U, de petitionaris

Nieuws

Neem klimaatactie tegen de industrie

De petitionaris van de petitie Neem klimaatactie tegen de industrie vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Actie om de planeet te redden kan goed met gewone wetgeving. En snel ook. Maar dan moet de politiek zich daarbij wel gesteund weten door veel, nu stil afwachtende, burgers. Actie door je aan iets vast te plekken verandert op zich weinig."

https://klimaatactie.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

28-10-2022

Waternet verleende als DB namens Waterschap AGV Watervergunning aan dit project

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap AGV, gevormd door ambtenaren van Waternet, verleende op 06 september 2023 een Watervergunning, zaaknr. WN2023-001061, voor dit bouwproject. De tekst van de vergunning kunt u ook opvragen o.v.v.

+Lees meer...

van dit zaaknummer WN2023-001061 en binnen 6 weken na de bekendmaking van dit besluit ertegen bezwaar maken, uiterlijk 18 oktober 2023.

Wij, initiatiefnemers tot deze petitie, gaan zeker bezwaar indienen, maar mogelijk doen de projectontwikkelaars zelf dit ook, als zij bezwaar hebben tegen de voorwaarden, verplichtingen, die in deze watervergunning worden gesteld.

Voor
1) het verwijderen van bouwwerken uit de beschermingszone van een boezemwater en
2) het plaatsen van bouwwerken in de beschermingszone van en boven een boezemwater hebben zij een vergunning nodig; deze is nu door het DB van Waternet verleend. Voor
3) het verwijderen van bouwwerken uit de kern- en beschermingszone van een verholen waterkering; en
4) het plaatsen van bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een verholen waterkering;
worden zij vrijgesteld van de vergunningsplicht door het Waterbesluit, maar worden hun wel enkele verplichtingen opgelegd.

Op 22 februari 2023 hebben de projectontwikkelaars verenigd in Hoogte Kadijk C.V. bij Waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) een watervergunning aangevraagd voor sloop van bestaande bebouwing en bouw van twee nieuwe woongebouwen op de werf aan Hoogte Kadijk 145B. Het gaat om een 20-22,5 m. hoog Werfgebouw (15 x 42,5 m opp.) en een 10 m. hoog Voorhuis (16 x 16 m opp.). Hiertoe hebben B&W van Amsterdam hun op 10 maart 2022 een omgevingsvergunning verleend, nadat de Gemeenteraad Amsterdam miniatuur Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B op 28 februari 2022 vaststelde.

Herinrichting Dorpsstraat Zwaag

  • Ben je de onveilige Dorpsstraat ook zat?
  • Wil je ook normaal kunnen fietsen, zonder afgesneden te worden door een auto?
  • Vind je ook dat auto’s hier belachelijk hard rijden?
  • Merk je ook dat de Dorpsstraat wordt overbelast met auto's met alle nieuwe wijken om ons heen?
  • Wil je ook normaal op de stoep kunnen lopen, zonder dat er auto's en bussen op 30cm langs racen?
  • Vind je ook dat vrachtwagens niks te zoeken hebben in de Dorpsstraat
  • Heb je er ook genoeg van dat de Dorpsstraat ‘s avonds en ‘s nachts als racebaan wordt gebruikt?
  • Zou jij het ook geweldig vinden als de Dorpsstraat weer een straat wordt waar je elkaar kan ontmoeten?
  • Vind jij ook dat er inmiddels veel te veel auto’s door de Dorpsstraat scheuren?

Een Dorpsstraat anno nu betekent:

Max 30km per uur Fietsstraat Auto te gast snelheidsverlagende maatregelen Bredere trottoirs

Teken ook de petitie!.

Alvast een dankwoord!

Beste mensen,

Deze petitie werd tot nu toe ondertekend door leerkrachten, intern begeleiders, coaches, kinder-en jongerentherapeuten, psychologen, pedagogen, hb-professionals, jeugdverpleegkundigen, schooldirecteuren en rechtsgeleerden welke ZIJ AAN ZIJ staan met ouders van (u)hb kinderen, kinderen met autisme, ass en ontwikkelingsstoornissen, chronisch zieke kinderen, kinderen die reeds vrijstelling hebben evenals thuiszittende kinderen die gebaat zouden zijn bij thuisonderwijs. Het raakt me diep om de verhalen te lezen van ouders met kinderen die inmiddels een burn-out of PTSS hebben opgelopen door het onderwijsstelsel.

+Lees meer...

Wanneer ik lees dat enkele ouders zelf als kind deze ervaringen met zich mee dragen, geeft dat wel aan hoe lang dit probleem al duurt! HET IS TIJD VOOR VERANDERING!!! Ik wil jullie allemaal bedanken voor het tekenen van deze petitie en blijf vooral delen!

Met vriendelijke groet, Maria Das-Tijssens Sociaal Pedagogisch Hulpverlener.

Het Kabinet Rutte 4 is nog +/- anderhalve maand demissionair en dan stemmen

Het Kabinet Rutte 4 is voor de het zomerreces gelukkig ten val en zijn wij als eerlijke burgers weer aan zet om het land van het neoliberale gespuis te ontdoen en de armoede terug te dringen, de zorg beter en betaalbaarder te door de zorgverzekeraars aan te pakken door de mens voorop te stellen en de premies echt ten goede van de zorg te laten komen en niet meer naar die geldwolven van directeuren. En dat dus alles netje gaat volg het Artikel 1 van het Burgerlijkwetboek en niet volgens het Neoliberale wetboek, want die is volgens de Officiële wet helemaal niet erkent. Dus bij deze, laat je tijdens de campagnes niet inde lure leggen en stem tegen armoede en voor goede zorg voor iedereen .

Overhandigd aan Stichting NYSA

Afgelopen zaterdag, op 16 september 2023 heb ik alle handtekeningen overhandigd aan stichting NYSA, de brancheorganisatie voor gastouders.

Stichting NYSA is voortdurend in overleg met de ministeries van SZW en VWS en de NVWA en zijn op dit moment in afwachting van hun reactie die gestuurd moet gaan worden naar de Tweede Kamer. Na hun reactie zullen ze de petities kunnen gaan aanbieden aan de Tweede Kamer.

Stichting NYSA zal via de social media kanalen de mensen verder op de hoogte gaan houden.

Bedankt voor al jullie steun door het tekenen van de petitie!

Hartelijke groeten, Nadia Bokslag-Alkaff.

Behoud De Speeldoos voor Baarn

De petitionaris van de petitie Behoud De Speeldoos voor Baarn vraagt u de petitie te ondertekenen:

"De Speeldoos trekt jaarlijks duizenden enthousiaste bezoekers uit Baarn en wijde omgeving. Het gebouw is dringend aan een toekomstbestendige renovatie toe.

+Lees meer...

De gemeenteraad heeft een eerder besluit voor vernieuwbouw, met ook ruimte voor een bibliotheek, terzijde geschoven en zette zo de toekomst van het theater op het spel."

https://despeeldoosbaarn.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

18-09-2023

Laat het doek niet vallen voor De Speeldoos!

Op de website van de Speeldoos is een aan de inwoners van Baarn gerichte noodkreet geplaatst met het nodige aan achtergrondinformatie. Lees de brief: Red Theater de Speeldoos.

17-09-2023 | Petitie Behoud De Speeldoos voor Baarn

AL MEER DAN 14.000 ONDERTEKENINGEN (INCUSIEF FYSIEK OP PAPIER)

Beste ondertekenaars,

We zitten in de laatste maand van onze petitie maar dit is uiteraard nog niet het einde van de strijd om de afdeling Verloskunde met bijbehorende Verloskamers in Zoetermeer te behouden. We hebben inmiddels meer dan 14.000 ondertekeningen.

+Lees meer...

Dit is inclusief de fysieke ondertekeningen op papier!

Er is beweging! Nogmaals willen wij, als klein inwonerscomité, u hartelijk bedanken voor uw ondertekening en het steunen van onze petitie. Mede hierdoor, hebben we de boel namelijk aardig in beweging weten te krijgen en zijn er sinds afgelopen week door drie verschillende partijen onderzoeken gestart. Dit is een mooi resultaat van onze acties en die van onze strijdlustige wethouder Ingeborg ter Laak.

Eerst onderzoeken dan pas besluiten De onderzoeken vinden vanuit verschillende perspectieven plaats maar hebben allen tot doel om de risico’s in kaart te brengen wanneer de afdeling Verloskunde zou verdwijnen. Daarnaast is het doel om de mogelijke alternatieven te onderzoeken met veiligheid van moeder en kind voorop. De resultaten hiervan worden begin 2024 gepresenteerd waarna definitief een besluit wordt genomen door het bestuur van het Hagaziekenhuis.

Eindsprint en hulp gevraagd We hopen de komende twee weken nog een eindsprint te kunnen maken. Er zijn nog steeds mensen die niet gehoord hebben van de mogelijke sluiting en/of onze petitie. Help ons nog een beetje door in uw omgeving te vragen of mensen bereid zijn om te tekenen. Wij zijn er van overtuigd dat elke ondertekening helpt.

In de volgende update zullen de data van het aanbieden van de petitie bekend zijn. Wordt vervolgd…

Vriendelijke groet,

Namens alle bezorgde inwoners,

Linda Bregman-Labrujère Petitionaris