U, de petitionaris

Nieuws

Stichting Petities.nl 18 jaar geleden op 27 april 2004 opgericht

Sinds de oprichting van de stichting Petities.nl zijn 16.425 petities doorgelaten, er waren 8.790 pogingen.,15.173 petities verzamelden samen 18.140.533 ondertekeningen. Om dat te vieren krijgt Petities.nl een nieuwe website cadeau deze zomer, de 5e.

Screenshot_2022-04-27_at_07.11.08 van statuten

Felicitatie op twitter, op Mastadon, Facebook en Instagram

27-04-2022

Petitie Humanitas

Beste geïnteresseerden en ondertekenaars,

Gisteren (28 maart 2024) is er een artikel op Rtlnieuws verschenen over de petitie van Humanitas met hetzelfde doel als deze petitie. Per abuis is er een link naar deze petitie in het artikel gezet.

Humanitas heeft onlangs een geweldig initiatief genomen om een einde te maken aan de schuldenindustrie.

+Lees meer...

Ik wil alle geïnteresseerden en ondertekenaars dan ook graag aanmoedigen om de petitie van Humanitas te ondersteunen via:

https://doneren.humanitas.nl/stopdeschuldenindustrienu

Om verwarring te voorkomen zal deze petitie gesloten worden.

29-03-2024 | Petitie Stop de schuldenindustrie

Aanvragers monumentenstatus gaan in beroep

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westland heeft op 5 februari 2024 opnieuw laten weten dat het de begraafplaats aan de Dijkweg niet monumentwaardig vindt. B & W hebben de hun eerdere motivering aangepast, dat wel.

+Lees meer...

Maar Erfgoedvereniging Heemschut, gesteund door stichting Terebinth, het Cuypersgenootschap en het Genootschap Oud-Westland, hebben op 14 maart beroep aangetekend. Volgens Heemschut c.s. wordt de beschikking niet gedragen door een deugdelijke motivering. Zij betwisten met name de basis van de beschikking, de geactualiseerde waardenstelling van bureau Dorp, Stad en Land (DSL) van 15 juni 2022, en scharen zich achter het advies van de Commissie Bezwaren Westland van 9 maart 2022 om het bezwaar ontvankelijk en gegrond te verklaren. Volgens de Commissie voldeed de primaire beschikking destijds niet aan de eisen van een deugdelijke motivering en belangenafweging: er valt het nodige af te dingen op het herziene rapport van DSL. Bovendien zijn de bezwaren van de R.K.-parochie niet concreet: er is immers alleen sprake van een mogelijk in de toekomst te nemen besluit over verkoop. Dat besluit is nog niet genomen, laat staan dat er concrete afspraken zijn gemaakt over een nieuwe invulling van het perceel. En ten slotte: er is niet onderzocht of de financiële bezwaren van de R.K.-parochie door de voorstellen van de bezwaarmakers kunnen worden ondervangen. De Rechtbank te Den Haag zal nu uitsluitsel moeten geven.

Oog tv/radio website: wethouder reageert op vragen

Kunstenaars hoeven zich geen zorgen te maken dat er atelierruimte gaat verdwijnen uit de gemeente. Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) zegt dat het de bedoeling is dat er op lange termijn ruimte wordt toegevoegd.

+Lees meer...

Het Parool: Amsterdammers over schrappen metro 53

Het Parool verzamelde reacties over het voorgestelde schrappen van metro 53. Dat is een consequentie van de ontvlechting.

+Lees meer...

Bewoners in Zuidoost moeten dan overstappen op Van der Madeweg om de metrohaltes Spaklerweg en CS en alles ertussen te bereiken.

Er kwamen allerlei reacties die gratis terug te lezen zijn en als dat niet werkt via deze kopie. Lees ook het pleidooi om metro 51 naast 53 ook te schrappen voor goede ontvlechting.

De petitionaris van deze petitie kreeg 'het laatste woord' met deze bijdrage:

‘Amsterdam heeft onnodig complex en duur metronetwerk’

Bewoners van Zuidoost willen metrolijn 53 behouden en verbazen zich: “Het plan om te ontvlechten lijkt wel onkruid dat telkens weer terugkeert.” Ontvlechten is cruciaal om metrolijnen frequent en liefst geautomatiseerd en goedkoop te laten rijden; zonder andere lijnen tegen te komen rijdt een metro dan snel heel vaak op en neer, zonder gepuzzel met een dienstregeling.

In het verleden zijn er heel democratisch door de gemeenteraad beslissingen genomen over metrolijnen. Soms om te beknibbelen en soms om bewoners te plezieren, maar altijd waren het compromissen. Uiteindelijk heeft Amsterdam daardoor nu een bijzonder complex en duur metronetwerk dat lastig te exploiteren en te beveiligen is, omdat voorkomen moet worden dat kruisende metro’s op elkaar botsen.

Metronetwerken werken dus goed als je veel kunt overstappen en metro’s frequent rijden. Hoe los je dit democratisch op?

Vergadering met de dorpsraad

Beste bewoners van Melissant en omstreken,

Gisteravond hebben wij (onze actiegroep) een positief gesprek gehad met de dorpsraad van Melissant. Helaas zijn zij nooit op de hoogte gebracht van de plannen voor de bouw van units voor de arbeidsmigranten.

+Lees meer...

De dorpsraad is wel bereid om ons te helpen en ondersteunen waar nodig. Dit is zeer positief. Wij gaan binnenkort weer samen vergaderen en hebben op korte termijn jullie hulp nodig. Dit is nog maar het begin, wordt vervolgd.

Dit zeggen de politieke partijen in onze gemeente in de verkiezingsprogramma's:

BVHlokaal Afschaffen: Ja z.s.m. Al meerdere pogingen in de Raad gedaan om het voor elkaar te krijgen.

+Lees meer...

Maar geen meerderheid gevonden. CU Afschaffen: Ja per 1 januari 2023
D66 Afschaffen: Ja z.s.m.
Is in 2021 vergeefs aan de Raad voorgelegd door D66 en nu weer opgenomen in het verkiezingsprogramma. SGP Afschaffen: Ja z.s.m.
Al wel gepoogd, nog niet gelukt. VVD Afschaffen: Ja maar niet voor 1 januari 2024. Vóór 2024 heeft de gemeente niet genoeg geld daarvoor. Anders zou de OZB omhoog moeten.

Dit zeggen de politieke partijen in onze gemeente:

BVHlokaal Afschaffen: Ja z.s.m. Al meerdere pogingen in de Raad gedaan om het voor elkaar te krijgen.

+Lees meer...

Maar geen meerderheid gevonden. CU Afschaffen: Ja per 1 januari 2023
D66 Afschaffen: Ja z.s.m. Is in 2021 vergeefs aan de Raad voorgelegd door D66 en nu weer opgenomen in het verkiezingsprogramma. SGP Ja z.s.m. Al wel gepoogd, nog niet gelukt. Utrechtse Heuvelrug VVD Ja, maar niet voor 1 januari 2024 Vóór 2024 heeft de gemeente niet genoeg geld daarvoor. Anders zou de OZB omhoog moeten.

De petitie wordt op 11 april aangeboden. Komt allen!

Beste liefhebber van het Purmerbos,

In 2021 startte de petitie ‘Behoud natuurgebied Purmerbos’. Na vele rondes met aangepaste plannen over boskap voor woningbouw heeft de gemeente Purmerend haar definitieve visie voor de Oostflank gepresenteerd.

+Lees meer...

We nodigen iedereen van harte uit om op donderdag 11 april om 19.30 uur in het Stadhuis Purmerend (Purmersteenweg 42, 1441DM Purmerend), voorafgaand aan de commissievergadering samen met ons de petitie aan te bieden.

Vóór het Purmerbos

Helaas wordt het volledige Purmerbos nog steeds bedreigd:

  • Met de bouw van 1300 woningen op het aangrenzende weiland in de Purmer Zuid-Zuid, een cruciale groene bufferzone tussen stad, bos en moeras.
  • Met de aanleg van een autoweg/busbaan dwars door het Purmerbos.
  • Het volledige Purmerbos staat nog steeds aangemerkt als toekomstig ontwikkelgebied voor woningbouw.

Lees de toelichting hieronder en op: https://www.behoudvanpurmerbos.nl/veelgestelde-vragen/

Vóór woningbouw

Wij roepen de gemeente op de bestaande binnenstedelijke plannen, zoals het Stationsgebied, de Wheermolen Oost en de Koog, nu daadwerkelijk en snel te gaan uitvoeren. Op deze locaties kan ruimschoots meer worden gebouwd dan nodig is om in de totale woningbehoefte voor alle doelgroepen te kunnen voorzien. Onderzoek wijst uit dat woningbouw in het groen duurder is voor de maatschappij en niet sneller gaat.


ODE AAN HET PURMERBOS Zaterdag 6 april tussen 10 en 14 uur – bij Bosingang De Eik aan de Westerweg

Breng tijdens deze vrolijke bijeenkomst een ode aan het Purmerbos en laat daarmee blijken hoe lief je het hebt. Zing een lied, doe een rap, dans of 'Spoken word' of speel iets op je muziekinstrument op een klein podium in het bos. Schrijf een brief of gedicht, maak een tekening of een ander mooi kunstwerk of knutsel iets samen, bijvoorbeeld op school. Neem wat je gemaakt of geschreven hebt mee. Wij ontvangen je graag en alles wat gemaakt is bieden we aan, aan de gemeenteraad op 11 april, samen met de petitie. Het is een mooie creatieve aanvulling bij alle 9.668 handtekeningen die al zijn gezet. Zie: https://www.ivn.nl/afdeling/waterland/natuuractiviteiten/ode-aan-het-purmerbos/

Dank je wel voor jullie steun en graag tot 6 en/of 11 april. Komt allen! Namens,

IVN Waterland, Stichting Behoud van Purmerbos, Stichting Behoud Waterland

Mailadres voor correspondentie: purmerboskap@gmail.com


TOELICHTINGEN:

Geen bebouwing Purmer Zuid-Zuid Met het bebouwen van het weiland van de Purmer Zuid-Zuid verdwijnt een bufferzone die de biodiversiteit van het ecologisch meest hoogwaardige gedeelte van het Purmerbos en naastgelegen moeras momenteel in stand houdt. Essentieel foerageer-, slaap-, en voedselgebied voor veel (rode lijst) soorten verdwijnt. Met de keuze om het weiland naast een kwetsbaar natuurgebied te willen bebouwen, heeft de gemeente aangegeven dat de toekomstige bewoners vanuit Purmerend Zuid-Zuid ter plekke niet het bosgebied in mogen. De huidige ingang wordt afgesloten om de druk van grote aantallen bezoekers te voorkomen. Dit is, ook naar mening van Staatsbosbeheer, een onhoudbare situatie. De bewoners zullen zelf hun weg zoeken om het bosgebied in te gaan. Voor een goede recreatiezonering van het totale Purmerbos is woningbouw in de Purmer Zuid-Zuid niet wenselijk, nog afgezien van de hoogbouw die men voorstaat.

Geen autoweg door het Purmerbos

Bomen worden gekapt, 1/10 deel van het bos raakt geïsoleerd (straks bebouwd) en de essentiële leefruimte van soorten wordt te klein en zal verdwijnen. Het losloopgebied van honden zal drastisch verkleinen, terwijl dit met de komst van 13.500 nieuwe bewoners juist veel intensiever gebruikt zal gaan worden. Een veelgehoord argument is dat ‘die weg daar altijd al gepland was’ en het bos ‘ooit bedoeld voor woningbouw’ en dat het daarom nu wel mag verdwijnen, maar dit doet ernstige afbreuk aan de hoge natuurwaarden die het Purmerbos in de afgelopen 40 jaar heeft opgebouwd. Daarnaast maakt het ook deel uit van Natuur Netwerk Nederland; bosgebied dat alleen maar uitgebreid dient te worden.

Het Purmerbos mag geen toekomstig ontwikkelgebied zijn

Als het Purmerbos toekomstig ontwikkelgebied wordt, zet dit de deur wagenwijd open voor een Oostflank fase 2 waarvoor, in de toekomst, alsnog het volledige Purmerbos kan/zal verdwijnen. Het Purmerbos is, met 1 - 1,5 miljoen bezoekers per jaar, de essentiële ‘groene long’ voor Purmerend en de regio. De stad moet leefbaar blijven en voldoende buitenruimte bieden, ook in de toekomst en daarom moet deze markering geschrapt worden, zowel in de conceptvisie voor de Oostflank, als in de strategische visie voor de Purmer.

27-03-2024 | Petitie Geen boskap Purmer Zuid Zuid