de publiciteit was uiteraard belangrijk; inmiddels zijn er sinds dinsdag 30 januari wel meer dan 1000 petitie ondertekenaars bijgekomen! We laten ‘m daarom nog maar even in de lucht..

De volgende stap: wij streven er nu naar een overleg met deze Commissie te bewerkstelligen, waarmee wij hopen op een kans onze punten, samen met onze deskundigen, nader te kunnen onderbouwen. Allen nogmaals hartelijk dank voor uw steun, en: Wij Gaan Door!..

Met vriendelijke groet, Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming

Joke Volkers, Mieke Vodegel en Marjan Houpt

Ontlast van het zware bouwverkeer

Afgelopen vrijdag, 2 februari, hebben wij een reactie ontvangen van de wethouder in samenwerking met de projectleider van het Arendsplein naar aanleiding van ons verzoek om de Prins Frederikstraat te ontlasten van het vele en zware bouwverkeer.

De inrichting van de bouwplaats op het Arendsplein is op dit moment zodanig, dat helaas alle verkeer dat te maken heeft met de sloop van de westvleugel van Arendshof II via de Frederikstraat moet verlopen. Zodra echter gestart wordt met de bouw van het zogenaamde Altera complex op de plaats van deze westvleugel, zal de Frederikstraat alleen worden gebruikt voor de aanvoer van alles wat met deze bouw te maken heeft; de afvoer zal plaatsvinden via de Kegelstraat.

Dit betekent concreet dat we (hopelijk) voor de helft zullen worden ontlast van dit zware bouwverkeer.

+Lees meer...

In ieder geval hebben we een luisterend oor gevonden bij de gemeente en een heel klein succesje geboekt met ons verzoek. We gaan uit van een positieve insteek, maar zullen de gedane beloftes wel goed in de gaten blijven houden.

Wij sluiten hiermee deze petitie, maar niet nadat we u nogmaals hartelijk willen bedanken voor uw steun!