You, the petitioner

Updates

De actie is geslaagd

De actie is geslaagd

Gezondheidsraad geeft advies, vaccins mixen is effectief!

Het combineren van verschillende vaccinaties waar twee doses voor nodig zijn, is veilig en toegestaan. Maar dan alléén als eerst AstraZeneca wordt toegediend, en daarna Pfizer.

+Read more...

Dat stelt de Gezondheidsraad in een advies over de coronavaccins.

De Gezondheidsraad onderzocht of (...) lees verder, MSN Nieuws 6-7-21

weblink naar online vergadering Hoogte Kadijk 145B, maandag 5 juli, via Teams:

Voor al wie, net als ik, zich WEL opgaf voor de online vergadering over Hoogte Kadijk 145b, maar geen weblink kreeg van de gemeente Amsterdam:

Anders dan eerder is vermeld, is er voor gekozen om gebruik te maken van Microsoft Teams (niet: ZOOM). Dit programma heeft een betere beveiliging.

+Read more...

Om deel te nemen aan de informatieavond hoeft u geen software te installeren.

Bijeenkomst Hoogte Kadijk 145b Datum 5 juli 2021 Tijd 19.30 uur – 21.00 uur (inloggen kan vanaf 19.25 uur) Locatie Microsoft Teams Dit heeft u nodig - Goed werkend internet - Een laptop of desktop - Een toetsenbord om mee te typen Deelnemen aan de bijeenkomst Voor de informatiebijeenkomst wordt gebruik gemaakt van MS teams. Hiervoor hoeft u geen software te installeren. Het enige wat u nodig hebt om deel te nemen aan een Teams-vergadering is onderstaande koppeling.

Selecteer en kopieer onderstaande link en plaatst u deze in uw browser

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWNkMWEyZDUtYmQwMC00MjIwLWJkZTItNGFhNGIzYzc0NmE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272fca1b1-2c2e-4376-a445-294d80196804%22%2c%22Oid%22%3a%22df84d323-2aa6-4e00-a927-37782ee6671d%22%7d

Selecteer Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering in uw uitnodiging voor een vergadering. U wordt naar een pagina geleid waar u kunt kiezen om deel te nemen via internet of om de desktop-app te downloaden. Als u de Teams-app al hebt, wordt deze automatisch geopend. - Zet uw audio en camera uit voordat u deelneemt Klik op deelnemen - U wordt vanzelf toegelaten door de host, dit kan even duren.

Advies gezondheidsraad over combi prikken!!

https://m.limburger.nl/cnt/dmf20210705_95607712.

Vrije dagen na overlijden kind of partner: Tweede Kamer wil rouwverlof in wet.

Je kind of partner verliezen is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen maar toch is er in de wet geen rouwverlof vastgelegd. De petitie van Marrit van Exel (53), die haar man en dochter verloor, om daar verandering in te brengen is al bijna 50.000 keer getekend.

+Read more...

Ook in de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid af voor een wettelijk rouwverlof.

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5237996/vrij-na-het-overlijden-van-een-dierbare-meerderheid-tweede-kamer

Petitie verlengd

Delft, maandag 5 juli 2021

Geachte heer, mevrouw,

De petitie 'Behoud parkeerplaatsen TU Delft' is verlengd tot maandag 6 september 2021. Dit heb ik gedaan, omdat het onderwerp volgens opgaaf op 9 september 2021 om 19.30 uur in de raadszaal van de gemeente Delft op de agenda staat voor de procedurevergadering en aansluitende overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer. Zie hiervoor: https://delft.raadsinformatie.nl/modules/1/Ingekomen%20stukken/681745 En: https://delft.notubiz.nl/modules/19/Raadsvoorstellen%2520en%2520raadsbesluiten/681740 Tijdens de overlegvergadering kunt u inspreken. Daarna komt het pas in een later stadium als hamerstuk óf bespreekstuk op de agenda van de gemeenteraad. Op petities.nl is er één ondertekening bij gekomen sinds 02.07.2021.

+Read more...

Er zijn op petities.nl op 05.07.2021 (13.34 uur) nu 112 ondertekeningen. Het aantal 'papieren handtekeningen' staat onveranderd op 259. Totaal aantal handtekeningen bedraagt op 05.07.2021 (13.34 uur) 371. Dit bericht zal ook op de besloten Facebook-pagina's van de Korvezeestraat en Balthasar van der Polweg 1 en 2 worden gepubliceerd.

Met vriendelijke groet,

Geert-Jan Bergers

2021-07-05 | Petition Behoud parkeerplaatsen TU Delft

Petitie is overhandigd aan burgemeester Marianne Schuurmans

Op 1 juli is de petitie overhandigd aan burgemeester Marianne Schuurmans als voorzitter van de gemeenteraad..

Vandaag, gezondheidsraad advies!

De Gezondheidsraad komt maandag aan het eind van de middag met zijn advies over het combineren van verschillende soorten vaccins tegen corona. Daarover (...) lees verder, LC 5-7-21

Nu maar hopen dat het goed advies is en dan ook snel wordt opgevolgd..

individueel belang?

Meerdere personen zijn van mening dat Kimberly dé ster is in de kapperswereld. Hoe kunnen we het duidelijker maken dan dat heel veel personen dit kunnen tekenen. We willen dan ook iedereen oproepen om te tekenen om zo voldoende steun te kunnen krijgen..

2021-07-05 | Petition Kimberly back to Najet