U, de petitionaris

Nieuws

Hoorspel moet terug op de radio

De petitionaris van de petitie Hoorspel moet terug op de radio vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Het doek voor het hoorspel lijkt te vallen. Waarom stoppen de omroepen ermee? Geen draagvlak meer, of kost het teveel geld? Wil je graag mooie verhalen horen, fictief of echt gebeurd, aangrijpende verhalen, emotioneel, spannend en amusant, teken dan de petitie! Het hoorspel verdient een nieuw leven."

https://hoorspelopradio.petities.nl

"Teken ook en nodig daarna anderen uit dat ook te doen."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

28-10-2021

De Telegraaf: Johan Derksen keert niet terug bij Vandaag Inside: ’Daar laat ik het bij’

Johan Derksen keert niet terug bij Vandaag Inside. Het AD meldde dinsdagavond dat achter de schermen wordt gesproken over een invulling van het programma mét Derksen.

+Lees meer...

Voor hem is die deur echter dicht, zo laat hij weten aan het ANP. (...) lees verder

De Telegraaf: Totale computerchaos bij Belastingdienst: Hoe ict bij fiscus uitgroeide tot ’veelkoppig monster’ en Haagse ’martelkamer’

"We zijn vijftien jaar verder en nog is het einde van de ict-sores niet in zicht. Belastinghervormingen zijn al meerdere kabinetsperiodes niet mogelijk." (...) lees verder.

03-05-2022 | Petitie Repareer de Belastingdienst

Hogere huur voor álle huurders is dat eerlijk of juist niet? Protest tegen nieuw beleid Casade

Crowdfunding griffierecht, ingesteld beroep door BO1018 tegen bouwplan bij ABRvS

Crowdfunding griffierecht bij beroep door BO1018 tegen bouwplan bij ABRvS

De Stichting Buurtorganisatie 1018 heeft beroep ingesteld tegen Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B met de omgevingsvergunning door B&W Amsterdam voor bouw en sloop in een rijksbeschermd stadsgezicht, op deze werf op de hoek van Nieuwevaart en Entrepotdoksluis, bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en verzocht om een voorlopige voorziening, dat dit bestemmingsplan niet eerder in werking treedt dan dat op dit verzoek door de ABRvS is beslist.

Nu moet griffierecht worden voldaan. Wilt u hier misschien aan bijdragen? **Het rekeningnummer is NL65INGB0006526271 t.n.v.

+Lees meer...

Buurtorganisatie1018** Vermeldt u hierbij alstublieft: “Crowdfunding Hoogte Kadijk”

Hartelijk dank, als u deze juridische buurtactie met een donatie wilt steunen!

Griffierecht namens BO1018 moet aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tweemaal worden voldaan, eenmaal in beroep en eenmaal voor het verzoek om een voorlopige voorziening. Voor de stichting als rechtspersoon bedraagt het griffierecht in beroep € 365 en een tweede maal € 365 voor het verzoek om een voorlopige voorziening. In totaal gaat het dus om € 730.

Is meer geld ingezameld, dan wordt contra-expertise door deskundigen mogelijk. Dat versterkt kansen op succes tegen rapportages door de projectontwikkelaars en waarderingen door ambtelijke commissies van de gemeente Amsterdam.

De Stichting Buurtorganisatie (BO1018) stelt haar bankrekening ter beschikking, fungeert als ‘bank’. De Stichting BO1018 beheert, registreert alle binnengekomen donaties en garandeert uw anonimiteit. Ook draagt de stichting er zorg voor, dat de donaties worden teruggestort, als het streefbedrag niet wordt gehaald.

Beroep tegen bouwplan bij ABRvS namens BO1018 en crowdfundingsactie griffierecht

Beroep bij de AB RvS tegen bouwplan op de werf aan Hoogte Kadijk 145B

Donderdag 28 april 2022 hebben buurtbewoners en initiatiefnemers van de petitie "Red historisch stadsgezicht op Nieuwevaart, Entrepotdoksluis en Oosterkerk" beroep ingesteld namens de Stichting Buurtorganisatie 1018 bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B, vastgesteld door de Amsterdamse gemeenteraad op 28 februari 2022 en de omgevingsvergunning door B&W tot bouw van twee woongebouwen en sloop in een rijksbeschermd stadsgezicht op de werf aan Hoogte Kadijk 145B, Amsterdam, op de hoek van Nieuwevaart en Entrepotdoksluis naast Museumwerf ’t Kromhout.

Alle gecoördineerde besluiten lagen vanaf 17 maart 2022 tot en met 28 april 2022 ter inzage, de dag, dat de beroepstermijn tegen al deze besluiten verliep. Dat beroep is nu ingesteld.

+Lees meer...

Een juridische buurtactie, in samenwerking met BO 1018.

Vanwege toepassing van de gemeentelijke coördinatieregeling worden alle besluiten samen als één samenstel behandeld, in één beroepsgang, tezijnertijd op één zitting door de AB RvS. Alle indieners van beroep worden samen gehoord.

Deelname door BO 1018 als procespartij heeft grote meerwaarde. De Stichting kan behoud van het rijksbeschermd stadsgezicht op deze plek verdedigen, opkomen voor milieubelangen en behoud en versterking van woon- en leefklimaat.

Voor de huidige én voor de toekomstige bewoners en in het algemeen belang.

Voor het griffierecht, dat de Stichting BO1018 nu verschuldigd is aan de AB RvS: 2x € 365, éénmaal voor het instellen van beroep en éénmaal voor het verzoek om een voorlopige voorziening, in totaal €730, is nu een crowdfundingsactie gestart.

Wilt u meehelpen met een donatie om dit griffierecht aan de ABRvS te voldoen?

Crowdfunding

De Stichting Buurtorganisatie (BO 1018) stelt haar bankrekening ter beschikking, fungeert als ‘bank’. De Stichting BO 1018 beheert, registreert alle binnengekomen donaties en garandeert uw anonimiteit. Ook draagt de stichting er zorg voor, dat de donaties worden teruggestort, als het streefbedrag niet wordt gehaald.

Het griffierecht is aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verschuldigd, zowel in beroep als voor het verzoek om een voorlopige voorziening. Voor de stichting als rechtspersoon bedraagt het griffierecht in beroep € 365 en nogmaals € 365 voor het verzoek om een voorlopige voorziening, in totaal € 730.

Rekeningnummer: NL65INGB0006526271 t.n.v. Buurtorganisatie1018

Vermeldt u hierbij alstublieft: “Crowdfunding Hoogte Kadijk”

Hartelijk dank, als u deze juridische buurtactie met een donatie wilt steunen.

Geoengineering and Weather Modification Patents.

1891 – 0462795 – method of producing rain-fall 1914 – 1103490 – rain maker (balloon images) 1917 – 1225521 – protection from poisonous gas in warfare 1920 – 1338343 – process and apparatus for the production of intense artificial clouds, fogs, or mists 1924 – 1512783 – composition for dispelling fogs 1927 – 1619183 – process of producing smoke clouds from moving aircraft 1928 – 1665267 – process of producting artificial fogs 1932 – 1892132 – atomizing attachment for airplane engine exhausts 1933 – 1928963 – electrical system and method 1934 – 1957075 – airplane spray equipment 1991 – Stratospheric Welsbach seeding for reduction of global warming 1999 – Process for sequestering into the ocean the atmospheric greenhouse gas carbon dioxide by means of supplementing the ocean with ammonia or salts thereof 1999 – 6200530 – Water-bouyant particulate materials containing micronutrients for phytoplankton 2000 – WO/2000/010691A1 – METHOD AND APPARATUS FOR EXTRACTING AND SEQUESTERING CARBON DIOXIDE 2001 – Method of sequestering carbon dioxide with spiral fertilization 2001 – US20010022952 – METHOD AND APPARATUS FOR EXTRACTING AND SEQUESTERING CARBON DIOXIDE 2009 – US20090177569 – WATER ALTERATION STRUCTURE RISK MANAGEMENT OR ECOLOGICAL ALTERATION MANAGEMENT SYSTEMS AND METHODS Zie de gehele lijst via: https://shakingmyheadproductions.com/geoengineering-and-weather-modification-patents?fbclid=IwAR2TJQ7exwa7oHqBV6m8hz8WRmT51uVn4UBHn7or7B13s81Wl3E2PrlHJMQ.

Mediacourant: Johan Derksen stopt met Vandaag Inside

Johan Derksen stopt per direct met tv-maken. De 73-jarige voetbalkenner heeft het gevoel dat er voor iemand als hij geen plek meer is in het Nederlandse medialandschap.

+Lees meer...
30-04-2022 | Petitie Haal Johan Derksen van de buis