You, the petitioner

Updates

Dossiers vrijgeven van gevaarlijke psychiatrische patiënten

Petitionaris Peter Verhagen vraagt u de petitie Dossiers vrijgeven van gevaarlijke psychiatrische patiënten voor politie en OM te ondertekenen:

“Denk aan Bart van U, Michael P, Thijs H, Parnassia Moorden, Steve B, Philip O. Wij zijn van mening dat het beroepsgeheim/privacybelang niet misbruikt mag worden om psychiatrische moord/doodslag verdachten uit handen van Politie en Justitie te houden. Deze wet gaat te ver!"

minderprivacybijmoord.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

12-09-2019

We willen opnieuw weer zingen!

Inmiddels sinds de laatste persconferentie van 17 november j.l. mogen amateurkoren NIET meer zingen. Ondanks dat de cijfers uitwijzen dat koren behoren tot de sectoren met de laagste besmettinsgraad en het feit dat wij alles doen om mogelijke besmettingen te voorkomen, mogen wij NIET zingen.

Onbegrijpelijk, wij voelen ons gepasseerd en onze expertise wordt niet serieus genomen.

Teken de petitie we hebben jullie stem hard nodig!.

21-11-2020 | Petition Laat ons zingen

Aanbieding aan Rijkswaterstaat

De petitie wordt 3 december ook aangeboden aan Rijkswaterstaat en dan met name het projectbureau "Wieringerhoek"

Later meer nieuws hierover!.

21-11-2020 | Petition Behoud het IJsselmeer

Breng onze petitie s.v.p. onder de aandacht. Vooral NU!

Heel erg bedankt dat u ons initiatief ondersteund. Ondanks ons concreet- en haalbaar voorstel zijn de gemeente Olst-Wijhe en SallandWonen nog niet bereid om de bouwplannen aan te passen.

+Read more...

Zij willen gaan slopen! Wij gaan de komende periode op vele manieren aandacht vragen voor ons voorstel tot behoud. Ook u kunt daar aan bijdragen door ons initiatief en voorstel onder de aandacht te brengen via uw familie- en kennissen kring. Maar ook vooral via de sociale media als Twitter, Facebook, Instagram, etc. Onderteken onze petitie!

Ons voorstel tot behoud van 4 van de 20 woningen ingediend bij het college B&W!

Het Burgerinitiatief tot behoud van cultuurhistorisch erfgoed heeft op 13 november 2020 bij het college van B&W van de gemeenten Olst-Wijhe haar voorstel tot behoud van 4 van de 20 Montagewoningen ingediend. Wij roepen het college op om respect te tonen voor het verleden.

+Read more...

En een beetje flexibiliteit te zijn door alsnog te besluiten om 4 Montagewoningen te behouden voor Olst en haar toekomstige generaties. Als u ons voorstel wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar Behoud-montagewoningen-olst@xs4all.nl

Onze petitie tegen dreigende OZB-verhogingen

Verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB)? Nee!

We willen niet dat de hoge kosten van belangrijke maatschappelijke voorzieningen voor rekening komen van huiseigenaren. Daarom zijn wij een petitie gestart onder onze leden.

+Read more...

Resultaat? Meer dan 135.000 handtekeningen!

Rijksoverheid hier moet u iets mee!

Dinsdag 17 november hebben wij onze petitie aangeboden aan Tweede Kamerleden Julius Terpstra (CDA) en Daniel Koerhuis (VVD). Daarnaast hebben we ook andere woordvoerders van politieke partijen de resultaten van onze petitie gestuurd. We roepen hiermee de Rijksoverheid op om gemeenten financieel te steunen en zodoende de onroerendezaakbelasting (OZB) niet onevenredig te laten stijgen.

Hier doen wij het voor

Gemeenten kampen met structureel grote tekorten door de hoge kosten van ouderen- en jongerenzorg. Daarvoor hebben ze extra geld gevraagd bij de Rijksoverheid. Helaas tot nu toe zonder resultaat. Grote kans dat jouw gemeente daardoor een flink gat heeft in de begroting van volgend jaar, maar ook de jaren erna.

Als er tekorten zijn kunnen gemeenten twee dingen doen: bezuinigen op publieke voorzieningen en/of de onroerendezaakbelasting (OZB) extra verhogen. Vaak kiezen zij voor het laatste.

De keuze om de OZB te verhogen betekent dat jij, samen met andere huiseigenaren in ons land, opdraait voor de extra kosten van brede maatschappelijke voorzieningen, waar iedereen baat bij heeft. Dat vinden wij principieel onjuist. Want niet alle huishoudens dragen dan hun steentje bij, maar slechts een deel van hen. Daarbij wordt geen rekening gehouden met mensen met een bescheiden inkomen of pensioen.

Aandacht voor de problematiek

Met het aanbieden van deze petitie vestigen wij de aandacht op deze problematiek. Want als de Rijksoverheid ervoor zou kiezen om extra geld aan gemeenten uit te keren, dan komt dat uit belastinggeld dat door iedereen is opgebracht. Zo worden de zwaarste lasten door de sterkste schouders gedragen.
Wij houden een vinger aan de pols!

Actie 'make the world a better place' is van start!!!

Vandaag om 12.15 hebben drie kinderen van groep 7 van de Van Randwijkschool samen met een grote zus een online petitie gemaakt. Ze vonden het best hard werken.

+Read more...

We hopen met zijn allen dat iedereen mee wil doen met het verminderen van zwerfafval door papiertjes gewoon in onze zakken te stoppen (en thuis in de prullenbak te gooien) in plaats van op straat te gooien. Wij hebben die afspraak met elkaar in ieder geval wel gemaakt. Als u ook denkt: 'Heej, dat kan ik ook!' onderteken dan de petitie. Hoe meer mensen mee doen. Hoe schoner het wordt

20-11-2020 | Petition Make the world a better place

reactie van Gemeente Haarlem gekregen

Vanmorgen hebben we een reactie gekregen van de Beleidsmedewerker afdeling BBOR van de Gemeente Haarlem. In antwoord op onze vragen, schrijft hij:

  • De afgelopen jaren is er in Nederland een toename van het aantal ratten geconstateerd.
+Read more...

Reden hiervan is klimaatverandering en een verbod op verkoop van rodenticiden (rattengif). Klemmen en vallen zijn derhalve de meest gebruikte middelen om overlast te voorkomen. De gemeente Haarlem is zich hiervan bewust van de problematiek.

  • De gemeente Haarlem is de eerste gemeente in Nederland die gestart is een pilot met zgn. smartvallen in het riool. De resultaten van deze pilot worden eind van dit jaar geëvalueerd. Daarnaast komt bij een melding de uitvoerende partij ten alle tijden kijken en zet een plan van aanpak uit.

  • De gemeente Haarlem neemt deze problematiek serieus en stopt veel tijd en kosten in een oplossing, zeker ten opzichte van andere gemeenten. De uitvoerende partij geeft ook adviezen aan de bewoners om zelf actie te ondernemen. Specifiek voor de Transvaalbuurt zijn veel kruipruimtes niet toegankelijk om inspectie te kunnen doen. Hier wordt dan ook geadviseerd om deze kruipruimte toegankelijk te maken. Ook de vertakking van het hoofdriool naar de woning is eigendom van de bewoner. Een rookproef wordt geadviseerd, maar de kosten hiervoor zijn voor de huiseigenaar.

  • Desalniettemin wordt reeds geruime tijd gekeken naar structurele oplossingen voor dit probleem. Tot op heden is er nog geen aanwijsbare structurele oplossing voor dit probleem.

  • Meldingen en klachten komen in een klachtenregistratiesysteem terecht en worden opgepakt door de daarvoor verantwoordelijke afdeling. Voor zover bekend worden deze altijd opgevolgd. De uitvoerende partij zet niet alleen klemmen, maar brengt ook advies uit over haar bevindingen.

  • In januari 2021 wordt de pilot van de smartvallen geëvalueerd en zal naar de Raad een advies uitgebracht worden.

Hoewel de antwoorden soms niet helemaal stroken met onze ervaringen (er zijn buren die hebben aangegeven al meer dan 18 jaar overlast van ratten te hebben - dat is langer dan "de afgelopen jaren"...) zien wij deze antwoorden toch als een eerste voorzichtige stap voorwaarts.

Wij gaan de afdeling BBOR van de Gemeente Haarlem vragen of wij op de hoogte gehouden kunnen worden van de evaluatie van de pilot met de smartvallen en het advies dat vervolgens aan de Raad wordt verstrekt. Dit zullen we doen samen met deze petitie , als deze op 1 december afloopt, zodat dit verzoek meegenomen kan worden bij de evaluatie in januari 2021. Op basis van deze uitkomst zullen we kijken welke stappen wij nog kunnen nemen.

Tot deze tijd blijft ons advies

1: laat buurtgenoten die deze petitie nog niet hebben ondertekent, die ajb tekenen voor 1 december as.

2: blijf meldingen van ratten(overlast) doorgeven aan de gemeente zodat dit probleem iig tot de evaluatie van januari 2021 vol op hun radar blijft

3: als je lid bent van een politieke partij en\of contacten hebt met lokale politici, blijf hen hier dan vooral op aanspreken en verwijs naar deze petitie en de aankomende evaluatie in januari 2021

Mocht je verder nog ideeën of plannen hebben mbt hiertoe, stuur dan even een e-mail naar yoeniversal@yahoo.com ovv "Transvaalbuurt Haarlem rattenvrij"

Iedereen ontzettend bedankt voor de interesse, deelname en inititatieven!

20-11-2020 | Petition Transvaalbuurt Haarlem rattenvrij

Vanavond (20 November) om 18:00 op Studio040

Studio040 heeft de petitie gespot, en is vanochtend komen filmen! Kijk om 18:00 naar Studio 040 voor een stukje over deze petitie! Ook terug te zien op Studio040.nl of Facebook.