U, de petitionaris

Nieuws

Een voldoende gebleken uiterste wil moet, ook zonder testament, worden gevolgd

De petitionaris van de petitie Een voldoende gebleken uiterste wil moet, ook zonder testament, worden gevolgd vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Straatfotograaf Theo Niekus dacht serieus na over de bestemming van zijn werk & huis na zijn dood. Theo was bezig zijn wensen in een notarieel document vast te leggen. Helaas stierf Theo 2 weken voordat hij de laatste hand op zijn testament kon zetten. Er is nu alleen sprake van een ‘informele wil’."

https://ookzondertestament.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

06-03-2023

Overhandiging petitie

Beste ondertekenaars,

Wat hebben we een hoop handtekeningen verzameld met elkaar, wel 489 om precies te zijn. Afgelopen vrijdagochtend (9-6-2023) is de petitie overhandigd aan de heer Klein, communicatieadviseur van Gemeente Edam-Volendam.

Op het moment blijken er meerdere trajecten te lopen betreffende Lorenzo, maar nog altijd op vrijwillige basis.

+Lees meer...

Details konden uiteraard niet gedeeld worden i.v.m. privacy. Door de petitie lijkt er nog meer urgentie op de situatie te komen liggen. De burgemeester was op dit moment niet aan het werk, maar komende week hervat zij haar werkzaamheden. De petitie zal naar alle waarschijnlijkheid woensdag aan haar overhandigd worden door de heer Klein of collegae.

Wij kunnen snel een officiële reactie verwachten, aangezien daar op aangedrongen is. Hiervan krijgen jullie uiteraard ook een update. Hopelijk wordt onze stem d.m.v. deze petitie serieus genomen en wordt Lorenzo zo snel mogelijk geholpen op een passende manier.

Met vriendelijke groet,

M. Veerman

Petitie aangeboden aan de Tweede Kamer

Beste ondertekenaars,

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat de toegang tot werk voor asielzoekers de laatste tijd veel in het nieuws is geweest. Onlangs oordeelde de rechter dat de eis dat asielzoekers slechts 24 weken per jaar mogen werken, in strijd is met EU-recht.

+Lees meer...

Werkgevers en werkgeversorganisaties hebben zich uitgesproken tegen de beperkingen die de toegang van asielzoekers tot de arbeidsmarkt belemmeren. En de Tweede Kamer debatteerde onlangs over een initiatiefnota die tot doel heeft asielzoekers te laten meedoen vanaf dag één.

Al deze ontwikkelingen zijn in lijn met onze petitie. Er is duidelijk momentum voor verandering. Alle seinen staan op groen, alleen de politiek moet nog meewerken. Afgelopen dinsdag 6 juni hebben we de petitie aangeboden aan de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid. Zij zullen de petitie betrekken bij komende debatten over de toegang van asielzoekers tot de arbeidsmarkt. Degenen die onze petitie ondersteunen, kunnen nog tekenen tot 25 juni.

Hartelijke dank voor uw betrokkenheid en uw bereidheid de petitie te ondertekenen. Samen kunnen we verandering teweeg brengen, want wachten werkt niet!

Hartelijke groeten,

Ricky van Oers, petitionaris

De petitie is overhandigd aan de gemeenteraad

Alle 815 ondertekeningen en een compacte fotocollage (pdf) van de verkeerd geparkeerde deelfietsen en deelscooters is afgelopen woensdag 7 juni 2023 overhandigd aan de gemeenteraad van Nijmegen. Iedereen die ondertekend heeft: bedankt!.

Toespreken van de Vervoerregio dinsdag 6 juni

Afgelopen dinsdag 6 juni heeft Manoah Salampessy de Vervoerregio toegesproken op het Stadhuis. Voorafgaand aan de toespraak is een tussentijdse stand van 4.450 handtekeningen overhandigd aan wethouder M.

+Lees meer...

van der Horst. Ondertussen staat de teller op 4.823 ingezamelde handtekeningen. Wethouder van der Horst kan geen garanties geven op het behoud van de directe verbinding tussen Gaasperplas en Centraal Station. Het kan dus goed zijn dat de plannen van de Vervoerregio doorgaan. Op 11 juli wordt er weer vergaderd. Tot die tijd kunnen wij dus nog handtekeningen inzamelen. Deel deze petitie met jullie familie, vrienden en kennissen, en volg https://www.instagram.com/sp_amsterdam/ en https://www.instagram.com/metro53direct/ om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen

De school blijft open!

06-06-23 hebben we bericht ontvangen dat de school open blijft!

Iedereen bedankt!!.

07-06-2023 | Petitie Behoud het onderwijs in Echten

Het einde nadert

Op woensdag 28 juni beslist de gemeenteraad van Venlo over het bestemmingsplan Kazernekwartier. Een bestemmingsplan waar wij als museum niet in voorkomen.

+Lees meer...

Een plan waarbij het terrein verkocht wordt aan projectontwikkelaars die geld willen verdienen. Hierbij vergeten ze maar even dat het een terrein is met een hele rijke geschiedenis en dat wij deze geschiedenis al sinds 2016 in beeld brengen in ons museum. Bodemvondsten van het kazernekwartier, foto's, verhalen en heuse maquettes zijn bij ons terug te vinden. Schoolklassen beleven de geschiedenis van vestingstad Venlo bij ons, maar dit verleden is niet belangrijk genoeg om te behouden. Zoals het er nu naar uitziet moeten we de deuren sluiten, help ons. Verspreid deze petitie onder uw vrienden en kennissen. Wij willen een toekomst voor ons verleden, U toch ook?

Kom allemaal 15 juni naar het gemeentehuis

Beste ondertekenaar, op 15 juni a.s. zal de bezuiniging op Coherente besproken worden in de commissie Burger en Bestuur.

+Lees meer...

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. De vergadering start om 19.30 uur in het gemeentehuis in Ouderkerk.

Alvast hartelijk dank voor uw support. Wij zijn heel blij met alle handtekeningen die al gezet zijn, maar er kunnen er nog meer bij!

Nederlandse medicijnverspilling blijkt veel groter dan gedacht!

Vorig jaar, bij het starten van de petitie zijn we uitgegaan van de hoeveelheid medicatie die volgens de geraadpleegde literatuur een waarde vertegenwoordigt van 100 miljoen euro. De bron was een onderzoek uit 2004.

+Lees meer...

Tijd dus voor een herbeoordeling. Het LCB, het logistiek centrum Brabant heeft deze taak op zich genomen, en kwam tot een verbijsterende conclusie. De verspilling vertegenwoordigt een waarde van 2,2 miljard euro waarvan zeker 1/2 miljard geschikt is voor heruitgifte. https://indd.adobe.com/view/c971bc55-afc9-4603-bdd4-cd1211228c3e Een verbijsterende conclusie. De vervuiling van oppervlaktewater hangt samen met de mate en de wijze van verspilling. In het belang van de volksgezondheid mag dat niet onderschat worden. Waarom worden door VWS cijfers uit 2004 gehanteerd?