You, the petitioner

Updates

Maandelijkse workshop 'start een petitie' bij vfonds in Utrecht

Wilt u een petitie starten of heeft u dat al gedaan? Dan kunt u zich inschrijven voor een workshop speciaal voor u! Maandelijks in het 'vredesbolwerk' van het vfonds in Utrecht.

Voor vrienden van het vfonds is de workshop halve prijs: €25. U kunt gratis 'vriend van het vfonds' worden. Als u namens iets of iemand komt is dat soms geen optie. Het tonen van de laatste e-mail aan u als 'vriend van het vfonds' is voldoende bewijs.

In de workshop is voldoende tijd om het doel van uw petitie te bespreken en te vergelijken met die van de anderen. Op grond van onze ervaring met 14.000 petities sinds 2005 kunnen we het gewenste verloop van uw petitie in scenario's uitwerken en hoe u daarop kunt inspelen.

  • Woensdag 18 september, 10:00-13:00
  • Donderdag 17 oktober, 13:00-16:00
  • Vrijdag 22 november, 13:00-16:00
  • Woensdag 11 december, 10:00-13:00

Reserveren is noodzakelijk. Stuurt u een e-mail naar webmaster@petities.nl met 'workshop' als onderwerp om uw voorkeursdagen door te geven en u ontvangt de details.

Locatie is het Vredesbolwerk in Utrecht, Lucasbolwerk 10, 3512 EH Utrecht (routebeschrijving)

04-08-2019

Interview bij "Raadhuisplein en omstreken"

Donderdag 12 november a.s. zal er tussen 19.00 uur en 20.00 in het programma "Raadhuisplein en omstreken" bij Radio Hoogeveen door de presentatoren Johan Berendsen en Jan Mastwijk een interview worden afgenomen.

+Read more...

Het gespreksonderwerp zal de door de gemeenteraad van Hoogeveen bedreven achterkamertjespolitiek zijn. De petitie beoogt daaraan een eind te maken.

Petitie heeft wel degelijk zin!

Regelmatig wordt aan de initiatiefgroep 'Behoud het Borrebos' de vraag gesteld of het wel zin heeft de petitie ‘Geen woningbouw in de bossen bij Paleis Soestdijk’ te ondertekenen. De gemeente Baarn zou immers al akkoord zijn gegaan met de plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep.

+Read more...

Welnu, niets is minder waar! Weliswaar stemde op 15 juli 2020 de Baarnse gemeenteraad in met het voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk, de meer beslissende stap in het proces vindt echter plaats in maart 2021. Dan zal de gemeenteraad zich bij de behandeling van het ontwerpbestemmingsplan o.a. moeten uitspreken over een reactienota waarmee het college van burgemeester en wethouders ingaat op de meer dan vijftig(!) bezwaarschriften die zijn ingediend tegen de plannen van de projectontwikkelaar. We mogen ervan uit dat een ruim ondertekende petitie een rol van betekenis zal spelen bij besluitvorming van de raad. Een door duizenden bezorgde natuurliefhebbers ondertekend protest kan niet genegeerd worden door de Baarnse volksvertegenwoordiging!

Het resultaat van de petitie zal na de sluitingstermijn op 1 maart 2021 worden overhandigd aan de burgemeester van Baarn in diens hoedanigheid als voorzitter van de gemeenteraad en het college van B&W. Over de petitie: zegt het voort!

Wetsvoorstel tijdelijke wet verkiezingen naar Tweede Kamer

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vandaag een tijdelijke wet ingediend bij de Tweede Kamer die tot doel heeft dat kiezers bij de komende verkiezingen veilig kunnen stemmen. De tijdelijke wet regelt onder meer dat de stemlokalen moeten worden aangepast op de 1,5 meter-regel, en dat er diverse hygiënemaatregelen gaan gelden in de lokalen.

+Read more...

Ook maakt de tijdelijke wet het mogelijk om stembureaus in te stellen in zorginstellingen die alleen toegankelijk zijn voor de bewoners of bezoekers van die instellingen.

Minister Ollongren: ”De gevolgen van de corona pandemie zijn groot. Bij de voorbereiding van de komende verkiezingen hebben we te maken met de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Er komt veel op de gemeenten af. Samen met de betrokken partijen werken we aan maatregelen om deze verkiezingen goed en veilig te organiseren. Dit wetsvoorstel is nodig om te zorgen voor veilige verkiezingen.”

Stemlokalen Dit wetsvoorstel maakt duidelijk hoe de stemlokalen moeten worden ingericht. Zo moet iedereen in het stemlokaal zich houden aan de 1,5 meter. Tussen stembureauleden en kiezers komen kuchschermen. Het tellen van de stemmen kan op een andere plek, als omstandigheden het niet toestaan om bij het tellen de 1,5 meter in acht te nemen in het stemlokaal. Ook wordt geregeld dat gemeenten stemlokalen kunnen inrichten op locaties die alleen toegankelijk zijn voor degenen die daar wonen of verblijven. Denk aan verpleeg- en verzorgingstehuizen.

Verder is het belangrijk dat gemeenten voldoende stemlokalen beschikbaar stellen, door de maatregelen zijn er veel stemlokalen nodig om kiezers hun stem uit te kunnen laten brengen.

Stembureauleden Het stembureau krijgt er taken bij. Zo ontvangt een stembureaulid bij de ingang de kiezers en wijst hen op de gezondheidsregels om hun handen te desinfecteren, de aangegeven looproute te volgen en 1,5 meter afstand te houden. Daarom gaan alle stembureaus van minimaal 3 naar 4 leden.

Eind november/begin december zal een campagne van start gaan om stembureauleden te werven.

Stemmen per volmacht Kiezers krijgen thuis de vragen van de gezondheidscheck, gebaseerd op het RIVM. Als de kiezer een of meer vragen met JA beantwoordt, kan hij niet naar het stemlokaal om te stemmen. Deze kiezers kunnen een volmacht geven aan een andere kiezer. Dat kan ook op de verkiezingsdag zelf nog. Bij de Tweede Kamerverkiezing wordt het volmachtsstemmen tijdelijk makkelijker gemaakt. Kiezers kunnen éénmalig 3 machtigingen aannemen. Het wordt mogelijk gemaakt dat de gemeenten bij de Tweede Kamerverkiezing een schriftelijke volmacht langs de elektronische weg versturen.

Inwerkingtreding Het streven is dat deze tijdelijke wet ingaat voor de herindelingsverkiezingen die op 18 november a.s. zijn gepland in een aantal gemeenten. De Tweede Kamer zal het wetsvoorstel nu behandelen. Daarna gaat het voorstel nog naar de Eerste Kamer voordat de wet in werking kan treden.

Omdat de exacte corona-omstandigheden onzeker zijn, wordt nog verder nagedacht over maatregelen die wenselijk zouden kunnen zijn voor de Tweede Kamerverkiezing. De minister zal begin november het parlement informeren of het nodig is een vorm van briefstemmen in te voeren bij de Tweede Kamerverkiezing.

Komende verkiezingen 21 oktober a.s. staat de verkiezing voor de eilandsraad van Sint-Eustatius op de agenda. De herindelingsverkiezingen in het kader van de samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum en de splitsing van de gemeente Haaren zijn op 18 november. Begin volgend jaar, 17 maart 2021, vindt de verkiezing plaats van de leden van de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel staat op de website van de Tweede Kamer.

Het waterrad op de lokale omroep Unity.nu

https://www.unity.nu/Artikelen/oegstgeest/inwoners-gefrustreerd-over-sloopplannen-waterrad,-wethouder-snapt-kritiek .

Sluiten

Hartelijk dank voor het ondertekenen van deze petitie!

De actiegroep van vso naar gvo pakt het groots aan. Mijn vraag aan jullie om de petitie die zij hebben opgestart te ondertekenen, omdat dit een actiegroep is die ook gesteund wordt door de politiek en bonden. https://petities.nl/petitions/van-voortgezet-speciaal-onderwijs-naar-gespecialiseerd-voortgezet-onderwijs.

Achtergrondinformatie Hanneken van Dordt

We krijgen wat vragen over de achtergrond van het beeld. Onder veel Dordtenaren is dit reeds bekende informatie, maar voor de mensen van buitenaf wellicht handige informatie:

Het beeld "Choëphore" (Hanneken van Dordt) moet een vrouw voorstellen die 'offert' aan het water.

+Read more...

Het is geïnspireerd op een beeld dat ooit in het stadscentrum van Dordrecht stond. Let wel: dit beeld offerde niet en had een totaal andere functie en gestalte.

Voor meer informatie: https://gerhardlentink.nl/choephore/

gemeente Waalwijk telt 4.372 honden in 2020

4.372 honden x 51,35 euro = 224.502,20 euro per jaar

De hondenbelasting is een algemene belasting en dus geen bestemmingsbelasting. De gemeente kan de opbrengst van deze belasting vrij besteden.

+Read more...

Er hoeft geen rechtstreeks verband te bestaan tussen de heffing van hondenbelasting en de kosten voor hondenbeleid.