U, de petitionaris
Petitie foto grote menigte

Wij willen een beter plan voor het centrum van Ter Aar

750 ondertekeningen

De gemeente Nieuwkoop staat op het punt om in juni 2023 een zeer omvangrijk bouwplan (“Masterplan”) voor het centrum van Ter Aar goed te keuren. Dit gaat voor bezoekers, omwonenden en ondernemers van het dorpshart echter zoveel problemen geven dat er een tegengeluid moet klinken om zo de gemeente te laten inzien dat er nog onvoldoende draagvlak voor dit plan is.

Petitie

Wij

zijn bezorgde inwoners van Ter Aar en/of regelmatige bezoekers van het Ter Aarse dorpshart.

 

constateren dat:

 • Dat alle parkeerterreinen aan de Essenlaan gaan verdwijnen.
 • Dat het hele centrum wordt vol gebouwd met nieuwe winkels, horeca en 115 appartementen, maar dat in totaal slechts 60 parkeerplekken extra worden gerealiseerd. Dat is veel en veel te weinig.
 • Dat het Lindenplein een parkeerterrein wordt waardoor het niet meer voor kermis of ander groot evenement geschikt is.
 • Dat in omliggende woonerven groen en speelplek wordt aangemerkt als parkeerlocatie, mocht er inderdaad te weinig plek ontstaan.
 • Alle parkeerplek te veel gefocust wordt op bezoekers van buiten het dorp op een manier die wij niet bij Ter Aar vinden passen.
 • Dat de gemeente de bewoners tijdens "participatie" eigenlijk alleen informeert. Wij ervaren nauwelijks echt inspraak of dat ons een keuze is voorgelegd.

 

en verzoeken

de gemeente Nieuwkoop om in te zien:

 • Dat de bewoners het parkeerplan niet steunen, onvoorstelbare parkeerproblemen in omliggende straten en woonerven voorzien en daarom dit plan niet kunnen accepteren.
 • Dat er bij bewoners nog onvoldoende draagvlak is voor het Masterplan als geheel.

Wij verschillen op dit moment fundamenteel van mening over de ontwikkelrichting en toekomst van ons dorp. Wij willen:

 • Dat ten minste de bestaande 64 parkeerplekken aan de Essenlaan (tussen de geldautomaat en de bakker) blijven.
 • Af te zien van extra parkeren op het Lindenplein.
 • Samen met bewoners@dorpshartteraar.nl constructief te werken aan verdere verbeteringen van het plan zodat dit wel breed draagvlak kan gaan vinden bij alle belanghebbenden, dus ook bij ons als bewoners.

Wij willen een beter plan!

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Nieuwkoop 
Petitieloket:
Einddatum:
06-06-2023 
Petitionaris:
bewoners@dorpshartteraar.nl 
Organisatie:
Bewoners Dorpshart Ter Aar 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Teleurstellende ontwikkelingen rondom Dorpshart Ter Aar

Beste ondertekenaar,

Op 22 juni 2023 heeft de gemeenteraad het Masterplan (als denkrichting) goedgekeurd, maar wel aanpassingen voorgeschreven aan de bebouwing rondom de Essenlaan. Met minder gebouwvolume (minder woningen), meer groen, meer parkeren, een en ander verder uit te werken in overleg met de bewoners en ondernemers.

Vanuit deze realiteit hebben wij als bewoners samen met de ondernemers (de BIZ) constructief een eigen plan voor de Essenlaan gemaakt wat naar ons idee goed invulling geeft aan de aanpassingen die de gemeenteraad heeft afgedwongen.

+Lees meer...

De hoofdlijnen van dit plan kunt u op onze website terugvinden. Hierin doen wij als bewoners verregaande concessies, maar wij zien ons nu eenmaal wel geconfronteerd met een gemeenteraad die het Masterplan op zichzelf helaas al goedgekeurd heeft.

Echter, afgelopen 5 maart heeft de gemeente nu zelf 4 "varianten" gepresenteerd en heeft een inloopavond plaatsgevonden. De gemeente zal binnenkort zelf een voorkeursvariant kiezen, die verder uitwerken en voorleggen aan de gemeenteraad. In deze varianten zijn, volgens het projectteam en de wethouder, zo veel mogelijk elementen van “ons” plan meegenomen. Wij zien daar echter volstrekt onvoldoende van terug!

De 4 varianten verschillen onderling nauwelijks; in het meest gunstigste geval komen er aan de Essenlaan 4 woningen minder. En 7 parkeerplaatsen extra. Let wel: dit is "extra" ten opzichte van het Masterplan. Ten opzichte van de huidige situatie betekent het alsnog dat minimaal 43 parkeerplekken tussen de pinautomaat en de bakker verdwijnen!

Ook is al besloten dat "rondom het Lindenplein" een blauwe zone gaat gelden. Voor bewoners en bezoekers rondom het Lindenplein (en omliggende straten/wijken) blijft het vooruitzicht dus dramatisch.

Ook wordt het Lindenplein in alle varianten nog steeds veel kleiner (minder geschikt voor evenementen) en moet bevoorrading structureel over het plein gaan plaatsvinden. Dit wordt in onze ogen gevaarlijk en maakt een mooie inrichting van het plein alsnog onmogelijk.

Met deze marginale aanpassingen wordt naar onze mening totaal onvoldoende recht gedaan aan de opdracht van de gemeenteraad om het bouwvolume te verminderen en meer ruimte voor lucht, groen en parkeerplek aan te brengen. De varianten suggereren ook dat we kunnen kiezen uit ofwel "meer groen" ofwel "meer parkeren". Waarom zouden we hiertussen moeten kiezen? In onze ogen tonen de 4 varianten opnieuw aan dat deze bebouwing hoe dan ook te groot is en gewoon niet verantwoord in te passen is op deze locatie.

Helaas blijven daarom vrijwel alle tekortkomingen en bezwaren rondom het Masterplan dus nog evenzeer van kracht. En blijft het belangrijk om hier ook bij u aandacht voor blijven te vragen.

Op onze website kunt u meer achtergrond informatie lezen. Wij roepen u op via Denkmee (zie onze website) de komende dagen de gemeente te laten weten wat u van de varianten vindt. (Let op: dit kan maar heel kort; uiterlijk 12 maart!) Of stuur anders uw mening naar info@nieuwkoop.nl Laten we niet in de valkuil stappen om te discussiëren over de varianten onderling, alle 4 voldoen ze nog niet en de gemeente moet gewoon terug naar de tekentafel!

Wij hopen dat iedereen de impact op ons mooie dorp Ter Aar niet onderschat; verdiep u a.u.b. opnieuw in waar we nu staan, want de gemeentelijke trein dreigt helaas gewoon verder te rijden en dan is de impact op ons mooie dorp binnenkort gewoon een feit. We moeten blijven opkomen voor ons Dorpshart! De 4 varianten zijn onvoldoende!

Lees alle nieuwe informatie op onze website.

10-03-2024

Ruim 700 handtekeningen voor petitie Dorpshart Ter Aar!

Beste ondertekenaar,

Dank voor uw steun! 6 juni bespreekt de gemeenteraad het plan en dienen wij de petitie in. 22 juni stemt de gemeenteraad over het plan.

+Lees meer...

Maar er is meer nieuws! Steeds meer ondernemers zien het plan inmiddels ook niet meer zitten. Heeft u de flyers ook overal zien hangen? Wist u dat Ter Aar komende jaren wel 20 tot 25% gaat groeien? Grote delen van Ter Aar zullen naar ons idee in een vergunninghoudersgebied gedwongen worden. Maar er is ook nieuws over flexwoningen; zelfs het woord "containerwoningen" is inmiddels helaas gevallen...

Afgelopen weken hebben wij talloze gesprekken gevoerd met ondernemers, politieke partijen, de Wethouder, de projectontwikkelaar (Kavel Vastgoed), omwonenden, de Dorpsraad, etc. We hebben geprobeerd om te kijken wat er wellicht WEL kan.

Helaas geeft de gemeente aan per se vast te houden aan 115 nieuwe appartementen; en niets minder. Bepaalde ondernemers eisen per se parkeerplekken op het Lindenplein en ook een blauwe zone. Dat laatste veroorzaakt nog minder parkeerplek voor bewoners en is wat ons betreft onacceptabel.

Op die manier heeft de gemeente ons als bewoners in de discussie eigenlijk helemaal niets te bieden. Er is ons nooit een keuze voorgelegd; wij moeten maar blij zijn met dit plan. Onze conclusie blijft daarom dat het plan niet passend is bij de schaal van Ter Aar en naar ons gevoel koste wat kost geforceerd doorgevoerd lijkt te worden. Wij kunnen politieke partijen niet anders adviseren dan tegen dit plan te stemmen. Wij hebben hiertoe een uitgebreid bezwaarschrift ingediend.

Als uw buren nog niet de petitie getekend hebben, wijs ze er a.u.b. op dat de petitie bijna afloopt en elke ondertekening helpt! Laat op facebook uw mening over het plan horen! Laten we allemaal iets doen; we moeten actie blijven ondernemen om ons dorp te behoeden voor een ongekend parkeerinfarct.

Het overige nieuws hebben we op hoofdlijnen voor u samengevat: Lees ons volledige nieuwsbericht

01-06-2023