U, de petitionaris

Nieuws

Nieuwe petities ook via Mastodon

Vanaf nu worden nieuwe petities ook via Mastodon aangekondigd, zie @petities@mastodon.nl.

31.10.2022

Voorzieningenrechter A'dam: geen urgente reden verzoek voorlopige voorziening toe te wijzen

Op woensdag 17 juli 2024 hield de Voorzieningenrechter, Rechtbank Amsterdam, zitting op een verzoek om voorlopige voorziening van Hoogte Kadijk C.V. gericht tegen de termijn in hun omgevingsvergunning.

+Lees meer...

Daartegen hadden zij bezwaar.

Nu het gaat om sloop in een beschermd stadsgezicht, bepaalt de wet WABO, art. 6.1, 2e lid, dat een omgevingsvergunning pas in werking treedt na verstrijken van de bezwaartermijn. In speciale gevallen is uitzondering hierop mogelijk via artikel 6.2 WABO: direct inwerkingtreden. Hierom verzocht Hoogte Kadijk C.V. de Voorzieningenrechter: maar deze zag geen urgent risico in wat aan hem voorlag.

Ook vroeg Hoogte Kadijk C.V. aan de rechter om te bepalen, dat een evt. voor het verstrijken van de bezwaartermijn ingediend verzoek om een voorlopige voorziening opschortende werking ontbeert. De rechter ging hier niet in mee.

Volgens de Voorzieningenrechter treedt de omgevingsvergunning maandag 22 juli in werking. Dan hoeft Hoogte Kadijk CV niet meer om opschorting te vrezen.

Woensdag 24 juli meert een groot schip vol met damwanden langs de werf af. Gaan sloop en slaan van nieuwe damwanden rond de werf in de bouwvak door? Hierover moeten projectontwikkelaars en bouwondernemers de buurt informeren.

Petitie is ingediend

En nu in behandeling door de overheid maar blijf gerust door tekenen .

21.07.2024 | Petitie Open Lelystad Airport

Update over onze petitie en de uitkomst

We willen jullie graag informeren over de recente ontwikkelingen met betrekking tot onze petitie en de reactie die we hebben ontvangen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Onze petitie, ondersteund door vrijwilligers, studenten, ouders, docenten en andere betrokkenen bij het beroepsonderwijs, heeft een hartverwarmende respons gekregen met (tot nu toe) 395 ondertekeningen, daarnaast kregen we heel veel offline steun vanuit diverse organisaties, collega's en politici.

+Lees meer...

Dankzij jullie inzet hebben we een krachtig signaal afgegeven aan de betrokken partijen. Dit succes is alleen mogelijk gemaakt door jullie vastberadenheid en steun.

Besluit van SBB Op 25 juni 2024 hebben we met SBB gesproken. Belangrijkste uitkomsten: *Erkenning van Stichting DIVD blijft gehandhaafd *Maximaal 5 stagiairs per BPV-periode *Studenten werken aan echte opdrachten met voldoende praktijkbegeleiding *SBB blijft betrokken bij de doorontwikkeling en evaluatie

Wat nu? Hoewel de *reactie van OCW teleurstellend is en het besluit van SBB gemengd nieuws brengt, blijven wij vastberaden om het gesprek voort te zetten en nodigen alle betrokken partijen uit om deze kwestie verder te bespreken en naar mogelijke oplossingen te zoeken. Onze gezamenlijke inspanningen zijn nog steeds van cruciaal belang om verandering teweeg te brengen.

Bedankt! We willen iedereen die de petitie heeft getekend, gedeeld en gesteund hartelijk bedanken. Zonder jullie bijdrage zouden we deze vooruitgang niet hebben kunnen boeken. Samen hebben we laten zien wat een verschil we kunnen maken.

  • reactie OCW: "In uw brief van 3 juni jI. verzoekt u de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs om de intrekking van de bpv-erkenning van de DIVD Academy door SBB op te schorten. SBB is als zelfstandig bestuursorgaan belast met de wettelijke taak voor de beoordeling en de erkenning van Ieerbedrijven. Indien SBB besluit tot intrekking van de bpv-erkenning omdat niet meer aan de erkenningsvoorwaarden wordt voldaan en u hiermee oneens bent, dan kunt u uw bezwaar indienen bij de SBB. Het ministerie van OCW kan dit besluit van SBB niet opschorten. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geInformeerd."

Wij delen deze reactie om te benadrukken dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) alle verantwoordelijkheid bij de SBB neerlegt. Hoewel het ministerie niet in staat is om in te grijpen in de beslissingen van de SBB, betekent dit niet dat zij als opdrachtgever geen actie kunnen ondernemen. We nodigen alle betrokken partijen uit om deze kwestie verder te bespreken en naar mogelijke oplossingen te zoeken.

zie ook: https://www.s-bb.nl/

"SBB is een professionele organisatie in het hart van het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. Wij voeren taken uit in opdracht van het ministerie van OCW, zoals het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, onder andere voor stages en leerbanen."

500+ ondersteuningen binnen 24 uur

Binnen 24 uur is het gelukt om al ruim 500 ondersteuningen te ontvangen. Namens de organiserende inwoners en ondersteuning danken wij u hier natuurlijk hartelijk voor!

Het is een mooie start en die zetten we met elkaar graag door natuurlijk.

+Lees meer...

Daarvoor vragen we u de petitie te (blijven) delen. Hiervoor kan de makkelijke link RedOnzeZorg.nl worden gebruikt.

Mocht u bij willen dragen aan de actie op een of andere wijze? Dan kan dit natuurlijk ook. Vanaf hopen we hiervoor spoedig een pagina aan te maken waarop zichtbaar is op welke manieren dit mogelijk is.

Wilt u nu alvast iets laten weten? Of laten weten dat u actief wilt helpen? Mail dan naar sietse@spveenendaal.nl

ᴏʀɢᴀɴɪꜱᴇʀᴇɴᴅᴇ ɪɴᴡᴏɴᴇʀꜱ & ꜱɪᴇᴛꜱᴇ ᴠᴅ ʙɪᴊ (ꜱᴘ)

20.07.2024 | Petitie Red onze zorg in Veenendaal

Bezuinigingen Utrecht Natuurlijk voor een heel groot deel van de baan

Bedankt voor jullie steun!

Jullie hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep om je uit te spreken tegen bezuinigingen op de stadsboerderijen, de stadstuinen en de natuureducatie in de stad. **Daar zijn we jullie heel erg dankbaar voor.

+Lees meer...

Jullie steun heeft gewerkt.**

Samen met Bewoners Overleg Lunetten (BOL) haalden we binnen twee weken 6.500 handtekeningen op van betrokken mensen die de stadstuinen en stadsboerderijen willen behouden. Dat gebeurde met twee petities en er werden handtekeningen ingezameld op onze locaties. Via laatjestemhoren@utrechtnatuurlijk.nl ontvingen we 235 brieven en berichten gericht aan de gemeenteraad.

We hebben de handtekeningen en brieven verzameld en deze op 4 en 10 juli aangeboden aan de gemeenteraad. Het heeft de gemeenteraad doen inzien dat de locaties enorm worden gewaardeerd door bezoekers, vrijwilligers, leerkrachten en samenwerkingspartners. Briefschrijvers hebben die waardering op hele diverse manieren verwoord en daarmee de veelzijdigheid van deze wijkvoorzieningen laten zien. Wij waren ontroerd door de mooie woorden die met ons zijn gedeeld.

Afgelopen donderdag 11 juli heeft een meerderheid van 90% van de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om de bezuinigingen bij Utrecht Natuurlijk te verzachten. In het voorstel spreekt de gemeenteraad uit dat natuur- en milieueducatie, de stadsboerderijen, stadstuinen, dagbesteding en het vergroten van biodiversiteit een belangrijke toevoeging leveren aan de stad. Zij willen dat de stadsboerderijen en stadstuinen openblijven en willen dat het werk op een vergelijkbaar niveau kan blijven bestaan.

Utrecht Natuurlijk ontvangt hiertoe een extra tijdelijke financiering tot en met 2026. Daarmee wordt het bezuinigingsbedrag teruggebracht van 430.000 euro naar 180.000 euro. Dit betekent dat wij nog steeds een bezuiniging moeten doorvoeren, maar die zal veel milder zijn én we hoeven dan geen locaties te sluiten.

Het is jammer dat de extra subsidie nu niet structureel wordt toegekend, maar de gemeenteraad geeft aan dat met de grote bezuiniging die de gemeente Utrecht moet doorvoeren, dit voorstel nu de best mogelijke oplossing is. In de komende jaren blijven wij met de gemeente in gesprek om de locaties ook na 2026 te behouden voor de stad. We hebben er vertrouwen in dat dat gaat lukken.

We kijken natuurlijk ook naar manieren om extra financiering te realiseren en kosten te besparen. Daar zijn in de afgelopen weken ook goede ideeën op binnengekomen. De plannen hiervoor werken we in komende maanden verder uit.

Het is heel fijn dat we dit met jullie steun en met de vele brievenschrijvers en ondertekenaars van verschillende petities voor elkaar hebben gekregen. Nogmaals, enorm bedankt daarvoor.

We gaan verder met onze missie: Samen met heel Utrecht leren leven in harmonie met de natuur.

Namens alle medewerkers van Utrecht Natuurlijk, Rob Nillezen directeur

De Gemeente reageert op onze petitie

De petitie lijkt nu al effect te hebben op de gemeente Middelburg, er was langere tijd vrijwel geen onderhoud gepleegd na de laatste renovatie in het voorjaar van 2024, Na het plaatsen van de petitie is er Gister in eens goed gemaaid, en de distels zijn weg gehaald.

Laten we met z,n alleen toch door gaan met deze petitie en zorgen dat de gemeente blijft reageren..

Eerste gesprek met provincie over kruispunt plaatsgevonden, uw hulp is wenselijk

Varssevelds Belang en sportsverenigingen SC Varsseveld en VLTC hebben vorige week een gesprek gehad met Provincie Gelderland over de kruising Terborgseweg/voetbalveld. Medewerkers van Gemeente Oude IJsselstreek zijn daarbij ook aangeschoven.

+Lees meer...

Het was een zeer positief en constructief overleg waarbij de provincie samen met Varssevels Belang, de sportvereningingen en de gemeente naar mogelijke oplossingen wil kijken.

Voor het volgende gesprek willen wij graag jouw input meenemen. Door op de onderstaande link te klikken kun je meehelpen om helder te krijgen wat de oorzaak is van de onveiligheid van het kruispunt.

https://forms.office.com/e/PDfm6KQaAf

Namens Varssevelds Belang, Sc Varsseveld en tennisvereninging VLTC alvast bedankt!

Goed nieuws!

Goed nieuws! De gemeente heeft mij uitgenodigd om mee te komen praten over het aanpakken van de gevaarlijke situaties. Dit gesprek zal binnenkort plaatsvinden en er zullen onder andere de wethouder, een verkeersdeskundige en een vertegenwoordiging van de ondernemers bij betrokken zijn.

+Lees meer...

Ik waardeer deze blijk van urgentie van de gemeente enorm. Zeker het direct betrekken van experts op dit gebied doet mij deugd. Ik hoop in dit gesprek samen op een constructieve maar ook kritische manier te kijken naar de huidige situatie en zo snel mogelijk te werken aan zowel een directe als een lange termijn oplossing. Mocht u hier ideeën over hebben stuur die dan vooral door naar het emailadres petitievanostadelaan@deds.nl Totdat er een oplossing is blijf de petitie vooral ondertekenen en delen, we gaan immers voor daden en oplossingen, al zijn de woorden tot nu toe al wel hoopgevend