You, the petitioner

Updates

15 jaar Petities.nl met 15.000 petities en 15 miljoen ondertekeningen

Op woensdag 4 mei 2005 rond het middaguur werd de eerste ondertekening geregistreerd voor de eerste petitie op Petities.nl. Een neutrale petitiewebsite ter ondersteuning van de Nederlandse democratie.

Vijftien jaar later is het al jaren de grootste politieke website van Nederland buiten verkiezingscampagnetijd: maandelijks 100 nieuwe petities, miljoenen bezoeken en 150.000 ondertekenaars (15 miljoen in 15 jaar).

Als u petities.nl een verjaardagskadootje wil doen dan kunt u een donatie doen of een advertentie kopen (€10) waarin u uw favoriete petitie aanbeveelt.

U kunt geld overmaken naar NL14RABO0324616899 of met iDEAL betalen via de dienst geef.nl. Zet u erbij 'gefeliciteerd' of 'advertentie voor petitie'. In het laatste geval mailt u ook even naar webmaster@petities.nl om de advertentietekst goed te krijgen.

We sparen voor een nieuwe website. Met uw hulp alleen lukt dat niet, maar het kan wel meehelpen een sponsor te overtuigen het te verveelvoudigen!

04-05-2020

Betere omschrijving

Hoewel Burgemeesters en ministers gekozen zijn en daardoor niet meer puur hun 'eigen' politieke koerst moeten varen, want ze doen mee met een coalitie. Daarom is de titel treffender omschreven.

We gaan Wobben!

De stichting Behoud Over de Laak heeft een WOB-verzoek ingediend bij de gemeente Amersfoort. WOB betekent Wet Openbaarheid van Bestuur.

+Read more...

Op basis van deze wet moet de gemeente Amersfoort alle stukken die we opvragen leveren. Het gaat hierbij om brieven, e-mails, notities, notulen, noem maar op, die betrekking hebben op de ruimtelijke ontwikkeling in Vathorst-Noord en contacten die de gemeente heeft gehad met de grondeigenaren en van de percelen in Vathorst-Noord en alle mogelijke initiatiefnemers voor zonnevelden, waaronder de firma Profin bv.

We zijn zeer benieuwd wat daarbij boven tafel komt. We houden u op de hoogte.

Waarom geheimhouding werd afgesproken?

Louter angst voor stemmenverlies was het dat de gemeenteraad dreef geheel in strijd met de wet, over de begroting, bezuinigingen en lastenverzwaringen te beraadslagen en besluiten.

P&M lokale TV

Er zijn opnames gemaakt bij de biomassa centrale Wijnen in Egchel met enkele leden van de werkgroep Leefbaar Peel en Maas. Deze wordt woensdag om 18.00uur uitgezonden op P&M.

Flyers

We zijn blij met het grote aantal ondertekenaars. We streven naar minstens 1500 Limburgse handtekeningen zodat we dit als burgerinitiatief bij de Provincie kunnen indienen maar uiteraard willen we de petitie ook aanbieden aan het College .

+Read more...

Het goede nieuws is dat we de 1500 handtekeningen ruimschoots binnen hebben

Overhandiging aan wethouder Vreugdenhil

Maandag 2 november om 9.15 uur, op Allerzielen, worden de ruim 1.000 handtekeningen overhandigd aan wethouder Piet Vreugdenhil, onder andere van Cultuur & Erfgoed. Dat gebeurt in klein comité aan de Dijkweg in Naaldwijk.

+Read more...

En daarna gaat de werkgroep verder schrijven aan het voorstel voor een Plan van Aanpak...

Info-bijeenkomst gemeenteraad

Op Donderdag 29 oktober is er een virtuele informatiebijeenkomst van de Gemeenteraad over de plannen voor de wegenstructuur van Castricum. Iedereen is via Zoom welkom.

+Read more...

Je kunt er vragen stellen, bijvoorbeeld waarom het in de petitie genoemde alternatieve plan A9/A22-N203 niet wordt onderzocht. De te gebruiken link is:

https://us02web.zoom.us/j/86462040167?pwd=VXJnR2RwNzUrbVFuNGl5UzFlRlpidz09

De start is om 21:30 uur. Toegang met password 686533

Meer en meer data raagt om effectiever beleid

Interessant artikel: https://aartjan.nl/blog/coronavirus-de-missende-grafiek/.

26-10-2020 | Petition Een effectiever coronabeleid